Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen financiering van de kinderopvang

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.645 de toekomstige financiering van de kinderopvang
Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 12:12


3

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 februari 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer

E. Meijer en Blok (beiden VVD) over de toekomstige financiering van de kinderopvang (2990005850).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Antwoorden op de vragen van de leden E. Meijer en Blok (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomstige financiering van de kinderopvang (2990005850)


1.

Heeft u op 20 december 1999 afspraken die door u zijn gemaakt met de VNG op 29 oktober 1998, om na afloop van de Regeling uitbreiding kinderopvang de betreffende gelden over te hevelen naar het Gemeentefonds, herbevestigd?


1.

De VNG heeft op 22 december haar leden met een brief geïnformeerd over de stand van zaken in het kinderopvangbeleid. In die brief wordt ook ingegaan op de situatie na 2002, na afloop van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor de gemeenten is dit punt van groot belang. Sinds eind 1999 zijn gemeenten bezig met een uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit met 71.000 plaatsen. Zij moeten daarbij beleidsbeslissingen nemen over capaciteit en invulling daarvan met gevolgen voor de langere termijn. Dat is ook de achtergrond bij de afspraak met de VNG tot storting van middelen in het gemeentefonds. Desgevraagd heb ik de VNG op 20 december over deze afspraak gemeld dat « het vanzelfsprekend is dat de afspraken van
29 oktober 1998 niet eenzijdig kunnen worden opgezegd, noch door de VNG, noch door het kabinet.»


2.

Wat is de formele status van genoemde afspraak?


2.

De afspraak heeft de status van een bestuurlijke overeenkomst tussen staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van VWS enerzijds en de VNG anderzijds over de inrichting van het stimuleringsbeleid voor de kinderopvang. Achtergrond bij deze afspraak was - onder meer - een discussie met de VNG over het gemeentefondsaccres in relatie tot een specifieke uitkering voor de kinderopvang. Ik heb u over dit geheel aan afspraken tijdens de behandeling van de VWS-begroting voor het jaar 1999 (Handelingen 1998-1999, nr. 31, Tweede Kamer, pag. 2210-2211) en bij de voorjaarsnota 1999 (Tweede Kamer, 1998-1999 26 515, nr. 2, pag. 2 geïnformeerd.


3.

Hoe verhoudt de afspraak om de betreffende middelen na 2002 naar het Gemeentefonds over te hevelen zich met uw antwoord op schriftelijke vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de beleidsnota kinderopvang, waarbij u stelt dat: «bij de uitwerking van de fiscale voorstellen bleek dit laatste punt (volledige storting in het gemeentefonds) niet onverkort te handhaven» en: «geen uitsluitsel kan worden gegeven over de omvang van storting van middelen in het Gemeentefonds.»


3.

De beleidsnota kinderopvang beschrijft het voorgenomen beleid voor de korte termijn (1999-2002) en voor de lange termijn (vanaf 2003). De situatie voor de lange termijn zal worden ingericht via de Wet basisvoorziening kinderopvang. In de beleidsnota kinderopvang is een eerste aantal vraagstukken en ideeën over deze wet opgeworpen. Een belangrijke lijn daarin is het streven naar een meer vraaggerichte financiering. In de beleidsnota kinderopvang is aangegeven dat een dergelijke benadering zou kunnen leiden: « tot een andere verdeling tussen het fiscale budget en de subsidiemiddelen» (Tweede Kamer, 1998-1999, 26587, nr. 2, pag. 3).

Gelet op de hierboven genoemde afspraak tussen kabinet en VNG, stelt de beleidsnota dan ook: «Mocht tot een financiële verschuiving besloten worden, dan zal met de VNG nader overlegd worden over de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds.» Concreet wil dit zeggen dat er een overeenkomst is met de VNG tot storting van middelen in het gemeentefonds en dat deze overeenkomst van kracht is, tot het moment dat er aanleiding zou zijn een andere afspraak te maken. Dat kan het geval zijn, als in overleg tussen kabinet en Tweede Kamer besloten zou worden tot een financieringsstelsel voor de kinderopvang dat een andere verdeling van middelen nodig zou maken. De discussie daarover zal plaatsvinden op basis van de notitie over de Wet basisvoorziening kinderopvang die ik in het algemeen overleg van 25 november 1999 heb aangekondigd. Die notitie zal dit voorjaar verschijnen.


4.

Heeft u uw stellingname, naar voren gebracht in het algemeen overleg van 25 november 1999, om de breed levende wens om richting vraagfinanciering in de kinderopvang te gaan, alsmede om te werken aan een andere rol van de gemeenten in het kinderopvangbeleid, inmiddels bijgesteld?


4.

Zoals uit het antwoord op vraag 3 kan worden afgeleid, heb ik geen andere opvattingen over de toekomst van de kinderopvang dan ik tijdens het algemeen overleg van 25 november heb weergegeven. Een nadere uitwerking van die opvattingen zal gepresenteerd worden in de notitie over de Wet. Daarin zullen onder andere voorstellen worden gedaan voor de financieringsstructuur van de kinderopvang en zal, conform de wens van de Kamer, zowel worden ingegaan op de verschillende modellen van vraagfinanciering, als op de rol van de gemeenten. Kern van een systeem van vraagfinanciering is dat de gebruikers (in dit geval de ouders) bepalen bij welke kinderopvangvoorziening de (overheids-)middelen terecht komen. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via een structuur waarbij ouders rechtstreeks een financiële (fiscale) tegemoetkoming van de overheid ontvangen en/of via een systeem, waarbij de overheidsbijdrage via de gemeente de keuze van de ouder voor een kinderopvangcentrum volgt. Belangrijke punten van aandacht daarbij zijn de effecten voor de te onderscheiden groepen gebruikers en de continuïteit van de opgebouwde infrastructuur.


5.

Wat zijn de gevolgen van de genoemde afspraak met de VNG voor het debat dat nog moet worden gevoerd over de nieuwe financieringsstructuur aan de hand van de zogenoemde kaderstellende notitie, waarin diverse opties van vraagfinanciering nader zouden worden uiteengezet?


5.

De Wet basisvoorziening kinderopvang moet voor langere tijd vorm kunnen geven aan de structuur van de kinderopvang. Een debat over een toekomstig kinderopvangstelsel zou ik dan ook vooral willen voeren aan de hand inhoudelijke afwegingen bij de vraag welk stelstel het meest geschikt is om huidige en toekomstige problemen bij kinderopvang op te lossen. Dit betekent dat alle relevante opties op het gebied van vraagfinanciering aan de orde moeten kunnen komen.


6.

Bent u het ermee eens dat deze afspraak onterechte verwachtingen kan scheppen met betrekking tot een andere financieringsstructuur?


6.

De gedachtenvorming bij kamer en kabinet over de toekomst van de kinderopvang wordt uiteraard gevolgd. Het belang dat aan een sterkere positie van de gebruikers wordt gehecht, wordt naar mijn inschatting breed gedeeld. Zoals in het antwoord op vraag 4 is aangegeven, zijn daarvoor verschillende varianten denkbaar. In de volgorde der dingen is het echter ongebruikelijk van een afspraak af te wijken, voordat besluiten die in overleg tussen kabinet en kamer worden genomen, daar aanleiding toe geven.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...