Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over nader onderzoek rechtmatigheidsgetuigen

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

just0000.097 brief min just inzake nader onderzoek rechtmatigheidsgetu igen
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 17:59

2

Aan de voorzitter van de Vaste commissie van Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 februari 2000

Onderwerp

Nader onderzoek rechtmatigheidsgetuigen

Met verwijzing naar mijn toezegging in het Algemeen Overleg met uw Commissie inzake het rapport van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden op 15 december 1999 naar aanleiding van een vraag van het lid van uw Kamer, de heer Van Oven, om meer informatie te verschaffen over de positie van de zgn «rechtmatigheidsgetuige» bericht ik u het volgende.

De heer Van Oven verwees in zijn interventie naar een door hem gewenste beschouwing over de toelaatbaarheid van een wettelijke regeling van de hiervoor bedoelde getuige bezien in het licht van het EVRM en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het EHRM.

Artikel 6 (3) d: het recht van de verdachte om getuigen tegen hem te (doen) ondervragen en het verzekeren van de aanwezigheid en het ondervragen van getuigen te zijnen behoeve onder de zelfde voorwaarden wordt inmiddels als volgt uitgelegd: het is «the Court's constant rule that all the evidence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial hearing. This does not mean, however, that the statement, of a witness must always be made in court and in public if it is to be admitted as evidence; in particular, this may prove impossible in certain cases. The use in this way of statements, obtained in the pre-trial stage is not in itself inconsistent with paragraphs 3 (d) and 1 of article 6, provided that the rights of the defence have been respected. As a rule those rights require that the defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him either when he was making a statement or at a later stage in the proceedings.» (Asch, EHRM 26 april 1991, A , nr. 203).

In de tweede plaats moet worden gewezen op het ruime begrip van «getuige» dat uit de jurisprudentie van het Hof blijkt: het betreft een ieder, ongeacht zijn formele status in de nationale strafrechtelijke procedure, die beschikt over gegevens die relevant zijn in de concrete procedure (zie b.v.de aanbevelingen van de Raad van Europa: R (97), nr. 13, Intimidation of witnesses and the rights of the defence, hoofdstuk I

Uit het voorgaande volgt dat er in zijn algemeenheid ruimte is voor het maken van een wettelijke regeling waarin een verklaring die in het voorbereidend onderzoek is afgelegd als bewijsmiddel kan worden gebruikt, met dien verstande dat de rechten van de verdediging zijn gerespecteerd (in het bijzonder het ondervragingsrecht). Uit het ruime getuigebegrip volgt evenwel ook dat in het voorbereidend onderzoek geen definitieve beslissing kan worden genomen over de vraag of iemands aanwezigheid op de terechtzitting nog noodzakelijk is. Ook in het geval dat voornamelijk de rechtmatigheid van het verkrijgen van bewijsmateriaal aan de orde is, is het wenselijk deze discussie niet tot het voorbereidend onderzoek te beperken en er kan zelfs aanleiding zijn om deze juist tijdens het eindonderzoek ten gronde te voeren.

Alleen in het geval van de bedreigde getuige heeft de wetgever er tot nu toe uitdrukkelijk voor gekozen om het verhoor op de openbare terechtzitting uit te sluiten, het ondervragingsrecht te beperken en te volstaan met het horen door de rechter-commissaris. De verdediging wordt wel in staat gesteld om door tussenkomst van de rechter-commissaris de getuige vragen te stellen; er is geen recht om die vragen ook in alle gevallen beantwoord te krijgen. Ik acht het ten aanzien van deze specifieke categorie aanvaardbaar dat een dergelijke uitzonderingspositie in de wet is neergelegd. Het is een ook door het EHRM erkend belang dat de overheid gehouden is een bedreigde getuige zo veel mogelijk te beschermen, opdat hij ongehinderd een verklaring kan afleggen. Ik ben evenwel niet bereid deze categorie verder uit te breiden ten aanzien van de rechtmatigheidsgetuigen, waarbij uitsluitend op grond van doelmatigheidsoverwegingen en op voorhand, namelijk tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, reeds van het horen op de terechtzitting zou moeten worden afgezien. Ik meen dat het belang van deze groep getuigen niet zodanig groot is dat hun de komst naar de terechtzitting per definitie bespaard zou moeten blijven. Dat ligt ook in dezelfde lijn als die is uitgezet bij een ander onderdeel van de regeling voor de bedreigde getuige: bewust is in artikel 290, eerste lid, WvSv. een voorziening getroffen waarbij aan een getuige beperkte anonimiteit kan worden toegekend. Deze bepaling was en is vooral bedoeld voor het horen van politieambtenaren, die bij de uitoefening van hun functie in de toekomst zouden worden belemmerd indien hun identiteit bekend raakt aan de verdediging. In de zaak Van Mechelen heeft het Hof erop gewezen dat vooral politieambtenaren erop moeten rekenen dat zij over hun handelingen in het opsporingsonderzoek op de openbare terechtzitting een verklaring behoren af te leggen. (EHRM 23 april 1997, Van Mechelen, 55/1996/674/861-864, overweging 56).

In mijn brief van 30 november 1999, kamerstukken II, 1999-2000, nr. 17, blz. 19-21, heb ik reeds uiteengezet dat het huidige wettelijke systeem de rechter op de terechtzitting voldoende mogelijkheid biedt om doelmatigheids-overwegingen ook een rol te laten spelen bij de vraag of een bepaalde getuige moet worden opgeroepen (artikel 288 jo. 264 WvSv.). Het is dan evenwel de zittingsrechter - en niet de rechter-commissaris - die beoordeelt hoeveel belang hij hecht aan het daadwerkelijk horen van een bepaalde getuige nadat hij van de verdediging heeft vernomen waarom deze prijs stelt op het verschijnen van de getuige op de terechtzitting. Ook alleen de zittingsrechter kan uiteindelijk beoordelen welke verklaringen hij voor de bewijsconstructie alsmede voor de beantwoording van de overige vragen van artikelen 348 en 350 WvSv nodig heeft.

Met verwijzing naar mijn eerder genoemde uiteenzetting van 30 november 1999 en het voorgaande handhaaf ik mijn conclusie dat ik geen aanleiding zie tot het bevorderen van een wettelijke regeling van de onderhavige materie.

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...