Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeehavens Amsterdam behoudt marktaandeel

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

gemeentelijk havenbedrijf amsterdam Nieuws Business Algemene informatie Toekomst haven Aankomst & vertrek

Persberichten

Amsterdam, 21 februari 2000

Zeehavens Amsterdam behoudt marktaandeel en versterkt zijn economische positie

De goederenoverslag in Zeehavens Amsterdam heeft zich het afgelopen jaar op het hoge niveau van 55,7 miljoen ton gestabiliseerd. Hiervan komt ruim 39 miljoen ton voor rekening van het droge massagoed en ruim 10 miljoen van het vloeibare massagoed. Opgeteld betekent dit een totaal van ruim 49 miljoen ton aan massagoederen, een volume dat nagenoeg gelijk is aan dat van 1998. Ook de overslag in de stukgoedsector stabiliseerde zich. In 1999 werd evenals in 1998 6,3 miljoen ton aan stukgoederen behandeld. Als gevolg van de schaalvergroting in de scheepvaart nam het aantal schepen vorig jaar met 1311 af. Totaal deden 6434 havengeldplichtige schepen de haven aan, waarvan 93 zeecruiseschepen.

"We kijken tevreden terug op een goed jaar", aldus de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, Godfried van den Heuvel. "We hebben niet alleen ons marktaandeel in de goederenoverslag weten te behouden, maar ook onze economische betekenis binnen de andere Nederlandse zeehavens versterkt. De directe maritieme toegevoegde waarde bedraagt nu 8,4 miljard gulden bij een werkgelegenheid van 37.000. Naast het transport zijn met name de activiteiten in de industrie- en dienstensector doelstelling van ons havenbeleid. Vandaar dat de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid belangrijker gegevens zijn dan het exacte getal van de tonnen. Gelet op de ontwikkelingen die thans in de haven gaande zijn, ik noem u de Afrikahaven, de containerterminal en de nieuwe cruiseterminal, gevoegd bij de bloeiende wereldeconomie, verwacht ik dat de bedrijvigheid in Zeehavens Amsterdam alleen maar zal toenemen".

vloeibaar massagoed

Aan vloeibaar massagoed is in 1999 10,2 miljoen ton overgeslagen. Vooral ruwe olie en olieproducten deden het goed. Dankzij stijgende olieprijzen en inkrimpende strategische voorraden, met name tijdens het laatste kwartaal, nam de overslag van ruwe olie toe met 38,4 procent tot 339.000 ton en olieproducten met 4,1 procent tot ruim 8 miljoen ton. Het ‘overige vloeibare massagoed’ (w.o. chemicaliën) verminderde met 4,2 procent tot 1,7 miljoen ton.

droog massagoed

In de haven is in 1999 39,2 miljoen ton aan droge massagoederen behandeld. Hiervan bestond 10,3 miljoen ton uit agribulk (veevoeders, granen en oliehoudende zaden) dat ten opzichte van 1998 met 11,5 procent toenam. Het ziet er naar uit dat de vraag naar agribulk ook de komende tijd nog zal aanhouden, omdat de sanering van de veestapel nog niet is doorgevoerd. De overslag van kolen is het afgelopen jaar minder sterk gegroeid dan aanvankelijk werd verwacht. Liberalisering van de energiemarkt, waarbij buitenlandse energieproducenten hun stroom (vaak op basis van kernenergie) ook in Nederland mogen afzetten, is een van de oorzaken. Daarnaast was de vraag uit Duitsland geringer en speelde de steeds feller wordende concurrentie tussen de verschillende havens een rol. Vergeleken met 1998 liep de kolenoverslag met 2,3 procent terug naar 14,3 miljoen ton.

Door onder meer de toevloed van goedkope staalproducten op de markt stagneerde de overslag van ijzererts. Het bleef met ruim 8 procent onder het niveau van 1998 en behaalde in tonnen een resultaat van 8,7 miljoen. Voor 2000 verwacht het Havenbedrijf een herstel in de vraag naar ijzer en staal door de groeiende orderportefeuille van de (auto)industrie. Het overige droge massagoed (w.o. zand en grind) kende een geringe daling van 2,5 procent tot 4,9 miljoen ton. Aan meststoffen is vorig jaar 945.000 ton overgeslagen (-8,2 procent).

stukgoedsector

Door een vermindering van het roll-on/roll-off verkeer en van het conventioneel stukgoed bleef de stukgoedsector in 1999 iets achter op 1998. In totaal is er 6,3 miljoen ton (-0,9 procent) aan stukgoed overgeslagen. Hiervan bestond ruim 5,1 miljoen ton uit conventioneel stukgoed, dat ten opzichte van het jaar daarvoor een kleine daling liet zien van 2,4 procent. Het roll-on/roll-off verkeer heeft last van de tegenvallende vraag naar Japanse auto’s. Het liep terug van 636.000 ton naar 565.000 ton (-11.2 procent). De groei in de overslag van containers houdt aan. In 1999 werd een groei geconstateerd van 29,5 procent tot 607.000 ton (46.222 TEU). De lage tarieven in de containervaart en het toenemend gebruik van containers in de transportsector zijn hier debet aan. Bovendien heeft Amsterdam er vorig jaar twee diensten bij gekregen. In het cacaoseizoen zal P&O Nedlloyd een achtdaagse dienst op Amsterdam onderhouden en de Franse rederij Delmas gaat al haar activiteiten, inclusief een volcontainerdienst, op Amsterdam concentreren.

cruisevaart

Ook in 1999 was Amsterdam een populaire cruisebestemming. Alhoewel het aantal cruiseschepen dat afmeerde met twee tot 93 toenam, steeg door de schaalvergroting in de cruisevaart het aantal cruisepassagiers met vijftien procent tot 81.000. Vooral als begin- of eindpunt deed Amsterdam het goed. Ruim dertig procent van de schepen gebruikte de hoofdstad als turn-around haven, hetgeen meer omzet betekent dan als transithaven. Naar verwachting zal de schaalvergroting ook in 2000 doorzetten, waardoor het aantal schepen in 2000 min of meer gelijk zal blijven, maar het aantal passagiers waarschijnlijk tot 100.000 kan oplopen. Het aantal riviercruiseschepen liet het afgelopen jaar een groei zien van 25 procent. 396 schepen meerden af in de Amsterdamse haven tegenover 317 in het jaar daar voor.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie