Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak personeelsknelpunten in land- en tuinbouw

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Aanpak personeelsknelpunten in land- en tuinbouw

Nr. 2000/27
18 februari 2000

Nauwe samenwerking SZW, Arbvo en LTO Nederland bij aanpak personeelsknelpunten in land- en tuinbouw

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsvoorziening en de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de personeelsproblemen bij seizoenarbeid in de sector aan te pakken. Aanleiding is het feit dat bij werkgevers in met name de tuinbouw, nogal eens onduidelijkheid bestond over de wet- en regelgeving rondom de personeelsvoorziening voor met name seizoenarbeid. Er blijkt bovendien bij werkgevers behoefte te bestaan aan duidelijkheid over de Wet arbeid vreemdelingen en de afhandeling van aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen.

In de agrarische sector doen zich ieder jaar problemen voor rond het vinden van voldoende personeel, voor met name oogstwerkzaamheden. Niet alle werkgevers slagen er tijdig in voldoende personeel aan te trekken. Om de werkgevers beter op de hoogte te brengen van de regelgeving rond seizoensarbeid, heeft het ministerie samen met LTO de brochure .Genoeg personeel in ieder jaargetijde, wervingsmogelijkheden voor seizoenwerkers in de land- en tuinbouw. opgesteld. Deze folder zal de komende tijd breed onder de werkgevers in de sector worden verspreid.

Werkgevers die op zoek zijn naar personeel zijn wettelijk verplicht zich allereerst te richten op Nederland en de Europese Economische Ruimte (bestaande uit de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Ook asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden werken. Lukt het werkgevers aantoonbaar niet onder deze groepen personeel te werven, dan bestaat de mogelijkheid om bij Arbeidsvoorziening een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor personeel van buiten de EER.

Arbeidsvoorziening heeft met LTO-Nederland afspraken gemaakt voor de afhandeling van tewerkstellingsvergunningen: voor reguliere aanvragen voor niet-asielzoekers zal de beslissing binnen vijf weken vallen. Een tweede afspraak betreft het in kaart brengen van vraag en aanbod van arbeidskrachten in het kader van seizoenarbeid. Het oogstwerk van bepaalde teelten zal door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal inzicht moeten geven in de mate waarin voldoende medewerkers uit Nederland en andere Europese landen beschikbaar zijn. Dit gegeven zal door Arbeidsvoorziening worden gebruikt bij het nemen van beslissingen op aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen. Ingeval van vergunningaanvragen bij calamiteiten tijdens de oogst (extreem weer of uitval van personeel) en voor asielzoekers, zal Arbeidsvoorziening er naar streven binnen twee weken een beslissing te nemen. Ook hier zullen de resultaten van de inventarisatie in de afweging een rol spelen.

Arbeidsvoorziening en SZW zullen verder ondersteuning verlenen aan projecten voor de inschakeling van asielzoekers en vvtv.ers (asielzoekers met een voorlopige verblijfsstatus), voorzover deze projecten door werkgevers(organisaties) worden opgezet.

In een aantal regio.s zal Arbeidsvoorziening, bij wijze van experiment, regionaal beslissen over aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen voor asielzoekers, wat wellicht tijdwinst oplevert. Nu wordt nog op landelijk niveau door de algemene directie van Arbeidsvoorziening beslist.


----------------------------------------------------------------------


---------------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, Arbeidsvoorziening en het ministerie van SZW. De brochure .Genoeg personeel in ieder jaargetijde. Wervingsmogelijkheden voor seizoenwerkers in de land- en tuinbouw. is aan te vragen via 0800-9051 (gratis).

18 feb 00 15:31

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie