Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kort verslag vergadering commissie financien Purmerend

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AFDELING PURMEREND

NIEUWSPAGINA * Kort verslag vergadering commissie financien d.d.; 16 februari 2000.

Kort verslag vergadering commissie financien d.d.; 16 februari 2000.

De belangrijkste punten waren: 1. kredietvotering 1e fase afsluiters stadsverwarming 2. inhuren technische capaciteit voor stadsverwarmingszaken 3. toewijzing vrije vrije sector kavels 4. samenwerkingsovereenkomst Amvest.

Ad 1.kredietvotering 1e fase afsluiters stadsverwarming.

In de veragdering van de commissie op 19 januari j.l. is de commissie al in principe accoord gegaan met het nemen van een aantal maatregelen om te voorkomen dat in het vervolg door een storing/lekkage heel Purmerend zonder stadsverwarming komt te zitten. Hiertoe wordt de stad verdeeld in sectoren. In het kader van het onderhoud en vervanging was al 25 miljoen uitgetrokken. Een deel van dit geld wordt nu eerder uitgegeven. Het gevolg is dat er renteverlies optreedt.

Ondanks het feit, dat de financiële gevolgen niet helemaal zijn te overzien (er moet nog een rapport komen van het NUON over de toestand van het leidingennet) is de commissie accoord gegaan.

De verdeling in sectoren zorgt ervoor dat bij uitrval niet iedereen zonder verwarming en warm water komt te zitten. De meeste sectoren omvatten zo'n 2000 tot 2500 aansluitingen. Echter de Purmer Zuid heeft ruim 5100 aansluitingen. Op mijn vraag of de Purmer Zuid gesplitst kan worden werd geantwoord, dat daar een onderzoek naar komt, Hopelijk voor de zomer.

Ad 2. Inhuren technische capaciteit voor stadsverwarmingszaken

Bij de stadsverwarming is onvoldoende technisch kennis op het gebied van stadsverwarming. Om tegenspel te kunnen bieden aan het NUON is er behoefte om die kennis in te huren. Hiervoor heeft B&W een contract afgesloten met de heer Boodt. De commissie heeft in de vergadering van 19 januari al laten blijken dit een goede zaak te vinden. Echter het contract met de heer Boodt was al op 18 januari (een dag eerder dus) gesloten. Ik heb evenals de de ouderenpartij dit bekritiseerd. Een andere kritische noot was het feit, dat in het kader van het aanbestedingsbeleid er was afgesproken dat wanneer er niet uitgevraagd of aanbesteed gaat worden, dit te voren in de commissie wordt besproken. Ook dit was niet gebeurd. Reden om de wethouder te waarschuwen dat dit soort "schoonheidsfoutjes" niet te veel moeten voorkomen. (inhoudelijk kan ik me in de beslissing om de heer Boodt te kiezen vinden).

Ad 3 Toewijzing vrije sectorkavels.

In de krant heeft een stukje gestaan dat er een voorstel zou zijn om artsen en directeuren van Purmerendse bedrijven voorrang te geven. Dit is niet het geval! Wel wordt er gekeken of er voor bepaalde groepen iets geregeld kan worden (te denken valt aan onderwijzend, verplegend en verzorgend personeel). Zodra deze gedachten gestalte krijgen zal dit besproken worden. Wellicht in de commissie Stadsbeheer.

Voor wat betreft de voorrangsregels is afgesproken dat iedereen die beschikt over een brief met een datum van inschrijving of dat anderszins aannemelijk kan maken tot groep C zal worden gerekend en dus niet mee hoeft te loten.

Ad 4 Samenwerkingsovereenkomst Amvest.

Deze overeenkomst is al in de commissie Stadsontwikkeling aan de orde geweest. De vraag hoe het nu zat met het contract is door mij gesteld: was er al een overeenkomst (mondeling of schriftelijk), die opengebroken moest worden om Amvest over de streep te trekken. Uit de woorden van de wethouder viel op te maken, dat er een soort mondelinge overeenkomst zou zijn geweest. Echter het belang van het behoud van het weeshuis woog dermate zwaar dat weer verder is onderhandeld. Het resultaat ligt er nu.

Samenvatting

In de commissie is door mij , de AOV en de heer Heida geconstateerd dat een aantal zaken procedureel niet vlekkeloos zijn verlopen. Omdat ik inhoudelijk geen overwegende bezwaren had heb ik ingestemd. Daarbij heb ik laten merken, dat dit niet vaak meer moet voorkomen.

Ad Klompenhouwer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie