Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie Erasmus: belastingmogelijkheden lid-staten EG

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

18 februari 2000

Begrensde belastingmogelijkheden door lid-staten van de EG

Lidstaten van de EG hebben bij de toetreding soevereine bevoegdheden overgedragen aan de EG. Daardoor zijn zij niet meer volledig autonoom bevoegd hun eigen belastingwetten vast te stellen. Lidstaten dienen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden - ook op belastinggebied - rekening te houden met de voorschriften van de EG. Rechtstreeks werkende EG-bepalingen hebben in ieder geval voorrang op de nationale wetgeving, ook op de grondwet. De EG-bepalingen kunnen door een belastingbetaler worden ingeroepen. Een nationale rechter dient zo nodig de nationale belastingwet als onverbindend buiten beschouwing te laten. Ton van der Woude heeft onderzoek verricht naar de doorwerking van het discriminatieverbod en de richtlijnen van de EG op nationale belastingen. Hij verdedigt op vrijdag 18 februari 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn proefschrift Belastingen begrensd met als ondertitel De doorwerking van het discriminatieverbod en de richtlijnen van de EG op nationale belastingen.

Het EG-verdrag bevat een algemeen discriminatieverbod dat voor verschillende terreinen wordt uitgewerkt, waaronder voor binnenlandse belastingen op producten. Een burger kan zich op dit verbod beroepen in grensoverschrijdende situaties binnen de EG, echter niet in zuiver nationale situaties of bij de handel met derde landen. Het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EG mag niet worden verhinderd door een lidstaat. In spaarzame gevallen kunnen schendingen van het discriminatieverbod en belemmeringen om van de EG-rechten gebruik te maken worden gerechtvaardigd door een lidstaat. In die gevallen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Het proefschrift onderzoekt wat deze voorwaarden inhouden. Het blijkt herhaaldelijk voor te komen dat lidstaten onvoldoende rekening houden met hun uit het EG-verdrag voortvloeiende verplichtingen en onrechtmatig geheven belastingen aan de burger dienen terug te geven. Dat kan tot zeer aanzienlijke bedragen oplopen. In het geval van de Nederlandse wijnaccijns - door de promovendus aan de orde gesteld - diende de Nederlandse Staat een half miljard gulden ten onrechte geïnde wijnaccijns aan de wijnimporteurs terug te betalen.

Bij Europese richtlijnen kan eveneens iets dergelijks spelen. Richtlijnen bevatten opdrachten aan de lidstaten om bepaalde resultaten in de nationale wetgeving op te nemen. Het blijkt echter dat lidstaten niet in alle gevallen richtlijnen tijdig en op de juiste wijze in de nationale wetgeving verwerken. Ook hier kan een burger zich op de EG-voorschriften beroepen, in dit geval zelfs in zuiver nationale situaties. Dat kan door te verlangen dat nationale wetten op richtlijnconforme wijze worden toegepast, maar zo nodig ook door een beroep te doen op rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen. In de gevallen dat dit laatste beroep terecht is, dient de nationale belastingwet als niet geschreven te worden beschouwd.

Tevens komt de rechtsbescherming van de burger aan bod. Als een lidstaat de EG-voorschriften niet opvolgt en een burger als gevolg daarvan schade lijdt, is de lidstaat gehouden de schade aan de betrokken burger te vergoeden. Deze schade integraal kan bestaan uit betaalde of gemiste rente, maar ook uit gemiste omzet. Lidstaten mogen in hun wetgeving geen bepalingen opnemen die de schadeplicht beperkt.

In het proefschrift worden verder ruim veertig Nederlandse belastingbepalingen onderzocht, waarbij de auteur in de meeste gevallen tot de conclusie komt dat er gerede twijfel aan de verenigbaarheid van deze bepalingen met het EG-recht bestaat.

Promotoren: prof.dr. H.A. Kogels, Europees belastingrecht en prof.mr. J.W. de Zwaan, Europees recht.

Noot voor de pers
Promotie: vrijdag 18 februari 2000, 16.00 uur
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
Van het proefschrift verschijnt bij Uitgeverij Eburon in Delft een handelseditie (ISBN 90-5166-757-4)
Info: bij de promovendus, tel. 071 - 517 7441;
e-mail: (Leiden@Walgemoed.nl) of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010 408 1777

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie