Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams Jeugdwerkbeleidsplan over geintegreerd jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 18-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK

BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

DATUM 18 februari 2000

Naar een geïntegreerd jeugdbeleid: Minister van jeugd Bert Anciaux maakt werk van een eerste Vlaams Jeugdwerkbeleidsplan.

In de beleidsnota 'jeugd' van minister van jeugd Bert Anciaux werd het reeds aangekondigd: In opvolging van de gemeente- en de provinciebesturen zal nu ook de Vlaamse gemeenschap een jeugdwerkbeleidsplan opmaken. Bovendien wil de Vlaamse Gemeenschap het goede voorbeeld geven en ook starten met de opmaak van een Vlaams jeugdbeleidsplan.

Vlaams minister Bert Anciaux gaat hiermee een echte uitdaging aan. Bedoeling is immers dat op deze manier, voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vlaamse instellingen, de verschillende ministers de inspanningen die zij binnen hun beleidsdomein naar kinderen en jongeren nemen op elkaar afstemmen. Voorbeelden als het groeiend succes van de deeltijdse vorming (een culturele materie) bij laaggeschoolde jongeren, de decimering van de jeugdverblijfcentra, de academische inzichten dat leuke vrijetijdsinvulling nog steeds de beste preventie is, het schrijnend tekort aan fuifzalen, het maar niet willen lukken van de participatie in verschillende scholen, het nog steeds onvoldoende toegankelijk zijn van de vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen uit maatschappelijk achtergestelde gezinnen, het niet voor vol aanzien van bepaalde trends binnen de jeugdcultuur, de permanente recuperatie van de methodieken van het jeugdwerk in allerlei sectoren,. geven aan dat zo'n geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Onvoldoende afstemming leidt immers tot parallelle initiatieven, versnippering van de middelen en onverwachte of aan de verwachtingen tegengestelde resultaten.

In het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan zal men vertrekken vanuit een omgevings- en een sterkte-zwakte-analyse van het Vlaamse Jeugdwerk. Hieruit moeten dan de doelstellingen en de concrete beleidsopties voor de rest van de legislatuur volgen. Belangrijke onderwerpen van het jeugdwerkbeleidsplan worden ongetwijfeld: de afstemming van het jeugdwerkbeleid van de verschillende beleidsniveaus(de gemeenten, de provincies, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap) en beleidsinstrumenten, een actueler definiëring van een aantal voor het jeugdwerk belangrijke begrippen (vrije tijd, jeugdwerk, sociaal jeugdtoerisme, bijzondere doelgroepen,.), het in kaart brengen van de schemerzones (de raakvlakken met andere sectoren) en tenslotte de aanzet voor een aantal uitdagende en vernieuwende participatietechnieken.

Voor de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan werd een stuurgroep en een reflectiegroep in het leven geroepen. De stuurgroep is belast met het schrijven van het jeugdwerkbeleidsplan. Naast de medewerkers van minister Anciaux, de vertegenwoordigers van de administratie en de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap zitten ook de steden, de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee rond de tafel.

De reflectiegroep moet het hele proces bewaken en door de permanente input van informatie en ideeën een soort klankbord vormen. De samenstelling van de reflectiegroep moet het geheel ook een meer maatschappelijk en politiek draagvlak geven. Naast de vertegenwoordigers van alle kabinetten en een aantal vertegenwoordigers van interdepartementale en intersectoriële commissies zitten er in de reflectiegroep ook academici (Mark Elchardus, Professor Vakgroep Sociologie aan de VUB; Maria De Bie, professor Sociale, Culturele en Vrijetijdsagogiek UG; Patrick Allegaert, docent Sociale Pedagogie aan de IPSOC; Filip De Rynck, professor Bestuurskunde Hogeschool Gent), de Vlaamse Kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove, Jan De Pauw als deskundige jeugdculturen en vertegenwoordigers van het jeugdwerk.

Via thematische werkgroepen en provinciale hoorzittingen zal de ruime jeugdwerksector tevens bij het proces betrokken worden. Het jeugdwerkbeleidsplan moet voor de grote vakantie af zijn. Op dat moment wordt onder de coördinatie van Vlaams minister van jeugd Bert Anciaux ook gestart met de opmaak van een jeugdbeleidsplan voor de Vlaamse gemeenschap.

Het jeugdbeleidsplan verschilt in die zin van het jeugdwerkbeleidsplan dat bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan alle kinderen en jongeren (of toch een zo groot en divers mogelijk deel daarvan) zullen worden gepolst naar hun noden en verzuchtingen. Doel van het jeugdbeleidsplan is de onderlinge afstemming van de verschillende initiatieven die vanuit de onderscheiden beleidsdomeinen naar kinderen en jongeren genomen worden. Eén en ander moet leiden tot een inclusief of geïntegreerd jeugdbeleid dat de kinderen en jongeren centraal stelt en niet de administraties, instellingen of verenigingen die met of voor kinderen en jongeren werken.

info : Petra Boeckx Assistentie woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie