Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update: 8.45 uur

** update: 12.19 uur


*** update: 13.15 uur

woensdag 16 februari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Vervolgens benoemt de Kamer een plaatsvervangend griffier.

Hierna spreekt de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over verschillende onderwerpen inzake het asielbeleid (dit overleg had plaats op 9 februari jongstleden).

De Kamer debatteert vervolgens over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Hierbij gaat het onder meer over het schrappen van de eis dat bij verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie afstand moet worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. Daarnaast betreft het een verbetering van de rechtspositie van minderjarigen bij het medeverkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en een vereenvoudiging van het verkrijgen van het Nederlanderschap voor bepaalde categoriën personen (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze wijziging moet studenten meer mogelijkheden bieden om naast hun doctoraal ook een opleiding tot docent te kunnen volgen. Hiermee wordt een grotere instroom van universitair geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs beoogd. Dit onderwerp is komen te vervallen.


***Ten slotte interpelleert de heer De Wit (SP) minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de positie van ex-dwangarbeiders.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken, Economische Zakenen Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.30 tot ca 12.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) ter voorbereiding van de bijeenkomst van de bijzondere Europese Raad in Lissabon op 23 en 24 maart aanstaande.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:

- de realisatie en invulling van arbeidsplaatsen bij gemeenten en in de zorgsector in het kader van de regeling Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen;

- de instroom van volwassen werkzoekenden over het jaar 1999 en het voorgenomen beleid over het jaar 2000;
- de realisatie en invulling van arbeidsplaasten op basis van de regeling In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.00 uur
*Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) over het WLTO-project vers van het land. Dit project heeft tot doel om nieuwe concepten te ontwikkelen op het gebied van marketing, distributie en logistiek bij agrarische ondernemingen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:14.00 tot ca 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de voortgang bij het invoeren van vernieuwingen in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 16.30 uur
*Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het productschap Vee, Vlees en Eieren over het rapport van de Stuurgroep Alders inzake de wijze waarop de problemen ten aanzien van het meststoffenoverschot, dierenwelzijn en voedselveiligheid worden aangepakt.


*Financiën: 16.15 tot ca. 18.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over het handhavingsbeleid van de douane en de uitvoering daarvan.
Dit overleg vindt heden geen doorgang.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke commissie Besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur

*Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur
*Groen van Prinstererzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij enEconomische Zaken: 10.30 tot ca. 11.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de heer Kist van de Nederlandse Mededingings Autoriteit over de concentratie van groothandelbedrijven.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Klompézaal

Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eventuele consequenties van de zogenoemde arresten Kohll en Decker van het Europees Hof van Justitie voor het Nederlandse stelsel van sociale
ziektekostenverzekeringen.

Justitie: 14.30 uur

*Klompézaal

Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Riyad (Saudi-Arabië), de heer mr. P. Lagendijk.

Financiën: 15.30 uur

*Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken:17.00 tot ca. 18.00 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Kopenhagen, mr. J.A.F.M. Förster.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie