Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluit gemeente Ede milieuvergunning

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

ONTWERP-BESLUIT
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan M.N. de Witt, voor een bedrijf voor verkoop en reparatie van fietsen en in de maand december opslag en verkoop van vuurwerk, op het adres Maanderweg 70 te Ede. WM/1999-170

BESLUITEN
Op 8 februari 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan: 1. G. Beukhof, voor een veehouderij op het adres Klomperweg 104 en 108 te Lunteren. WM/1999-050. Deze vergunning is gedeeltelijk geweigerd en wel voor 10 schapen, 25 legkippen, 5 dwerggeiten en 11 vleesvarkens. 2. W.H. Schollaardt, voor een paardenhouderij op het adres Apeldoornseweg 9 te Ede. WM/1999-078
3. K. van Ruiswijk, voor een veehouderij op het adres Zuiderkade 42 te ede. WM/1999-159 Tevens heeft het gemeentebestuur op 8 februari 2000 de milieuvergunning van C. van Doorn, Zwetselaarsweg 8 te Lunteren, nr. HW-91-011 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 107 vleesvarkens.

MELDINGEN (van wijzigingen in het bedrijf zonder toename van de milieubelasting).
Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van: 1. Riedel Drankenindustrie, Frankeneng 12 te Ede. De wijziging heeft betrekking op het plaatsen van een varianthal voor opslag van onderdelen en materialen en lichte herstelwerkzaamheden. WM/1996-052 2. Stichting "De Reehorst", Bennekomseweg 24 te Ede. De melding heeft betrekking op het Congres- en Cultuurcentrum "De Reehorst" aan de Bennekomseweg 24 te Ede. Bij de melding zijn die onderdelen gevoegd, welke niet waren vergund op basis van de vigerende vergunning Wet milieubeheer (WM-94-021). Wij zijn daarmee akkoord gegaan, omdat die informatie al in ons bezit is. WM/1994-021.

Bedenkingen
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 17 maart 2000 gemotiveerde schriftelijke beden kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 10 maart 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten. Tot 31 maart 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afde ling Bestuursrechtspraak, door: - degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht; - enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 31 maart 2000. Indien voor deze da tum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voor ziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluit kunnen tot 17 maart 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 31 maart 2000 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.

Ede, 15 februari 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie