Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Axa Stenman Industries boekt belangrijk hogere winst

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Veenendaal, 21 februari 2000

AXA STENMAN INDUSTRIES boekt belangrijk hogere winst

AXA STENMAN INDUSTRIES, producent van hang- en sluitwerk en fietsaccessoires, heeft het boekjaar 1999 afgesloten met een winstgroei van 17,6%.

* Omzet NLG 99,5 miljoen + 5,9% (1998: NLG 94,0 miljoen)

* Bedrijfsresultaat NLG 17,4 miljoen + 13,7% (1998: NLG 15,3 miljoen)

* Nettowinst NLG 11,1 miljoen + 17,6% (1998: NLG 9,4 miljoen)

* Nettowinst per gewoon aandeel NLG 4,36 +16,3% (1998: NLG 3,75)

* Cashflow* NLG 13,0 miljoen + 16,4% (1998: NLG 11,2 miljoen)

*Cash flow = nettowinst plus afschrijvingen

De stijging van de omzet is te danken aan een hogere omzet in fietsaccessoires en een herstel in hang- en sluitwerk in het 2e halfjaar. De verbetering van de resultaten is te danken aan een hoger omzet- en een lager kostenniveau.

Resultaten

De toename van de omzet had een positief effect op het niveau van het bedrijfsresultaat. De vermindering van de voorraden had een negatief effect op de marge, maar dit werd meer dan goedgemaakt door het lagere kostenniveau, met name dat voor uitbesteed werk. Lagere financieringslasten en het ontbreken van buitengewone posten in 1999 droegen ook bij aan de toename van de nettowinst.

De resultaten van de werkmaatschappij in Polen lieten een verdere verbetering zien en droegen bij aan de winst.

Productlijn hang- en sluitwerk

De productlijn hang- en sluitwerk genereerde een omzet van NLG 60,9 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van NLG 59,1 miljoen in 1998. Hang- en sluitwerk liet, na een laag niveau van activiteiten in het eerste halfjaar, mede onder invloed van het natte weer, in het tweede halfjaar een belangrijk herstel zien.

De introductie van een aantal nieuwe producten en de toegenomen vraag van klanten en consumenten voor beveiligingsproducten heeft geleid tot een verdere groei in deze productlijn. De onderneming kwam als eerste op de markt met een assortiment officieel goedgekeurde scharnieren, hetgeen een positief effect had op de vraag naar deze productgroep. Het nieuwe bouwbesluit had een positief invloed op de afzet van het assortiment beveiligingsproducten.

De productgroep d-line deurbeslag profiteerde wederom van een aanhoudend goede vraag vanuit de utiliteitssector. Vertraging in nieuwbouwprojecten in de utiliteitsbouw had een negatieve invloed op de afzet van deursloten.

Productlijn fietsaccessoires

De productlijn fietsaccessoires genereerde een omzet van NLG 38,6 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van NLG 34,8 miljoen in 1998. In het eerste halfjaar was er sprake van een hogere afzet dan in het tweede halfjaar. De reden hiervoor was de afgenomen vraag van fietsfabrikanten als gevolg van een geringere aanvoer van fietsonderdelen als gevolg van de aardbeving in Taiwan.

De afzetvolumes van beide productgroepen, sloten en accessoires, waren groot. De productgroep sloten profiteerde van een toename van het aantal klanten dat de combinatie slot met kabel kocht. Daarnaast heeft de onderneming een breder assortiment kabelsloten op de markt gebracht. De introductie van een nieuwe koplamp en dynamo stimuleerden de verkoop van fietsaccessoires. De verkoop van het automatisch achterlicht bleef op een hoog niveau.

Export

Ook de export ontwikkelde zich positief. De omzet steeg van NLG 12,4 miljoen in 1998 tot NLG 13,5 miljoen in 1999, een stijging van 9%. Voornamelijk Duitsland en België lieten een omzetgroei zien.

Dividend

Aan de op vrijdag 14 april 2000 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend vast te stellen op NLG 1,92 per gewoon aandeel. Dit bedrag kan worden uitgekeerd hetzij geheel in contanten, hetzij geheel in aandelen, naar keuze ten laste van de belastingvrije agio-reserve of de overige reserves.

Het jaarverslag zal op vrijdag 24 maart 2000 beschikbaar worden gesteld voor de aandeelhouders.

Basta Group A/S

De Basta Group A/S heeft over 1999 een omzet behaald van NLG 52,1 miljoen (1998: NLG 52,4 miljoen) en een netto winst van NLG 1,5 miljoen (1998: NLG 2,6 miljoen). De netto winst en in mindere mate de omzet, zijn beïnvloed door de kosten van een herstructurering en reorganisatie van de Basta bedrijven en haar activiteiten.

Deze kosten zijn van incidentele aard en zullen in 2000 niet voorkomen. Basta Group A/S zal dan ook na de overname direct bijdragen aan de winst per aandeel van AXA STENMAN INDUSTRIES. Consolidatie vindt plaats vanaf 1 januari 2000.

Vooruitzichten

In 2000 worden geen grote veranderingen verwacht in het niveau van de nieuwbouw. Voor de renovatiesector wordt echter gerekend op een aanhoudende groei. De toenemende vraag naar beveiligingsproducten voor de bouwsector maakt het mogelijk voor AXA STENMAN INDUSTRIES om verder te groeien. De vooruitzichten voor de fietsverkopen in 2000 zijn positief. In de productlijn fietsaccessoires worden verlichting en diefstalpreventie steeds belangrijker, hetgeen kansen creëert voor de onderneming. Ook de Europese markt voor fietsaccessoires biedt mogelijkheden om te groeien. De recente overname van Basta Group A/S zal positief bijdragen aan de groei in deze markt.

Uitgaande van de huidige verwachtingen ten aanzien van de economische- en marktontwikkelingen en de bedrijfsactiviteiten, wordt voor 2000, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wederom een stijging van omzet en winst verwacht. AXA STENMAN INDUSTRIES streeft naar een gemiddelde jaarlijkse groei van de winst per aandeel van ongeveer 10%.

Bedrijfsprofiel

AXA STENMAN INDUSTRIES is een industriële onderneming die producten ontwikkelt, produceert en verkoopt voor de bouw- en fietsenmarkt. Met de merknaam AXA neemt het bedrijf een sterke positie in op de markten waarin het actief is. De onderneming produceert onder meer raamuitzetters, raamsluitingen en veiligheidsbeslag. Daarnaast worden fietssloten, dynamo's en fietsverlichting geproduceerd. Deze producten hebben als gemeenschappelijke noemer: Veiligheid en Beveiliging.

De onderneming heeft drie vestigingsplaatsen: Veenendaal, Edam en Siewierz (Polen). Op de hoofdvestiging in Veenendaal vinden productontwikkeling, productie, verkoop en marketing plaats. In Edam worden aluminium beveiligings hang- en sluitwerkproducten vervaardigd voor de Nederlandse markt. In Siewierz bevindt zich de werkmaatschappij AXA-MAG. Hier worden producten voor zowel de Nederlandse als de Poolse markt vervaardigd.

Bij AXA STENMAN INDUSTRIES waren in 1999 gemiddeld 318 personen werkzaam, waarvan 52 in Polen.

Voor meer informatie:

AXA STENMAN INDUSTRIES N.V.

De heer C. Oosterhoorn, Algemeen Directeur

De heer J. Roberts, Financieel Directeur

Tel. 0318-536111

Bijlagen: - Winst- en verliesrekening en balans in zowel NLG als Euro 1999/2000


* Dividend procedure


* Proforma 1999 winst- en verliesrekening en balans gecombineerd met de Basta Group A/S, zowel in NLG als in Eu

Bijlage bij persbericht AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. van 21 februari 2000

Winst- en Verliesrekening 1999/1998

NLG x 000 Euro x 000

1999 1998 1999 1998

Hang- en sluitwerk Fietsaccessoires 60.898 38.642 59.129 34.832 27.634 17.535 26.832 15.806

Netto-omzet Som der bedrijfslasten 99.540 (82.152) 93.961 (78.673) 45.169 (37.279) 42.638 (35.701)

Bedrijfsresultaat (EBIT) 17.388 15.288 7.890 6.937

Rentelasten (415) (571) (188) (259)

Resultaat voor belasting 16.973 14.717 7.702 6.678

Belasting (5.875) (5.153) (2.666) (2.338)

Resultaat na belasting 11.098 9.564 5.036 4.340

Buitengewoon resultaat na belasting - (157) - (71)

Aandeel derden (47) (10) (21) (5)

Netto resultaat 11.051 9.397 5.015 4.264

Netto cash flow 13.013 11.181 5.905 5.074

Balans 1999/1998 NLG x 000 Euro x 000

1999 1998 1999 1998

Vaste activa Vlottende activa 20.618 31.343 17.604 29.763
9.356 14.223 7.988 13.506

Totaal activa 51.961 47.367 23.579 21.494

Groepsvermogen Langlopende schulden Voorzieningen Vlottende passiva 24.368 6.054 1.616 19.923 17.971 6.899 1.264 21.233 11.058 2.747 733 9.041 8.155 3.130 574 9.635

Totaal passiva 51.961 47.367 23.579 21.494

Ratio's

Bedrijfsresultaat marge 17,5% 16,3% 17,5% 16,3%

Netto marge 11,1% 10,0% 11,1% 10,0%

Solvabiliteit 46,9% 38,1% 46,9% 38,1%

Netto resultaat per gewoon aandeel NLG 4,36 NLG 3,75 EUR 1,98 EUR 1,70

Bijlage bij persbericht AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. van 21 februari 2000

Proforma Winst- en Verliesrekening 1999

NLG x 000 Euro x 000

AXA Basta Combinatie AXA Basta Combinatie

Hang- en sluitwerk 60.898 - 60.898 27.634 - 27.634

Fietsaccessoires 38.642 52.113 90.755 17.535 23.648 41.183

Netto-omzet 99.540 52.113 151.653 45.169 23.648 68.817

Som der bedrijfslasten (82.152) (49.385) (131.537) (37.279) (22.410) (59.689)

Bedrijfsresultaat (EBIT) 17.388 2.728 20.116 7.890 1.238
9.128

Rentelaste (415) (617) (1032) (188) (280) (468)

Resultaat voor belasting 16.973 2.111 19.084 7.702 958
8.660

Belasting (5.875) (652) (6.527) (2.666) (296) (2.962)

Resultaat na belasting 11.098 1.459 12.557 5.036 662 5.698

Aandeel derden (47) - (47) (21) - (21)

Netto resultaat 11.051 1.459 12.510 5.015 662 5.677

Netto cash flow 13.013 4.584 17.597 5.905 2.080 7.985

Proforma Balans 1999

NLG x 000 Euro x 000

AXA Basta Combinatie AXA Basta Combinatie

Vaste activa 20.618 12.341 32.959 9.356 5.600 14.956

Vlottende activa 31.343 22.449 47.181 14.223 10.187 21.410

Totaal activa 51.961 34.790 80.140 23.579 15.787 36.366

Groepsvermogen 24.368 5.921 19.712 11.058 2.687 8.945

Langlopende schulden 6.054 196 10.216 2.747 89 4.636

Voorzieningen 1.616 1.878 3.493 733 852 1.585

Vlottende passiva 19.923 26.795 46.719 9.041 12.159 21.200

Totaal passiva 51.961 34.790 80.140 23.579 15.787 36.366

Ratio's

Bedrijfsresultaat marge 17,5% 5,2% 13,3% 17,5% 5,2% 13,3%

Net profit margin 11,1% 2,8% 8,3% 11,1% 2,8% 8,3%

Solvabiliteit 46,9% 17,0% 24,6% 46,9% 17,0% 24,6%

De waarderingsgrondslagen van Basta Group A/S zijn niet aangepast aan die van AXA.

Bijlage bij persbericht AXA STENMAN INDUSTRIES N.V. d.d. 21 februari 2000

Dividend procedure

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 april a.s. wordt voorgesteld om over het boekjaar 1999, per gewoon aandeel van NLG 1,00 nominaal, een dividend uit te keren van NLG 1,92 (EUR 0,87) in contanten of in aandelen ten laste van de agio- of winstreserve. Bij de keuze van de uitkering in contanten geschiedt verrekening onder aftrek van 25% dividendbelasting. De uitkering in aandelen ten laste van de agioreserve is vrij van Nederlandse dividend- en inkomstenbelasting. De waarde van het dividend in aandelen zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het dividend in contanten. De betaalbaarstelling van het contante dividend zal met ingang van 27 april 2000 plaatsvinden.

De definitieve omwisselingsverhouding voor de uikering van dividend in aandelen wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde slotkoersen van het aandeel AXA STENMAN INDUSTRIES op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. op 8 tot en met 10 mei 2000. De keuzeperiode zal aanvangen op 18 april 2000 en zal eindigen bij sluiting van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. op 10 mei 2000. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel zal op 10 mei 2000 na beurs worden vastgesteld en via een persbericht bekend worden gemaakt. Levering van aandelen uit verwisseling van de dividendrechten zal met ingang van 16 mei 2000 plaatsvinden.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

18 april 2000 Ex-dividend notering van het aandeel

18 april t/m 10 mei 2000 Keuzeperiode

27 april 2000 Betaalbaarstelling contante dividend

10 mei 2000 na beurs Vaststelling omwisselingsverhouding

16 mei 2000 Levering aandelen uit stock

De definitieve vaststelling van de waarde van het dividend in aandelen kan afwijken van de aangegeven indicatie in verband met de koersontwikkelingen tijdens de keuzeperiode.

Op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them in any matter to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie