Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Reconstrueren middeleeuwse teksten

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WETENSCHAPSAGENDA FEBRUARI 2000

Hieronder vindt u een overzicht van de Promoties, Oraties en Afscheidscolleges die in februari 2000 plaatsvinden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De academische plechtigheden worden gehouden in het Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen (tenzij anders vermeld). Als u meer informatie wenst over (een van) deze gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie van de KUN, Telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00.

18-02-2000 Reconstrueren van oorspronkelijke Middeleeuwse teksten 13:30 uur Dhr. drs. B.J.P. Salemans
Promotie op het gebied van de Letteren
Building Stemmas with the Computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian Way
Promotor: dhr. prof. dr. G.R.W. Dibbets
Handelseditie: geen
Woonplaats: Nijmegen
In de Middeleeuwen werden boeken handmatig vermenigvuldigd door kopiis-ten. Zij brachten, bewust of onbewust, veranderingen aan in de teksten die ze produceerden. Deze 'corrupte' kopieteksten werden op hun beurt weer door andere kopiisten - vanaf 1450 ook boek-druk-kers - verder gewijzigd. Zo ontstonden er na verloop van tijd, na vele kopieerrondes, verschil-lende versies van één tekst. Daarvan ging weer een groot deel verloren, doorgaans in-clu-sief de oorspronkelijke tekst. Moderne tekst-critici, tekstarcheolo-gen, pro-beren thans te bepalen welke passa-ges in de nog bestaande tekstversies
oorspronkelijk zijn. Som-mi-ge tekstcritici pogen zelfs de verlo-ren gegane originele tekst woordelijk te reconstrue-ren. Een belangrijk hulpmiddel bij (reconstruerende) tekstkritiek is een stemma: een stamboom of genealogie waarin de historische verwantschap van de nog bestaande tekstversies wordt uitgedrukt. Salemans bouwt stemma's met behulp van tekstuele verschillen ('varianten'). Hij claimt dat alleen heel speciale typen varianten daarvoor mogen worden aangewend. Salemans illustreert zijn theorie met een praktijkvoorbeeld: het stemma van Lan-seloet van Denemerken. Van dit populaire middeleeuwse toneelstuk bestaan nog minstens veertien ver-sies.
De theoretische inzichten van Salemans sluiten enerzijds aan bij de Methode van Lachmann, een bekende en vaak verguisde negentiende-eeuwse manier van stemmaconstructie. Anderzijds bouwen ze voort op inzichten van de moderne (biologische) cladistiek, een moderne ordeningsmethode die door biologen wordt gebruikt om verwantschapsbomen van planten of dieren samen te stellen. De wijze van theorievorming is vernieuwend. Salemans' theorie bestaat uit dertig zgn. karakteristieken. Dat zijn subjectieve hypothesen die elk een uitspraak doen over de bruikbaarheid van een bepaald varianttype voor het bouwen van een stemma. Het gebruik van oncontroleerbare subjectieve ideeën is wetenschappelijk gezien dubieus. Salemans heeft zijn subjectieve hypothesen echter omgebouwd tot computersoftware. Hierdoor is de computer in staat de hypothesen - zeg: Salemans' theorie - uit te voeren. Op die wijze zijn de subjectieve hypothesen controleerbaar en herhaalbaar geworden en daarmee wetenschappelijk acceptabel. Aan de hand van de computerresultaten evalueert Salemans de waarde van karakteristieken. Het blijkt dat sommige karakteristieken licht gewijzigd moeten worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie