Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over vervolg Chicago conferentie over luchtvaart

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.178 brief min vw inzake follow-up van chicago conferentie ove r luchtvaart

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 14:12


1

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Datum 16 februari 2000

Onderwerp

Follow-up van Chicago Conferentie over Luchtvaart (6-7 december 1999).


...................

Onder verwijzing naar mijn brief met bijlagen, van 15 december 1999, kenmerk DGRLD/VI/L 99.311112 inzake hogergenoemd onderwerp informeer ik u hierbij nader omtrent het mogelijke vervolg dat aan de Conferentie kan worden gegeven.

Ik beschouw de resultaten van deze Conferentie, zoals deze in de u reeds toegezonden slotverklaringen zijn neergelegd, als een uitdaging en verdere aanmoediging om de discussies over een mondiale liberalisering van de luchtvaartsector voort te zetten.

Van 1-4 april 2000 zal de Amerikaanse Secretary of Transportation, Rodney Slater, op mijn uitnodiging een bezoek aan Nederland brengen. Bij deze gelegenheid is het mijn voornemen om voor wat betreft de luchtvaart met hem voort te bouwen op de in Chicago besproken materie en met name nader spreken over de mogelijkheden voor een, liefst multilaterale, verruiming van marktwerking en marktordening in de luchtvaartsector. Daarbij zie ik als primaire doelstelling om de voorgenomen Transatlantic Common Aviation Area (TCAA) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op zo kort mogelijke termijn tot stand te brengen.

In dat kader heb ik ook sterk bepleit bij Europees Commissaris voor Transport en Energie, mevrouw de Palacio, die mij daarin overigens steunt, en mijn collega's van de andere lidstaten dat de TCAA wederom op de agenda van de komende vergaderingen van de EU-Transportraad zal staan. Hierbij zal ik, evenals in het verleden, aandringen op spoedige besluitvorming over een allesomvattend onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie.

In de komende weken wordt vooral ook op mijn aandringen in Brussel op expertniveau verder gepraat over met name cruciale elementen van de TCAA als mededinging, eigendom en leasing. Samen met algehele vrijheid in het TCAA-gebied vormen dit de hoekstenen voor een akkoord EU-VS. Ik hoop dat hiervoor nog onder het Portugees voorzitterschap wezenlijke voortgang wordt gemaakt.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie