Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

AEGON-jurist maant gedupeerde Spaarbeleg

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Zie de oproep tot crowdfunding onderaan deze pagina.
Persbericht

AEGON-jurist maant gedupeerde Spaarbeleg

IJLST, 17 februari 2000 - W.K. Rozeboom, administrateur en belastingconsulent te IJlst, is de man die de grondslag legde voor de Stichting Spaardersbelangen waarin gedupeerden van Spaarbeleg (100% dochter van AEGON) een onderdak vonden. De stichting trof vorige week, samen met de Consumentenbond een schikking met AEGON namens alle gedupeerden. Volgens Rozeboom hebben de twee organisaties de belangen van de deelnemers aan het Koersplan Spaarbeleg verkwanseld. Rozeboom werkt nu aan de oprichting van een vereniging van gedupeerden van zowel Spaarbeleg als ook de Stichting Spaardersbelangen. De afdeling juridische zaken van AEGON stuurt een dreigbrief: Rozeboom mag geen 'onware en voor ons schadelijke uitspraken' meer doen. Hier volgt zijn relaas:

Vorig jaar heb ik via diverse dagbladen bekendheid gegeven dat ondergetekende door de Ombudsman Spaarkasbedrijven in het gelijk is gesteld, daar Spaarbeleg zich niet heeft gehouden aan wettelijke regels en in 1985 gemaakte afspraken tussen het Spaarkasbedrijf en de ministeries van Economische Zaken en Financien.

Noch in het certificaat, noch in de Algemene Voorwaarden wordt een bedrag c.q. percentage genoemd van de overlijdensrisicopremie, terwijl dit de grootste kostenpost is. AEGON tracht zich te beschermen door te vermelden dat bedrag herleid kan worden uit het aantal op het certificaat genoemde beleggingseenheden. Ook dit lijkt mij niet juist, daar bij verschillende certificaten met afwijkende beleggingseenheden, maar met een gelijke looptijd en percentage, het zelfde uitkeringsbedrag wordt genoemd. De Ombudsman kwalificeerde de z.g. herleiding als een informatie-puzzel en die voldoet daarmee niet aan de Regeling informatieverstrekking.

Kort na de publicaties in de dagbladen, vorig jaar januari, heeft een directeur van de AEGON mij gebeld en gevraagd of ik eventueel suggesties heb voor het oplossen van de problematiek. Hiervoor had ik twee voorstellen:
- terugbetaling van de gestorte bedragen, verhoogd met de wettelijke rente
- toevoeging van de niet vermelde overlijdensrisicopremie aan het spaardeel
Met een advokaat, zelf slachtoffer van het Koersplan, had ik afgesproken dat hij zich zal inzetten voor de gedupeerden, uitsluitend tegen vergoeding van de onkosten (dus zonder winstbejag) maar toch ontvangt hij fl 450,- per uur. Deze advokaat heeft in maart 1999 in het programma RADAR van de TROS mijn suggesties verwoord. Dit leidde tot ca 11.000 telefoontjes en tot de oprichting van de Stichting Spaardersbelangen, die in oktober 1999 ca 8.500 donateurs telde.

Tegen de gemaakte afspraken in werd ik vanaf juli 1999 doodgezwegen door de advokaat c.q. het stichtingsbestuur en werd er in de circulaire van 30 september onjuiste informatie verstrekt aan donateurs. Vragen van mij in een viertal brieven aan de advocaat bleven onbeantwoord. Door het voorstel in de circulaire van 4 februari 2000, gericht aan de donateurs van de stichting, werden mijn vermoedens bewaarheid, dat mijn beide suggesties door de advocaat verwoord in het programma RADAR, in het geheel niet zijn gehonoreerd. Erger nog, met het m.i. zeer slecht voorstel worden donateurs afgekocht met een bedrag van fl 300,- maar dan moet men wel met het voorstel akkoord gaan. Mijn oordeel is duidelijk! De Stichting Spaardersbelangen heeft zich niet gehouden aan de doelstelling zoals in het programma RADAR werd voorgesteld. De reden van de handelswijze door de advocaat c.q. het bestuur mag u zelf invullen.

Nu de media weer aandacht schenken aan deze kwestie is kennelijk AEGON daar niet zo gelukkig mee, wat mag blijken uit hun brief aan mij gericht. Vooral door het feit dat m.i. de Stichting Spaardersbelangen volkomen heeft gefaald en men zich kan afvragen wiens belangen deze stichting behartigt, is een einde aan de publicaties nog niet in zicht. Diep teleurgesteld in de advocaat van de stichting die zijn afspraken niet nakomt, heb ik het voornemen om een vereniging op te richten waarin een ieder stemrecht heeft.

Inmiddels heb ik ook contacten met een reeds bestaande vereniging die wellicht bereid zal zijn de belangen te behartigen van de slachtoffers van het Koersplan Spaarbeleg. Met deze stichting voer ik zeer binnenkort overleg. Verder wil ik u verwijzen naar bijgaande brief van AEGON en mijn reactie daarop.

W.K. Rozeboom
Croleskwartier 19
8651 Hb IJlst
tel/fax 0515-532695


Oproep:

Er worden nog steeds argeloze burgers opgelicht met malafide spaarproducten en woekerpolissen. Nieuwsbank wil een journalist laten onderzoeken hoe dat in 2012 nog steeds mogelijk is. Heeft alle ophef over woekerpolissen en DSB dan niks opgeleverd? Maar om dit artikel te schrijven komen we nog €995 te kort.
Wilt u een bijdrage leveren? Geef dan uw naam en email adres en het bedrag dat u wilt schenken door aan redactie@nieuwsbank.nl Zodra voldoende schenkingen ontvangen zijn, zullen we u vragen het bedrag over te maken. Wanneer het artikel verschenen is, krijgt u een kopie toegestuurd en kan het door alle media gratis worden overgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie