Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Landbouw op vragen over de kattenjacht op Ameland

Datum nieuwsfeit: 17-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.639 het jagen op katten
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 11:53

2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Onderwerp:

Kamervragen.

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen, gesteld door het lid Poppe (SP), inzake het jagen op verwilderde katten op Ameland.

1

Ja.

2

Nee.

Voor het bejagen van verwilderde katten zijn geen speciale vergunningen afgegeven. Er is geen sprake van overtreding omdat de jachthouders - in casu de leden van de wildbeheer-eenheid Ameland - op grond van de Jachtwet bevoegd zijn verwilderde katten te bejagen.

Het betreft hier het bejagen van verwilderde katten buiten de als staatsnatuurmonument aangewezen gebieden. Voor bejaging van verwilderde katten in gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen, zijn er geen vergunningen aangevraagd noch verleend.

3

Nee.

Er is door de WBE Ameland een inschatting gemaakt, gebaseerd op afschotcijfers en inzichten van terreinbeheerders, van het aantal verwilderde katten. Het aantal verwilderde katten wordt aldus ingeschat op een aantal tussen de 200 en 300 en deze dieren bevinden zich in de natuurgebieden (omvang ca. 5000 ha.) van Ameland. Uit de (afschot)cijfers van de WBE Ameland blijkt dat er jaarlijks tussen de 100 en 150 verwilderde katten worden bemachtigd. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om katten die voortkomen uit de reeds aanwezige populatie in het wild levende katten.

Slechts het bejagen van verwilderde katten is toegestaan. De desbetreffende jagers zullen zich er derhalve van moeten overtuigen dat het verwilderde exemplaren betreft.

Het onderscheid tussen huiskatten en verwilderde katten kan door jagers worden gemaakt op grond van, al dan niet, een combinatie van volgende factoren; de plaats waar een kat zich ophoudt, de grootte van de kat en het gedrag bij confrontatie met de mens.

Er wordt op Ameland slechts op verwilderde katten gejaagd in natuurgebieden die op enkele kilometers van dorpen en recreatieterreinen zijn gelegen.

4

Het probleem van verwilderde katten doet zich ook op de andere permanent bewoonde eilanden voor. Ook hier wordt het aantal verwilderde katten op legale wijze gereduceerd.

5

Momenteel wordt op Ameland in de voorlichtende sfeer reeds actie ondernomen om het probleem van het al dan niet bewust achterlaten van katten door toeristen te voorkomen. Dit kan het probleem evenwel slechts voor een klein deel oplossen, omdat de grootste uitbreiding van de kattenpopulatie door natuurlijke aanwas in het natuurgebied zelf ontstaat. Naast voorlichting zal bestrijding dan ook noodzakelijk blijven om de populatie verwilderde katten in natuurgebieden binnen de perken te houden.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie