Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlanderschap: kortere termijn verzorging en opvoeding

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25891000.028 amendement halsema kortere termijn verzorging en opvoedin g

Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 10:56

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


25 891 (R 1609)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

Nr. 28

AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 17 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt artikel 6, eerste lid, als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel c wordt de zinsnede «een onafgebroken periode van tenminste drie jaren» vervangen door: gedurende een onafgebroken periode van ten minste een jaar.

B. In onderdeel d wordt de zinsnede «een onafgebroken periode van tenminste drie jaren» vervangen door: gedurende een onafgebroken periode van ten minste een jaar.

Toelichting

Het creëren van een wachttermijn van drie jaar voor kinderen die zijn erkend of gewettigd door een Nederlander of onder gezag staan van een Nederlander, verhoudt zich niet tot het uitgangspunt in artikel 6 van het Europese Nationaliteitsverdrag dat erkende kinderen van rechtswege de nationaliteit van de ouders behoren te krijgen. De termijn betekent ook een ongelijke behandeling ten opzichte van geadopteerde kinderen, ondanks de stelling van de staatssecretaris in zijn brief van 11 oktober 1999 dat erkenning vergeleken kan worden met adoptie. Het is niet wenselijk en disproportioneel om een zo ingrijpende maatregel voor alle erkende kinderen en kinderen onder gezamenlijk gezag in te voeren ter bestrijding van een klein aantal mogelijke misbruikers. Ter voorkoming van fraude zijn eind 1993 al maatregelen getroffen. Daarnaast doet de termijn afbreuk aan de intentie van de regering om de rechtsgevolgen van gezamenlijk gezag aanzienlijk uit te breiden, onder andere om de behoefte aan adoptie te doen verminderen.

Halsema

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie