Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese kritiek op oostenrijkse regeringscoalitie

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.653 europese kritiek op oostenrijkse regeringscoalitie
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 16:25

Ken-merk


__

Blad


1/2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


21 februari 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 9 februari 2000, kenmerk 2990006480, waarbij gevoegd waren de door het lid Timmermans overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Ken-merk


__

Blad


2/2

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Timmermans over de Europese kritiek op de nieuwe Oostenrijkse regeringscoalitie

Vraag 1:

Is u bekend of Oostenrijkse diplomaten démarches hebben uitgevoerd bij de regeringen van kandidaat-lidstaten van de EU, met het expliciete of impliciete dreigement dat als deze regeringen zich zouden aansluiten bij de kritiek van de Veertien op de beoogde nieuwe Oostenrijkse regeringscoalitie, dit zal leiden tot Oostenrijkse tegenstand tegen hun toetreding tot de Unie?

Antwoord

Uit navraag door de Nederlandse ambassades in de kandidaat-lidstaten blijkt, dat na het aantreden van de nieuwe Oostenrijkse regering in de meeste kandidaat-lidstaten een démarche is uitgevoerd door Oostenrijkse diplomaten om de positie van de Oostenrijkse regering toe te lichten.

Deze démarches waren informerend van aard en zijn door het overgrote deel van de kandidaat-lidstaten ook als zodanig ervaren.

In een tweetal hoofdsteden is daarbij tevens aangedrongen de EU-lijn ten aanzien van de nieuwe Oostenrijkse regering niet te steunen.

Hierbij is geen direct verband gelegd tussen steun van de kandidaat-lidstaten voor de EU-lijn en het intrekken van Oostenrijkse steun voor hun kandidatuur. Wel is de zorg uitgesproken dat scherpe veroordeling van Oostenrijk zou kunnen leiden tot teruglopende steun voor de EU-uitbreiding onder de Oostenrijkse bevolking.

Vraag 2:

Indien zo'n dreigement door vertegenwoordigers van Oostenrijk is uitgedragen, neemt dit land dan geen afstand van de conclusies van de Europese Raad van Helsinki? Wordt daarmee dan het uitbreidingsproces in gevaar gebracht?


1

Antwoord

De Oostenrijkse positie ten aanzien van uitbreiding van de Europese Unie, zoals verwoord in het regeerakkoord, is vrijwel identiek aan het door de vorige regering gevoerde beleid terzake. Oostenrijk neemt dan ook geen afstand van de conclusie van de Europese Raad van Helsinki.

Vraag 3:

Indien u vraag 1 bevestigend heeft beantwoord, bent u bereid de Oostenrijkse regering, zowel bilateraal als in EU-verband, aan te spreken over deze handelswijze en deze scherp te veroordelen?

Antwoord

Nu blijkt dat de door Oostenrijk uitgevoerde démarches geen rechtstreeks verband leggen met een door de Oostenrijkse regering in te nemen standpunt ten aanzien van de uitbreiding, acht ik het niet nodig de Oostenrijkse regering op dit punt aan te spreken.

Dat neemt niet weg dat de Nederlandse regering al eerder heeft aangegeven dat het EU-uitbreidingsdossier een van de terreinen is waarop de Oostenrijkse opstelling nauwlettend wordt gevolgd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie