Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering college van B en W in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 15 februari 2000

B. en w. stellen raad verhoging grondprijzen bedrijventerreinen voor

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad, op advies van de raadscommissies, vragen de grondprijzen voor een aantal kavels op bedrijventerreinen te verhogen. Dat blijkt uit een aangepast voorstel dat b. en w. de raad in zijn vergadering van 29 februari voorleggen.

Zo wordt een prijsverhoging van tien procent voorgesteld voor de kantoorlocaties op De Wijsterd (van ƒ 175 naar ƒ 190 per m²), de zichtlocaties op Weststad aan de A59 (van ƒ 175 naar ƒ 190 per m² voor gewone kavels, van ƒ 140 naar ƒ 155 per m² voor grootschalige kavels), de zichtlocaties op de Weststadweg (van ƒ 140 naar ƒ 155 per m²) en de overige locaties op Weststad (van ƒ 125 naar

ƒ 135 per m²). Ook voor de kavels op het middengedeelte van Everdenberg wordt een soortgelijke prijsverhoging voorgesteld: van ƒ 110 naar ƒ 120 per m² voor de kavels groter dan 1 hectare en van ƒ 115 naar ƒ 125 per m² voor kavels kleiner dan 1 hectare.

Voor de andere kavels houdt het college, om allerlei redenen, vast aan het oorspronkelijke voorstel. De prijzen van de woon-werkkavels op De Wijsterd worden vastgesteld op ƒ 180 per m² (lopende contacten) en ƒ 200 per m² (nieuwe contacten). De prijs voor spoorgebonden locaties op Weststad blijft gehandhaafd op ƒ 110 per m², terwijl ook de prijs voor kleinschalige kavels in de randzone van Weststad hetzelfde blijft: ƒ 135 per m² bij lopende contacten, ƒ 150 per m² bij nieuwe contacten.

Oosterhout trekt beroep in tegen milieuvergunning zanddepot Hoogeind

Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft zijn beroep ingetrokken tegen het verlenen van een provinciale milieuvergunning voor het aanleggen van een depot voor licht verontreinigde grond op industrieterrein Hoogeind, pal aan de gemeentegrens met Oosterhout (Dorst). De reden voor de intrekking is dat de provincie inmiddels zelf heeft besloten heeft de vergunning in te trekken. Dat gebeurde weer op verzoek van de gemeente Breda, dat zich geconfronteerd zag met een groot aantal bedenkingen en beroepschriften. Met het intrekken van de vergunning is aan de wens van de gemeente Oosterhout voldaan.

College gaat over tot verkoop tweede fase Ikea-terrein

Burgemeester en wethouders gaan nu al over tot verkoop van het tweede deel van het Ikea-terrein op Weststad aan de Zweedse multinational. Het gaat om een perceel van 14,3 hectare, waarop Ikea in juni van 1999 een optie had genomen. Die optie loopt tot 31 december 2003, maar Ikea heeft aangegeven de grond nu al in eigendom te willen hebben. Met de verkoop is een bedrag van ƒ 9.961.000 gemoeid. Eerder al verkocht de gemeente aan Ikea een perceel van 15,7 hectare.

Om de mogelijkheid van speculatie volledig in te dammen, is de gemeente met Ikea overeengekomen dat het bedrijf het terrein in onbebouwde staat niet mag verkopen, alvorens het eerst tegen dezelfde prijs aan de gemeente aan te bieden.

Ikea zal naar alle waarschijnlijkheid pas in 2002 met de realisering van de tweede fase beginnen. Eerdere afname nu betekent dat Ikea volledig tegemoet komt aan de gedane mondelinge toezegging aan de raad.

B. en w. stellen outputovereenkomst met SWO over 2000 vast

Burgemeester en wethouders hebben de outputovereenkomst voor het jaar 2000 met Stichting Welzijn Oosterhout vastgesteld. In de outputovereenkomst wordt geregeld hoeveel subsidie SWO ontvangt - bijna ƒ 3 miljoen - en welke diensten daar tegenover staan.

Overigens ontvangt SWO in 2000 nog een kleine drie ton meer voor projecten die buiten de outputovereenkomst zijn geregeld. Het gaat dan onder andere om het project Marokkaanse jongeren (ƒ 100.000), waarvoor een nieuw projectvoorstel in de maak is. Verder worden ook buiten de outputovereenkomst gehouden de kosten voor opvang van vluchtelingen (ƒ 185.000). Hierover moet nog nader overleg tussen gemeente en SWO plaatsvinden. Tenslotte zal SWO met een apart voorstel komen over de toekomst van het project "Mooi zo, goed zo".

College wil geld topsportbeleid gebruiken voor ouderensport

Het college van b. en w. ziet af van zijn voornemen voor het invoeren van een gemeentelijk topsportbeleid. Dat gebeurt op advies van de raadscommissie Volkshuisvesting, Sport, Grondzaken en Civiele Techniek. Die heeft in meerderheid onlangs laten weten weinig ervoor te voelen jaarlijks een bedrag van ƒ 15.000 voor topsport uit te trekken. Volgens de commissie is het bevorderen van topsport geen zaak voor de lokale overheid. Bovendien is het in de huidige financiële situatie niet gewenst hiervoor geld uit te trekken, vindt een meerderheid van de commissie.

Het college wil het geld dat nu vrijkomt gebruiken voor het voortzetten van een sportproject voor ouderen (GALM), waarvoor in de begroting voor de komende jaren geen geld is opgenomen

College stelt discussie over Derde-Wereldbeleid gemeente uit

Het Oosterhoutse college gaat op korte termijn niet met de gemeenteraad discussiëren over het Derde-Wereldbeleid van de gemeente. B. en w. hebben besloten een discussiestuk hierover van de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 29 februari af te halen. Aanleiding daarvoor is de discussie over het onderwerp in commissieverband, die zich vooral toespitste op de vraag of mondiaal bewustwordingsbeleid eigenlijk wel een taak van de gemeente is. Die vraag zal in breder verband worden besproken in de gemeentelijke ombuigingsoperatie, die thans in voorbereiding is. Het is beter de uitkomst van die discussie eerst af te wachten, aldus het college.

Bezwaren incassobureau ongegrond tegen weigeren gegevensverstrekking

Burgemeester en wethouders hebben de bezwaren ongegrond verklaard van Incasso Service Gelderland BV tegen het besluit aan het bedrijf geen gegevens uit de gemeenschappelijke basisadministratie te verstrekken. Het college volgt daarmee het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De basis voor de weigering was het Privacyreglement van de gemeente. Dat bepaalt dat alleen inzage wordt verleend aan incassobureaus die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus. Bij Incasso Service Gelderland is dat niet het geval.

College vraagt raad leden Commissie Ombudsman te herbenoemen

B. en w. vragen de gemeenteraad drie leden te benoemen voor de nieuwe Commissie Ombudsman. Dat is nodig als gevolg van wijzigingen in de klachtenregeling van de gemeente. Die wijziging houdt in dat klachten van burgers over gedragingen van ambtenaren en bestuurders eerst in behandeling komen bij de gemeente zelf. Wie het vervolgens niet eens is met de uitspraak op de klacht, kan in beroep bij de "nieuwe" Commissie Ombudsman. Het college stelt voor als lid te benoemen mevr mr M.J.J. Brenninkmeijer-Burghouts (voorzitter) en de heren B. Burger en M.A.A.M. Simons. Zij waren allen al lid van de oude Commissie Ombudsman.

Oosterhout, 17 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...