Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

VRIJDAG 18 FEBRUARI

OPENBARE HOORZITTING (via draadomroep)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 17.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: het horen van vertegenwoordigers van verschillende organisaties op het gebied van de arbeidsongeschikt- heid over reïntegratie van arbeidsongeschikten.

WERKBEZOEKEN

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling een bezoek aan verschillende gemeenten in Gelderland. Het bezoek bestaat uit een rondrit en een hoorzitting. De volgende Kamerleden nemen deel aan het werkbezoek: Schutte (GPV), De Cloe (PvdA, voorzitter), Van den Berg (SGP), Hoekema (D66), Van den Doel (VVD), Rietkerk (CDA) en Duijkers (PvdA).

Leden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen vanaf 10.30 uur een bezoek aan LTO-Melkveehouderij in Nijkerk. Tijdens de bijeenkomst wordt tussen de Kamerleden en boeren van gedachten gewisseld aan de hand van verschillende themas. De volgende leden nemen deel aan het werkbezoek: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Waalkens (PvdA), Stellingwerf (RPF), ter Veer (D66) en Poppe (SP).

MAANDAG 21 FEBRUARI

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: notaoverleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het plan van aanpak van de modernisering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de nota Zicht op zorg(met stenografisch verslag).
(via draadomroep)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.15 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal

Agenda: notaoverleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de ontwikkeling van het toezicht op onderwijs, de nota Variëteit en Waarborg. Er wordt onder meer gesproken over kwaliteitskaarten van scholen voor voortgezet onderwijs (met stenografisch verslag).

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Europese Zaken: 11.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: gesprekken met deskundigen, vertegenwoordigers van betrokken organisaties en instellingen en leden van het Europees Parlement over het op te stellen Handvest van Grondrechten voor de Europese Unie. Dit handvest moet vrijheids- en gelijkheidsrechten bevatten zoals sociale en economische rechten voor burgers van de Europese Unie.

WERKBEZOEKEN

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengt vanaf 10.00 uur een werkbezoek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen en de studententheatergroep de Boerengroep. Er wordt gesproken over onderwijs en landbouw. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Poppe (SP), Ter Veer (D66), Schreijer-Pierik (CDA), Reitsma (CDA), Meijer (CDA), Geluk (VVD), Waalkens (PvdA) en Stellingwerf (RPF).

Leden uit de vaste Commissie voor Economische Zaken brengen vanaf 13.30 uur een bezoek aan een tuinbouwbedrijf om een warmte krachtinstallatie te bezichtigen. De volgende leden nemen deel aan het werkbezoek: Biesheuvel (CDA), Blaauw (VVD), Crone (PvdA), Van den Akker (CDA), Witteveen (PvdA) en Snijder-Hazelhoff (VVD).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie