Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 16-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

BENT U TEVREDEN OVER DE GEMEENTE LISSE?

Onderzoeksbureau NIPO is vorige week, in opdracht van de gemeente Lisse, gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Het doel van het onderzoek is het meten van de kwaliteit van de dienstverlening op verschillende onderdelen. Een groot deel van de burgers wordt bij dit onderzoek betrokken dus het is goed mogelijk dat u al benaderd bent of nog benaderd zal worden.

Vorige week is NIPO gestart met het telefonisch tevredenheidsonderzoek. Op willekeurige basis worden inwoners gebeld met de vraag of zij bereid zijn mee te werken aan een enquête. Ook bestaat de kans dat u deze week bij een bezoek aan het gemeentehuis een medewerker van NIPO tegenkomt die u een aantal vragen wil stellen. Een ander onderdeel van het onderzoek is het correspondentieonderzoek. Hierbij worden burgers benaderd die de laatste maanden gecorrespon-deerd hebben met de gemeente. Tenslotte wordt ook de bereikbaarheid van de medewerkers van de gemeente onderzocht.

Een onderzoek kortom, waarvan wij hopen dat de resultaten een duidelijk beeld zullen geven van hoe de burger denkt over de gemeente. Zodra de resultaten bekend zijn, naar verwachting is dit eind maart, wordt bekeken welke zaken aandacht moeten krijgen en welke onderdelen van de dienstverlening voor verbetering in aanmerking komen. Om een volledig beeld te krijgen is het erg belangrijk dat u, wanneer u (telefonisch) benaderd wordt door NIPO, meewerkt aan het onderzoek. Immers dit is dé manier om ons te laten weten of er wellicht op onderdelen iets beter kan. Het is ook in uw belang dat u aan dit onderzoek meewerkt, dus laat het ons weten!

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving

Melding verandering inrichting

Burgemeester en wethouders hebben een melding verandering inrichting op grond van art. 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen van:

- Visschers Wegenbouw/K.W.S. te Lisse - voor een kantoor en opslagruimte t.b.v. een aannemersbedrijf aan de Heereweg 470a. Het bedrijf meldt dat:

het terrein is verkleind: de helft is verkocht aan derden voor de bouw van een bedrijvenverzamelgebouw

de inrichting van het terrein is veranderd, kantoorunit is verplaatst.

Aangenomen wordt dat deze veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Inzage

De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 18 februari 2000 tot en met

30 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:

- op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

- na telefonische afspraak (telefoon 433182) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Melding

Burgemeester en wethouders hebben een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ontvangen van:

- De Barbaar, Grachtweg 11/13,
(Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer).

Op deze niet-vergunningplichtige inrichting zijn de algemene regels van toepassing, zoals die staan vermeld in het eerdergenoemde besluit.

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:


- ´t Lange Rack 17 - plaatsen tuinhuis


- Fazantstraat 28 - bouw dakkapel voorzijde


- Julianastraat 4 en 4A - vergroten woningen


- Johan Vermeerstraat 15 - overkapping terras


- Mozartstraat 17 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde


- Jo Vincentstraat 13 - bouw dakkapel voorzijde

Deze plannen kunnen altijd worden ingezien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen.

Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.


- Julianastraat 89 - slopen bedrijfsbebouwing


- Aagje Dekenstraat 38 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college

van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is

verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen

en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt

(0252) 433170.

DIVERSEN

Rectificatie: bijeenkomst voor nieuwbouw De Tweemaster op dinsdag 22 februari

Onlangs is een ontwerpplan opgesteld voor de nieuwbouw van de openbare basisschool De Tweemaster. De nieuwbouw komt te staan op het terrein op de hoek Jozef Israëlsstraat/Gerard Doustraat. In verband hiermee meldden wij u vorige week dat hierover een bijeenkomst plaatsvindt op donderdag 22 februari. Dit moet zijn: dinsdag 22 februari 2000, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.

Het ontwerpplan omvat ondermeer de vormgeving en de situering van het gebouw. Het is de bedoeling dat het nieuwe schoolgebouw acht klaslokalen en een gymlokaal voor de jongste groepen (speellokaal) krijgt. In het gebouw komt ook een peuterspeelzaal voor de opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar. Tevens is een conceptplan gemaakt voor uitbreiding van de parkeervoorzieningen en een betere

geleiding/sturing van de verkeersstromen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de bijeenkomst op dinsdagavond 22 februari bij te wonen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de afdeling Onderwijs telefoon (0252) 433 171.

Actie KOOP GROEN, Natuurlijk doen!` maandag van start

Aanstaande maandag gaat in de Duin- en Bollenstreek de actie KOOP GROEN, Natuurlijk doen!` van start. De actie is bedoeld om groene, dat wil zeggen: milieuvriendelijke producten onder uw aandacht te brengen. Aan de actie doen in Lisse mee: Albert Heijn, Dekamarkt, Digros, Hoogvliet, en SuperDeBoer.

Tegenwoordig bestaan er voor veel van uw dagelijkse boodschappen milieuvriendelijke alternatieven. Producten die bijvoorbeeld lang mee gaan of geen schadelijke stoffen in het milieu achterlaten. Ook producten die niet overdreven zijn verpakt of die uit Nederland komen (dichtbij huis, dus minder transportenergie nodig) zijn milieuvriendelijker dan veel andere. Verder kunt u denken aan producten die zuinig zijn in het gebruik en producten waarvan de verpakking kan worden gerecycled. Ook milieuvriendelijk geproduceerde producten verdienen het predikaat groen.

De actie duurt tot en met 26 februari a.s. en is een initiatief van de werkgroep Milieuvoorlichting van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. In de hiervoor genoemde supermarkten zullen consumenten geattendeerd worden op de diverse groene producten door middel van schapkaarten. Verder is er een brochure verkrijgbaar waarin wordt uitgelegd wanneer een product groen is. Ook zijn er verschillende informatiekaarten. De promotiematerialen zijn voorzien van het actielogo KOOP GROEN, Natuurlijk doen!: een boodschappenkarretje met een wereldbol erin.

Collecte

Tot en met 11 maart 2000 zijn geen collectevergunningen verleend.

Lisse, 16 februari 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie