Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen erkenning reisdocumenten

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.627 erkenning reisdocumenten

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:44

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
16 februari 2000

In antwoord op uw brief van 3 januari 2000, nr. 2990004740, deel ik u mede dat de vragen van het lid Halsema over de erkenning van reisdocumenten worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgevoegd zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie op vragen van het lid Halsema over de erkenning van reisdocumenten (ingezonden op 3 januari 2000, nr. 2990004740).


1.

Ja.
Ik ben van mening dat op basis van deze faxen geconcludeerd zou kunnen worden dat de overeenkomst tussen de Somalilandse autoriteiten en Nederland en de tripartite overeenkomst tussen de Somalilandse autoriteiten, de Nederlandse overheid en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) eenzijdig zijn opgezegd door de Somalilandse autoriteiten. Overigens heb ik na de ontvangst van de faxen nog signalen uit Somaliland ontvangen, die afwijken van hetgeen in de faxen is verwoord. Vanwege die tegenstrijdigheid in de berichtgeving vanuit Somaliland is door mij nog niet officieel gereageerd in de richting van de Somalilandse autoriteiten. Dit laat onverlet dat de Nederlandse overheid nog steeds bereid is om uitvoering te geven aan de overeenkomsten.


2.

Ja.
Het gaat in deze om de noodzaak over een reisdocument te beschikken waarmee de (eenmalige) terugkeer van een vreemdeling naar zijn land van herkomst kan worden gerealiseerd. Bij het verkrijgen van reisdocumenten om de terugkeer te kunnen realiseren, is het niet relevant of de betreffende regering erkend wordt door de leden van de internationale gemeenschap.


3.

Ja, overigens wordt in deze verklaring niet gesproken over het al dan niet af kunnen geven van geldige reisdocumenten. Daarnaast merk ik op dat de Nederlandse overheid niemand heeft verwezen naar de Permanente Missie van Somalië in Genève. In dit geval heeft de IOM bij de Permanente Missie van Somalië in Genève reisdocumenten verkregen voor de zelfstandige terugkeer van betrokkenen.


4.

De ondersteuning die de IOM biedt, bestaat ten eerste uit bemiddeling bij het verkrijgen van geldige reisdocumenten en het regelen van vervoer. Daarnaast geeft de IOM financiële ondersteuning, uit te keren voorafgaand aan het vertrek en na aankomst in de plaats van bestemming. Om de terugkeerder zo goed mogelijk te ondersteunen kan de aanwezigheid van de IOM in het betreffende land daartoe een positieve bijdrage leveren. Dit is echter geen dwingende voorwaarde: ondersteuning kan ook vanuit aangrenzende landen, dan wel via een lokaal opererende non-gouvernementele organisatie gegeven worden.


5.

Mede gelet op het voorgaande ben ik er van overtuigd dat voor een ieder die naar Somaliland wenst terug te keren deze mogelijkheid ook daadwerkelijk bestaat. Deze groep komt mijns inziens dus niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning vanwege feitelijke onmogelijkheid om terug te keren. Evenmin ben ik bereid de opvang voor deze groep voort te zetten.


6.

Behalve de wederzijdse kennisgeving tussen de IOM en de IND met betrekking tot enerzijds de wens van een vreemdeling om vrijwillig terug te keren en anderzijds de realisatie van de vrijwillige terugkeer van een vreemdeling is er geen inhoudelijke correspondentie over individuele zaken tussen beide instanties. Mijns inziens doet een en ander niets af aan de onafhankelijke positie van de IOM.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie