Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Zalm (Financien) over fiscalisering omroepbijdrage

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Voorlichting fiscalisering omroepbijdrage

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

8-2-2000/200009

PFC 2000-00158

16 februari 2000

Onderwerp

Voorlichting fiscalisering omroepbijdrage

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

In reactie op de door de kamerleden Van Zuijlen en Van der Vlies gestelde vragen in het ordedebat van 8 februari jl. kan ik u het volgende mededelen.

Met betrekking tot de afschaffing omroepbijdrage zijn en worden door de Dienst Omroepbijdragen in alle landelijke en regionale dagbladen advertenties geplaatst om zoveel mogelijk Nederlanders en bedrijven en instellingen te informeren over de afschaffing van de omroepbijdrage. Het betreft informatie over de eindnota, die kan inhouden dat mensen geld terugkrijgen, of moeten bijbetalen over 1999 of dat er noch ontvangen, noch betaald hoeft te worden.

Over deze eindnotas komen bij de Dienst Omroepbijdrage reacties binnen. Het grootste deel van de reacties betreft het doorgeven van mutaties (bv. terugstorting op een ander rekeningnummer) of concrete vragen over de hoogte van het terug te ontvangen of te betalen bedrag. Het gaat slechts in ca. 5% van de binnengekomen reacties over de nadelige effecten die de afschaffing oplevert in een concrete situatie (bv. bij tweeverdieners). In deze gevallen wordt doorverwezen naar de Belastingtelefoon, alwaar conform de in deze brief geschetste lijn geantwoord zal worden.

Het Belastingplan 2000 bestaat uit verschillende maatregelen, waaronder het afschaffen van de omroepbijdrage. Geïsoleerd bezien kan de afschaffing van de omroepbijdrage in het geval van tweeverdieners betekenen dat er een kleine lastenverzwaring optreedt. Deze lastenverzwaring wordt echter gecompenseerd door een aantal lastenverlichtende maatregelen uit het Belastingplan. Het geheel van maatregelen uit het Belastingplan leidt voor alle inkomensgroepen tot een lastenverlichting, zij het voor de ene groep een wat grotere dan voor de andere groep. Een aparte voorlichting over een - niet los te zien - onderdeel van het Belastingplan ligt dan ook niet in de rede.

Minister van Financiën

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie