Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA aan Justitie registreren illegalen op doorreis

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid Wijn (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie over het registreren van illegalen op doorreis. (Ingezonden 16 februari 2000)


1

Herinnert u zich uw antwoorden van 12 januari jl. op de schriftelijke vragen van ondergetekende van 11 november 1999? 1)


2

Waarom is er in het antwoord op de vragen 2 en 4 aangegeven dat asielzoekers die in het kader van het mobiel toezicht van vreemdelingen door de Koninklijke Marechaussee zijn aangetroffen bij overschrijding van de binnengrens «in beginsel» worden geregistreerd en doorverwezen naar één van de aanmeldcentra? Waarom is hier sprake van «in beginsel»? Hoe vaak wordt van dit beginsel afgeweken en om welke redenen? Waarom wordt niet «altijd» geregistreerd?


3

Waarom stelt u verder in dat antwoord «Voor vreemdelingen die zich, zoals in de onderhavige zaak reeds in Nederland bevinden en zich al dan niet rechtstreeks bij een aanmeldcentrum (AC) melden vindt de registratie plaats bij aankomst op het AC alwaar registratie plaatsvindt, omdat hier in beginsel niet het belang van toegangsweigering of illegale grensoverschrijding speelt». Kan worden gemotiveerd waarom ook hier wordt gesproken van «in beginsel» en waarom hier niet het belang van toegangsweigering of illegale grensoverschrijding speelt? Moet een en ander zo worden verstaan dat in dergelijke gevallen voor u het belang van het tegengaan van illegaal verblijf niet aan de orde is?


4

Vindt u het acceptabel dat door het doorverwijzen naar een AC, zonder dat de gang naar zo'n AC wordt begeleid en zonder dat zeker is dat men zich daadwerkelijk bij het AC zal melden, illegaal verblijf in Nederland in de hand wordt gewerkt?


5

Deelt u de mening dat een dergelijke gang van zaken afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de regulering van de toelating tot Nederland zoals dat bijvoorbeeld plaats heeft via het MVV-vereiste?


6

Bent u bereid in het vervolg aangetroffen illegalen te registreren en te begeleiden naar het AC?


7

Vindt u het acceptabel dat op deze wijze de kans op het leggen van Dublinclaims nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt?


8

Wordt het feit dat men zich illegaal toegang tot Nederland heeft verschaft en bovendien niet de kennelijke of oorspronkelijke bedoeling heeft gehad in Nederland asiel aan te vragen, als contra indicatie gehanteerd bij de beoordeling van het asielverzoek? Zo ja, is bekend in hoeveel gevallen (absoluut en t.o.v. het totaal) dit heeft geleid tot afwijzing van het asielverzoek?


9

Moet worden verstaan onder «rechtstreeks» en onder «verkorte procedure» inzake vreemdelingen die in het kader van het MTV rechtstreeks of via een verkorte procedure aan buurlanden worden overgegeven? 2)


10

Bevinden zich onder de in het kader van het MTV aan een buurland overgegeven vreemdelingen nooit vreemdelingen die te kennen hebben gegeven asielzoekers te zijn? 2)


11

In welke gevallen kunnen in het kader van het MTV aangehouden vreemdelingen die niet om asiel hebben gevraagd niet rechtstreeks of via een verkorte procedure worden teruggeleid? Waarom worden zij overgedragen aan de regiochef en wat is het vervolgtraject voor deze vreemdelingen? 2)


12

Bent u bereid maatregelen te treffen om illegale grensoverschrijding strafbaar te stellen en het indienen van een asielverzoek in dergelijke gevallen voortaan niet meer toe te staan?

Aanhangsel Handelingen nr. 567, vergaderjaar 1999-2000.

zie rapportage «Keten in kaart» 1998.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie