Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

West-Vlaanderen neemt deel aan campagne Veiligheidsgordel

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

West-Vlaanderen neemt deel aan campagne Veiligheidsgordel Brugge, 17/2/2000
Van 21 februari tot en met 26 maart zal het B.I.V.V., naar analogie met de voorbije jaren, opnieuw een campagne voeren ter bevordering van het dragen van de veiligheidsgordel.

Deze campagne zal bestaan uit een combinatie van sensibilisatie en repressie, omdat reeds herhaaldelijk gebleken is dat het effect van de combinatie groter is dan van elk instrument afzonderlijk.

Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat het dragen van de gordel mensenlevens kan redden en (ernstige) verwondingen kan voorkomen : de overlevingskans bij een ongeval verdubbelt wanneer men zijn gordel draagt, en dit zowel voorin als achterin. Door de gordel vast te klikken worden de inzittenden bij een ongeval niet uit de wagen geslingerd en komen ze niet in botsing met het stuur, het dashboard of de voorruit. Bovendien heeft de veiligheidsgordel de verdienste dat hij, bij een ongeval, de vrijgekomen krachten spreidt over de sterkste delen van het lichaam met minder ernstige verwondingen als resultaat.

De voornaamste redenen om de gordel niet te dragen hebben niet zozeer te maken met het nut van de veiligheidsgordel - de overgrote meerderheid blijkt zich daar wel van bewust te zijn - maar wel met een aantal situationele kenmerken zoals vergetelheid, ongemak, de lengte van de rit, ... Uit de bevragingen in het kader van de pre- en posttests is bovendien gebleken dat diegenen die de gordel niet dragen aangeven dat ze dat wel zouden doen bij meer controles en zwaardere boetes.

Vandaar dat er opnieuw een beroep gedaan wordt op de politiediensten teneinde een zo groot mogelijk effect op de gordeldracht te kunnen bereiken. In de campagne die start op 21 februari zal de gordel, als een goede reflex, opnieuw centraal staan. Het gewoontegedrag is van doorslaggevend belang bij de communicatie over de gordeldracht, maar de campagnes uit het verleden hebben reeds aangetoond dat deze gewoonte bij sommigen zal moeten afgedwongen worden via controles.

Aan de West-Vlaamse politiediensten werd dan ook gevraagd om tijdens de periode van de sensibilisatiecampagne intensief en zichtbaar te controleren op het dragen van de veiligheidsgordel. Bij deze controles zal er hoofdzakelijk verbaliserend opgetreden worden.

Teneinde het gewenste effect te bereiken, in dit geval het dragen van de veiligheidsgordel, zal naast het verhogen van de pakkans ook de strafkans aanzienlijk toenemen.

Concreet betekent dit dat wanneer er een proces-verbaal wordt opgesteld, daar door het parket ook gevolg zal aan gegeven worden, en dit bij voorkeur zo snel mogelijk. Vanuit die optiek zal er in deze campagne dan ook zo veel mogelijk overgegaan worden tot onmiddellijke inning van de boetes.

Alle politieparketten werden op de hoogte gebracht van deze strategie en zullen een vervolging instellen bij het vaststellen van een PV voor het niet dragen van de gordel of bij het niet betalen van de onmiddellijke inning.

Naast deze objectieve pakkans is uiteraard ook de subjectieve pakkans van doorslaggevend belang omdat dergelijke acties op termijn zouden resulteren in concrete gedragsbeïnvloeding en/of -verandering. Publiciteit via de media en zichtbare controles (zichtbare opstelling, borden waarop gordelcontroles aangekondigd worden, ...) zijn daarvoor de middelen bij uitstek.

De B.I.V.V.-gordelcampagnes zijn hoofdzakelijk gericht op het aankweken van de gewoonte/ reflex-gedachte. Er zit continuïteit in zowel de boodschap als de aanpak en in combinatie met de controles op het terrein zou dit moeten kunnen resulteren in een lange-termijn-effect : nl. een intensieve toezichtperiode waarin de gewoonte aangeleerd wordt om de gordel aan te doen, gevolgd door een nieuwe toezichtperiode waarin het belang van de gordel opnieuw onderstreept wordt om te vermijden dat de gewoonte afneemt.

Ervaring met vorige campagnes heeft immers uitgewezen dat dit thema onder de aandacht moet gehouden worden en dat de weggebruikers regelmatig aan deze goede gewoonte moeten herinnerd worden!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie