Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijeenkomst Associatieraad Europese Unie en Letland

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EU - Latvia : Association Council / 3rd meeting Press Release: Brussels (15-02-2000) - Press: 42 - Nr: 856/00

Brussel,
15 februari 2000

UE-LV 856/00 (Presse 42)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

DERDE BIJEENKOMST VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - LETLAND

(Brussel, 15 februari 2000)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Letland is op dinsdag 15 februari 2000 voor de derde maal bijeengekomen, onder het voorzitterschap van de heer Jaime GAMA, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Letlandse delegatie werd geleid door de heer Indulis BERZINS, minister van Buitenlandse Zaken van Letland. De heer Günter VERHEUGEN, Commissielid verantwoordelijk voor Uitbreiding, vertegenwoordigde de Europese Commissie.
Deze zitting van de Associatieraad vond plaats op een cruciaal moment, kort na de Europese Raad van Helsinki, die het belang van het uitbreidingsproces voor de stabiliteit en de welvaart van het gehele Europese continent heeft bevestigd en een aantal belangrijke besluiten terzake heeft genomen. Als gevolg hiervan zijn de onderhandelingen over de toetreding van Letland tot de Europese Unie vandaag formeel geopend.
2. De Associatieraad heeft Letlands voorbereiding op de toetreding geëvalueerd in het licht van het door de Europese Commissie in oktober 1999 voorgelegde tweede periodiek verslag, het in december 1999 bijgewerkte partnerschap voor de toetreding en het nationaal programma van Letland voor de overname van het acquis. De Associatieraad erkende en waardeerde Letlands inzet om zijn doel van Europese integratie te bereiken. De meeste prioriteiten van het toetredingspartnerschap hebben reeds tot belangrijke maatregelen geleid.
De Associatieraad constateerde dat Letland voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen, beschouwd kan worden als een functionerende markteconomie en in staat moet zijn om op middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie, mits het de macro-economische stabiliteit in stand houdt en de structurele hervorming voltooit. De Associatieraad verheugde zich over de aanzienlijke vorderingen die zijn gemaakt bij de integratie van niet-staatsburgers in de Letlandse samenleving, en stelde met genoegen vast dat de definitieve tekst van de Taalwet thans in essentie strookt met de internationale verplichtingen en verbintenissen van Letland. De Associatieraad nam er met voldoening nota van dat de macro-economische en financiële stabiliteit is gehandhaafd als gevolg van de passende beleidsmaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van moeilijke externe omstandigheden. Die stabiliteit moet gehandhaafd worden, met name door de overheidsfinanciën effectief te controleren en te trachten het huidige tekort op de betalingsbalans verder te verminderen.
De Associatieraad constateerde dat Letland vooruitgang blijft boeken met de aanpassing van zijn wetgeving aan het EU-acquis. Verdere inspanningen zijn evenwel noodzakelijk, in het bijzonder op gebieden als gegevensbescherming en vennootschapswetgeving, telecommunicatie, landbouw en visserij.
De Associatieraad nam nota van de positieve ontwikkelingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en spoorde Letland aan hieraan voort te werken, met name wat betreft de versterking van de politiecapaciteit en de coördinatie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, waaronder drugshandel. De Associatieraad stelde enige vordering vast bij het opzetten en verbeteren van de nodige administratieve structuren en spoorde Letland aan de noodzakelijke instanties op te richten op het gebied van o.a. telecommunicatie, gegevensbescherming en overheidsopdrachten.
De Associatieraad roept Letland op om het tempo van de aanpassing op alle gebieden op te voeren, zodat het de EU-voorschriften en -normen vanaf de datum van zijn toetreding tot de Unie daadwerkelijk zal kunnen toepassen. Er werd opgemerkt dat Letland zijn planningsvermogen ten aanzien van financiële bijstand van de EU zou moeten verbeteren teneinde de pretoetredingssteun optimaal te kunnen gebruiken.
De Associatieraad verwelkomde de maatregelen die de Unie heeft genomen ter voorbereiding van de uitbreiding, in het bijzonder de opening van de nieuwe intergouvernementele conferentie om de instellingen van de EU klaar te maken voor de uitbreiding.

3. De Associatieraad boog zich voorts over de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst. Hij nam er nota van dat de hangende kwesties uitvoerig besproken zijn door het Associatiecomité en in de geregelde samenwerking tussen ministeriële bijeenkomsten, zodat de Associatieraad de situatie vanuit politiek oogpunt kan inschatten. Er werden standpuntnota's uitgewisseld over de ontwikkelingen tot nu toe en de toekomstige prioriteiten.
De Associatieraad constateerde dat de bilaterale handelsstromen tussen de Europese Unie en Letland zich verder ontwikkelen. De Associatieraad nam er nota van dat Letland zich er krachtig voor heeft ingezet om zijn wetgeving voor het einde van de overgangsperiode (eind 1999) aan te passen aan de verplichtingen uit hoofde van de Europa-overeenkomst.
De Associatieraad constateerde dat beide partijen op dit ogenblik onderhandelen over wederzijdse concessies op het gebied van landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten, met het oog op de verdere liberalisering van de bilaterale handel en de verbetering van de markttoegang in de pretoetredingsperiode. Wat betreft de door Letland sinds 18 december 1999 toegepaste vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van varkensvlees - die de Unie als een schending van de Europa-overeenkomst beschouwt - nam de Associatieraad nota van de recente ontwikkelingen en in het bijzonder van de toezegging van de Letlandse regering om de maatregelen te toetsen, met het doel deze in de nabije toekomst af te schaffen.
De Associatieraad constateerde dat Letland aan verscheidene Gemeenschapsprogramma's deelneemt: Jeugd voor Europa, Socrates, Leonardo da Vinci, Raphaël alsmede het vijfde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. De Associatieraad onderstreepte dat de deelneming aan die programma's, waarbij de Letlandse overheidsdiensten kunnen kennis maken met het praktische werk in de Europese instellingen, een belangrijk onderdeel vormt van de pretoetredingsstrategie. De Associatieraad verheugde zich over de bijdrage van het PHARE-programma en de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Letlandse economie, met name aan de versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. Hij constateerde dat de pretoetredingssteun voor Letland en de andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 sterk toeneemt en dat er twee aanvullende instrumenten bijkomen, ter ondersteuning van respectievelijk landbouw en plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA).

4. De Associatieraad besprak een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij beklemtoonde het belang van regionale samenwerking als middel ter bevordering van stabiliteit en goede nabuurschapsbetrekkingen, en verheugde zich over de bijdrage van Letland aan initiatieven voor regionale samenwerking, met name in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van de Oostzeestaten.

5. Tot slot sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en beklemtoonde hij de cruciale rol die die overeenkomst nog zal moeten spelen bij het oplossen van bilaterale problemen en bij de voorbereiding van Letland op de toetreding tot de Unie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...