Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake begrotingsprocedure

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Begrotingsprocedure

Directie Begrotingszaken

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk Ons kenmerk Den Haag

BZ 2000-00032 M21 februari 2000

Onderwerp

Begrotingsprocedure

Naar aanleiding van het op 15 februari jl. aan het kabinet toegezonden stenogram van de regeling der werkzaamheden in de Tweede Kamer inzake de informatievoorziening en besluitvorming over de begroting, kan ik u als volgt informeren.

Uiterlijk 1 maart zal het kabinet de Voorlopige Rekening naar de Tweede Kamer zenden. De Voorlopige Rekening geeft inzicht in de realisatie van de begrotingsuitvoering 1999. Ook zal daarin worden aangegeven welk deel van de belastingmeevaller 1999 structureel doorwerkt naar 2000 en latere jaren.

In de maand april zal binnen het kabinet - mede op basis van het Centraal Economisch Plan dat begin april zal worden gepubliceerd - besluitvorming plaatsvinden over de begrotingsuitvoering 2000 en de begrotingsvoorbereiding 2001. De recent in de pers verschenen CPB-cijfers zijn ruwe, zeer voorlopige cijfers die nog tal van bewerkingen moeten ondergaan.

Over de besluiten die betrekking hebben op de begrotingsuitvoering 2000, inclusief de daaraan gekoppelde meerjarige doorwerking, zal het parlement worden ingeïnformeerd in de Voorjaarsnota 2000. De Voorjaarsnota zal eind april of uiterlijk begin mei naar het parlement worden gezonden.

De besluitvorming die dit voorjaar binnen het kabinet plaatsvindt over de begroting voor 2001 is naar haar aard nog op hoofdlijnen en zal in de zomermaanden nader worden uitgewerkt. Deze besluitvorming krijgt vervolgens haar beslag in de Miljoenennota 2001 en de daarbij behorende begrotingen voor 2001 die op Prinsjesdag aan uw Kamer worden aangeboden.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie