Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen kamercommissie over GPDZ-constructie Smit vlootbeheer

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

26800xv0.vra gpdz-constructie bij smit vlootbeheer Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 11:47

26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de

ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000

Nr... VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgsteld.................

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid*

heeft, naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 januari 2000 over

de resultaten van een onderzoek van het Ctsv naar de zgn. GPDZ-

constructie bij Smit Vlootbeheer (SOZA-00-126), de volgende

vragen aan de staatssecretaris voorgelegd en daarop de volgende

antwoorden ontvangen.

1.

Naar nu blijkt heeft de BV Koopvaardij destijds het Ctsv dat de GPDZ-constructie niet meer werd toegepast en dat alle zeevarenden die onder die constructie vielen voor onbepaalde tijd in dienst waren getreden van Smit. Dit blijkt niet juist te zijn. Kunt u aangeven of het CTSV alleen is afgegaan op een mededeling van de BV Koopvaardij? Betrof het een mondelinge dan wel een schriftelijke mededeling en had het CTSV de mededeling direct kunnen of moeten controleren?

2.

Valt achteraf na te gaan waarom de BV Koopvaardij verkeerde informatie heeft verstrekt?

3.

Het Ctsv neemt het standpunt in dat in 18 gevallen sprake is van potentieel onrechtmatig verstrekte uitkeringen, maar dat wordt afgezien van terugvorderen. Uit een brief van het Ctsv d.d. 16 mei 1999 aan de staatssecretaris blijkt dat het Ctsv het standpunt inneemt dat de

arbeidsovereenkomsten van de werknemers die onder de GPDZ-constructie vielen niet zijn beëindigd en dat op de werkgever, Smit Vlootbeheer en later Smit International Marine Services, een loondoorbetalingsplicht rustte. Dat betekent dat ten onrechte WW-uitkeringen zijn verstrekt. Deelt u de de conclusie van het Ctsv dat terugvorderen van de uitkeringen niet doenlijk is? Waarom wordt ook afgezien van het verhalen van de schade op de werkgever op wie immers een loondoorbetalingsplicht rustte? Welke mogelijkheden zijn er de financiële schade van de ten onrechte verstrekte uitkeringen te verhalen op de werkgever?

4.

Hoe is het mogelijk dat het nader onderzoek door het Ctsv zo lang op zich heeft laten wachten? Wie is daarvoor precies verantwoordelijk? Hoe kan in het vervolg dergelijk onderzoek sneller worden uitgevoerd?

5.

Op welke wijze kan in het vervolg worden voorkomen dat onrechtmatige uitkeringen, vanwege verjaring, niet meer kunnen worden teruggevorderd? Welke maatregelen bent u voornemens met het oog daarop te nemen?

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Van Dijk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie