Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GroenLinks Purmerend vraagt om opheldering besluit sloop

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

* FRACTIE VRAAGT OM OPHELDERING OVER BESLUITVORMING SLOOP

Naar aanleiding van de sloop van een tweetal woningen bij verzorgingshuis de Rusthoeve heeft de fractie van GroenLinks de volgende brief aan het college verzonden:

Aan: College van B&W

t.a.v. wethouder J.Th. Engels

Postbus 15

1440 AA Purmerend

Onderwerp: Sloop twee extra woningen bij de Rusthoeve.

Datum, Purmerend, februari 2000.

Geachte heer Engels,

Zowel in de commissie Stedelijk Beheer als in de commissie Financien is de notitie "vergoeding van de sloop van twee extra woningen bij de Rusthoeve "aan de orde geweest. In beide vergaderingen heeft de fractie van GroenLinks kritisch gereageerd op uw voorstel om de financiële consequenties van ƒ270.000 ten laste te brengen van het Volkshuisvestingsfonds. Met name in de commissie financiën heb ik namens de fractie gevraagd om het dossier te mogen inzien, alvorens een advies uit te brengen. Uw antwoord, dat er nauwelijks een dossier was, heb ik voor kennisgeving aangenomen en gezien het uitblijven van een reactie van de overige commissieleden heb ik gezegd een en ander nogmaals in de fractie aan de orde te zullen stellen. Dit is inmiddels gebeurd en heeft geleid tot deze brief.

De fractie van GroenLinks zet vraagtekens bij de wijze waarop de besluitvorming rond de verbouwing van de Rusthoeve heeft plaats gevonden. Volgens de notitie van de heer Van Wetten d.d. 12 oktober 1999 heeft het vorige college van B&W, waarin toen twee wethouders zaten die er nu nog zijn, te weten de heren Krieger en Ten Klei, het besluit genomen om:

"de bouwmassa aan de Populierenstraat zodanig naar achteren te verplaatsen, dat de voorgevel ongeveer zou stroken met de rooilijn van het stadskantoor. Dit zou de sloop vergen van 2 extra bestaande aanleunwoningen, hetgeen een boekwaardeverlies van ƒ270.000 met zich mee zou brengen."

Wat er daarna precies is gebeurd is voor ons onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat daar geen besluitvorming over is geweest in de desbetreffende commissie. De fractie van GroenLinks stemt niet bij voorbaat in met uw voorstel om de consequentie te dragen (even los van de vraag uit welk potje dit betaald moet worden; dat is van ondergeschikt belang!). De redenen waarom het vorige college dit heeft besloten is ons niet duidelijk en daarover willen wij eerst oordelen.

Graag zien wij daarom op korte termijn uw argumenten voor deze wijze van besluitvorming tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks, A.J. Klompenhouwer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie