Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Netelenbos opening Tweede Beneluxtunnel

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

17 februari 2000

Toespraken
13.24

Speech van de minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos, bij de opening van de 'noord-zuiddoorsteek' van de Tweede Beneluxtunnel, in Schiedam op donderdag 17 februari 2000 om 11.30 uur.

Dames en heren,
De Nederlandse zuinigheid is spreekwoordelijk. Bekend zijn de verhalen van landgenoten die in het buitenland een souvenirstalletje passeerden zonder iets te kopen, en daarop uit de mond van de verkoper het vernietigende 'Kijken, kijken, niet kopen' hoorden klinken. Kennelijk staan we in den vreemde te boek als een zuinig, zo niet gierig volk.

Dit is slechts één voorbeeld, en bij lange na niet voldoende basis om Nederlanders zuinig te noemen of zelfs van gierigheid te betichten. Toch zijn ook in Nederland voorbeelden te bedenken van gedrag dat zich wel enigszins door zuinigheid laat verklaren.

Zo groeide het verkeer door de Eerste Beneluxtunnel, van oorsprong een toltunnel, explosief vanaf 1980, het jaar waarin de tunnel door het Rijk werd overgenomen en de tolheffing werd opgeheven. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat een financieel motief mede aan deze hausse ten grondslag lag. Het staken van de tolheffing - een gulden per doortocht - bespaarde automobilisten immers honderden guldens op jaarbasis.

Wat de oorzaak ook was, de grote aanwas van autoverkeer door de Beneluxtunnel leidde tot verstopping van een van de belangrijkste toegangswegen naar de Rotterdamse haven. En in de loop der jaren verwierf de tunnel zich een vaste plaats temidden van de filemeldingen. Tot ergernis van professionele rijders en automobilisten die geregeld in of bij de tunnel vast komen te staan. En tot misnoegen van de diverse overheden, die met lede ogen moesten toezien hoe de bereikbaarheid van Rotterdam, met name de Maasvlakte, en de hele regio Rijnmond zienderogen verslechterde. Een slechte zaak, temeer omdat Mainport Rotterdam met grote voorsprong hét investeringscentrum van het land is.

Om deze reden besloot het kabinet in 1993, na uitvoerige studie door Verkeer en Waterstaat, tot de aanleg van een parallel te leggen tweede tunnel, die ook ruimte zou bieden aan andere vormen van vervoer dan alleen het wegverkeer.

Op het traject van de Beneluxtunnel staat, zoals op de meeste trajecten, de file
's ochtends de ene kant op en 's avonds in tegenovergestelde richting. Om de richting waar de grootste drukte bestaat steeds maximale capaciteit te bieden, is gekozen voor een wisselstrook voor 'gewoon' autoverkeer aan de westzijde van de nieuwe tunnel. Door middel van elektronische borden kan deze wisselstrook in werking worden gesteld in de drukste rijrichting. Buiten piekdruktes blijven er tweemaal twee rijbanen over.

Ook voor fietsers wordt in de Tweede Beneluxtunnel ruim baan gemaakt. Zij hoeven niet meer aan de oever op de pont te wachten, maar kunnen via roltrappen of de lift in de fietsbuis komen. Via die speciaal voor hen gereserveerde buis bereiken zij in enkele minuten veilig en droog de overkant.

Tenslotte zal de nieuwe tunnel ruimte bieden aan de metroverbinding tussen Rotterdam en Schiedam, de Beneluxlijn, waar de heer Opstelten u zojuist al meer over vertelde.

Door het openen van een laatste deur wordt vandaag de daadwerkelijke verbinding tussen de twee Maasoevers tot stand gebracht, waardoor voor het eerst van oever tot oever door de tunnel kan worden gelopen. Een heuglijk feit, dat het verdient om met feestelijkheden te worden omlijst. Want samen met de verbreding van rijksweg A4 zal de Tweede Beneluxtunnel een grote rol spelen bij het bestrijden van de fileproblematiek in de regio. Bovendien betreft het hier opnieuw een project dat onze kennis van ondergronds bouwen vergroot, kennis die op termijn kan uitgroeien tot een belangrijk Nederlands exportproduct.

Dat de verbinding klaar is, betekent natuurlijk nog niet dat de hele tunnel klaar is.
Aan de afbouw, inclusief het aanbrengen van 2900 vrachtwagens aan ballast, en daarna verlichting en betegeling, zullen de HCB en andere aannemers nog geruime tijd werk hebben. Verder moeten er nog aansluitende wegen en viaducten worden aangelegd en geluidsschermen worden geplaatst, en zal ook de Eerste Beneluxtunnel nog genoveerd worden. Ik begreep uit de krant dat de bouwers ons vandaag dan ook weer zo snel mogelijk weg willen hebben. Zodat ze meteen verder kunnen.

Naar verwachting zal het hele project Tweede Beneluxtunnel in 2002 gereed zijn.
Ik hoop tegen die tijd ook op dit punt te staan, in mijn hoedanigheid als minister, om dit prestigieuze bouwwerk officieel te openen.

Dames en heren,
Ik begon mijn verhaal met de gierigheid waarmee wij Nederlanders regelmatig om de oren worden geslagen in het buitenland. Als er één gebied is waar geen plaats is voor misplaatste zuinigheid, is het wel de aanleg van infrastructuur. Want files kosten onze samenleving jaarlijks bijna twee miljard gulden, en iedere maatregel die ze effectief helpt tegengaan betaalt zichzelf vroeger of later volledig terug, met dividend.

Hetzelfde geldt voor het vergaren van kennis op een nog nauwelijks ontgonnen gebied als ondergronds bouwen. We zijn nu nog in een stadium waarin we kennis daarover vergaren en de techniek alleen gebruiken om onze eigen wensen te realiseren. Maar het ligt voor de hand dat er een tijd komt waarin Nederlandse bouwers met hun kennis de boer op kunnen in het buitenland. Het kan dan uitgroeien tot een uitstekend exportproduct. Zou het niet fantastisch zijn als onze ondergrondse-bouwers in den vreemde een zelfde reputatie weten te vestigen als bijvoorbeeld onze bergers en baggeraars, en een bijbehorend marktaandeel veroveren?

Ik zal er nu toe overgaan de Noord-zuiddoorsteek te openen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie