Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Landbouw over dubbele etikettering levensmiddelen

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.129 brief min lnv inzake dubbele etikettering levensmiddelen Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 16:56

3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 15 februari 2000

Onderwerp

Dubbele etikettering levensmiddelen.

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 20 januari 2000 ten aanzien van de ontwikkelingen in Frankrijk met betrekking tot dubbele etikettering van verpakte producten kan ik u het volgende berichten.

Vanaf 14 augustus 1999 was het in Frankrijk verplicht de prijs die aan de producent is betaald voor een aantal groente- en fruitsoorten in de winkel te vermelden. Minister Glavany van Landbouw had hiertoe besloten na klachten van producenten dat extreem lage prijzen voor producten werden betaald.

Producenten klaagden al langer over extreem lage prijzen. Zij moeten in het geval van bijvoorbeeld abrikozen zelfs onder de kostprijs verkopen. Dit heeft te maken met enerzijds het feit dat er veel aanbod is (onder andere ook uit Spanje) dat in een betrekkelijk korte periode op de markt komt en een prijsdrukkend effect sorteert. Anderzijds wordt een deel van de ergernis door het grootwinkelbedrijf veroorzaakt, dat in deze periode van lage prijzen ook nog eens stunt met de prijzen. Deze extra kortingen worden vervolgens weer afgewenteld op de producent, die hiervoor nog eens extra een aantal procenten op zijn prijs moet inleveren.

De nieuwe Loi d'orientation agricole van 9 juli 1999 voorziet in geval van dergelijke situaties in de mogelijkheid van vermelding van twee prijzen. Naast de gebruikelijke vermelding van de verkoopprijs aan de consument moeten voor abrikozen, perziken, nectarines, peren, appelen, tafeldruiven, komkommers en tomaten ook de prijzen die aan de producent zijn betaald, vermeld worden.

De maatregel is van tijdelijke aard en niet voor alle producten even lang van kracht.

Zo geldt het besluit voor tomaten en komkommers voor 3 maanden en voor appelen en tafeldruiven voor 2 maanden. Voor de overige producten is de periode op één maand gesteld.

Voor deze oplossing is in een rondetafeloverleg onder auspiciën van het Ministerie van Landbouw door de producenten en distributie gekozen als eerste stap naar meer trans-parantie en verbetering van de onderlinge relaties.

Uit persberichten blijkt dat het systeem van dubbele prijzen voor de zomerproducten als mislukt moet worden beschouwd. Boeren vonden het bij aanvang al niet geslaagd omdat het geen enkel effect op de betaalde prijzen had, de supermarkten konden er niet mee overweg en de consumenten raakten met drie prijzen (inclusief de Euro-vermelding) het spoor bijster.

Ook op het Ministerie van Landbouw en bij Onifhlor, het nationale bureau voor de fruit, groenteteelt en tuinbouw, is men niet te spreken over de dubbele prijsvermelding.

Inmiddels heeft premier Jospin, conform zijn toezegging aan de landbouwsector die de oneerlijke handelspraktijken aan de kaak stelt en een betere verdeling van de toegevoegde waarde wenst, maar ook aan het grootwinkelbedrijf, een eerste overlegronde gehouden met de landbouworganisaties en het grootwinkelbedrijf. Premier Jospin heeft aange-kondigd dat op korte termijn een wetsontwerp inzake herziening van de handelsbetrek-kingen tussen boer, fabrikant en retailer zal worden gepresenteerd, waardoor onder meer de competentie van de Nationale Raad voor Concurrentiezaken wettelijk wordt uitgebreid. Tenslotte zal een nog in te stellen `Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles' moeten toezien op de transparantie en normalisering van contract-afspraken tussen retailers en leveranciers. De reactie van de landbouworganisaties blijkt positief, de FDC, de belangenorganisatie van het grootwinkelbedrijf verklaart daarentegen ongerust te zijn.

De FCD, de belangenorganisatie van het grootwinkelbedrijf heeft een `Groenboek'

uitgebracht, dat een aantal voorstellen bevat met als doel het aanbod beter te valoriseren en op (conjuncturele) crisissituaties in de groenten- en fruitsector beter te kunnen antici-peren. Dit is een stap in de richting van de sector. Als instrumentarium wordt genoemd

het opzetten van een unit voor gemeenschappelijk crisisbeheer, collectieve en seizoen-gebonden reclamecampagnes, uitwisseling van gegevens, sectormaatregelen ter regulatie van het aanbod (dat door het grootwinkelbedrijf als zeer matig wordt omschreven) en tenslotte het opstellen van `good practices' afspraken.

De Nederlandse situatie

Regelgeving ten aanzien van prijzen voor goederen en afzonderlijke diensten is vastgelegd

in de Prijzenwet van het Ministerie van EZ (maart 1961 Staatscourant nrs. 151/135 van dat jaar) en het Besluit Prijsaanduiding goederen waarin onder andere de prijsaanduiding per standaard hoeveelheid geregeld is. Aangelegenheden ten aanzien van prijsaanduidingen en prijs-vermeldingen voor goederen en afzonderlijke diensten behoren tot de bevoegdheid van het Ministerie van EZ.

De prijs die een consument voor zijn voedingsmiddelen betaalt, wordt door een groot aantal factoren bepaald. Hierbij valt te denken aan seizoeninvloeden, vraag/aanbod verhoudingen (bijvoorbeeld kwaliteit, import e.d.), de mate van be- of verwerking van het basisproduct, handel- en distributiestructuren, de kostenstructuur van de opeenvolgende schakels van de productieketen, de waarde die aan het product wordt toegevoegd in het traject tussen primaire producent en consument en tenslotte de gebruikelijke winstmarges van de verschillende schakels.

Al deze elementen bepalen de uiteindelijke verkoopprijs van het product zoals dat in het winkelschap terug te vinden is.

Deze omstandigheden leiden ertoe dat de prijs die de boer voor zijn product krijgt, in bepaalde gevallen een betrekkelijk klein deel van de eindprijs kan vormen. Door het ontbreken van inzicht in de prijsopbouw van het eindproduct is het niet makkelijk in te schatten of de boer al of niet een goede (eerlijke) prijs voor zijn product krijgt, ook al zou die prijs vermeld worden naast de prijs die de consument uiteindelijk betaalt. Inzicht in de opbouw van verkoopprijzen, maakt oordeelsvorming over de hoogte ervan voor de gemiddelde consument niet minder lastig.

Vraag is of het kennis hebben van de prijs die aan de boer wordt betaald van enige invloed is op de prijs die aan de boer wordt uitbetaald, met andere woorden of een dubbel prijs-systeem resulteert in een betere prijs voor de producent. Aangezien prijzen vooral af-hangen van marktverhoudingen lijkt het volgen van deze lijn discutabel, zeker gezien de ervaringen die inmiddels in Frankrijk zijn opgedaan.

Zoals gemeld gaan de ontwikkelingen in Frankrijk eerder in de richting van samenwerking tussen de marktpartijen en een goede controle op concurrentieverhoudingen door de mededingingsautoriteiten.

Ontwikkelingen in ketenverband geven aan dat inderdaad meer resultaat te verwachten valt van goede afspraken tussen producent, eventueel handel en grootwinkelbedrijf. Het gaat hierbij niet alleen om prijsafspraken maar ook om afspraken ten aanzien van alle aspecten van het aanbod inclusief de aan te bieden kwaliteit, moment van levering en wederzijdse informatievoorziening.

Op deze wijze kan de markttransparantie en marktwerking worden vergroot. Alle partijen, en niet in de laatste plaats de consument, zijn hierbij gebaat.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...