Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws gemeente Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht

Persberichten

Per maand kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de lokale, regionale en landelijke pers.
Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Laatste persbericht

Persbericht nummer 10, 21 februari 2000

Aanbieding nota zeeverkennersgroep 'Brandaen op weg naar 2002'

BARENDRECHT - Wethouder G.A.C. Schoehuizen (jeugdbeleid) neemt vanavond de nota 'Brandaen op weg naar 2002' in ontvangst. In dit beleidsplan zet de zeeverkennersgroep 'Brandaen' enige lijnen voor de toekomst uit. De notitie bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat men in op de organisatiestructuur en de eigendommen van de stichting.

Groei

Het tweede deel vormt het eigenlijke beleidsplan. Daaruit komt vooral naar voren dat Brandaen wil groeien (de verwachting is ook dat zich meer nieuwe leden zullen aanmelden). Daaraan zullen dan ook de groepsindelingen en de spelprogramma's worden aangepast. Dit vergt van de huidige groep en leiding aandacht voor organisatorische beslommeringen en flexibiliteit. Ten slotte besteedt het beleidsplan aandacht aan de PR, het beheer van het gebouw en de financiën.

Einde persbericht nummer 10

Persbericht nummer 9, 18 februari 2000

Onderzoek voor verdergaande samenwerking Albrandswaard en Barendrecht m.b.t. Vinex

Barendrecht/Albrandswaard - De colleges van Barendrecht en Albrandswaard hebben afgelopen week een onderzoeksopdracht voor een extern bureau opgesteld. De beslissing om dit onderzoek te laten uitvoeren komt voort uit een bespreking tussen colleges en fractievoorzitters van Albrandswaard en Barendrecht over de samenwerking met betrekking tot de Vinexlocatie Midden-IJsselmonde. Aan twee bureaus wordt offerte gevraagd voor de opdracht om uit te zoeken op welke manier de samenwerking op het gebied van de Vinexlocatie verder vormgegeven kan worden.

Beide gemeenten hebben hun visie over de samenwerking op papier gezet. De portefeuillehouders Vinex (wethouder Roelse voor Albrandswaard en wethouder Silvis voor Barendrecht) hebben een overeenkomsten en verschillen-analyse gemaakt. Deze analyse is op 27 januari besproken in een gezamenlijk overleg van colleges en fractievoorzitters van beide gemeenten. Tijdens deze bespreking is gebleken dat er een goede basis was voor verdergaande samenwerking, maar dat een zorgvuldige voorbereiding hiervan noodzakelijk is. Besloten is een extern bureau in te schakelen om een aantal zaken te onderzoeken. In de onderzoeksopdracht is vastgelegd dat het te kiezen bureau op drie onderdelen een advies zal moeten uitbrengen. Het gaat om de bestuurlijke aansturing van het project, de vorm van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en de opzet van de gemeenschappelijke grondexploitatie. Op basis van dit advies zullen beide gemeenteraden een besluit nemen over de verdere vormgeving van de samenwerking.

Einde persbericht nummer 9

Persbericht nummer 8, 15 februari 2000

BARENDRECHT Naar aanleiding van een onderzoek door een onafhankelijk bureau is gebleken dat de beuk (Fagus silvatica Atropunicea) aan de voet van de Voordijk in de wijk Smitshoek aan ziekte onderhevig is. Gezien de groeiplaatsomstandigheden, zoals grondsoort en windbelasting, is de oudere rode beuk een opvallende verschijning voor zijn omgeving. De beuk, die 12 jaar geleden al eens werd verplant in verband met een te bouwen woning, wordt momenteel gekenmerkt door een slechte vitaliteit.

Nieuw exemplaar
De boom kan niet worden behouden, maar heeft voor de wijk Smitshoek een zodanige symbolische waarde, dat de gemeente Barendrecht besloten heeft een nieuw exemplaar te planten in het plantseizoen 2000/2001.

Einde persbericht nummer 8

Persbericht nummer 7, 15 februari 2000

Tweede informatiemarkt voor nieuwe inwoners van Barendrecht

Barendrecht- De gemeente Barendrecht organiseert zaterdag 19 februari voor de tweede keer een informatiemarkt voor nieuwe inwoners. Dit jaar wordt de markt gehouden in De Dijk aan de Middeldijk 112-118, de tijdelijke huisvesting voor 3 basisscholen en kinderopvang in Carnisselande. De informatiemarkt wordt om 11.00 officieel geopend door burgemeester Van de Wouw en duurt tot 's middag 16.00 uur. Hoewel de markt bedoeld is voor nieuwe inwoners van Carnisselande, zijn ook andere bewoners van de gemeente van harte welkom in De Dijk.

De inwoners van Carnisselande gaan wonen in een geheel nieuwe wijk waar, ondermeer, onderwijs- , sport- en zorgvoorzieningen in de komende tijd gerealiseerd zullen worden. Op 19 februari kunnen bewoners alvast kennismaken met de bestaande activiteiten in de gemeente. Barendrecht is een bruisende gemeente, dit blijkt wel uit de enthousiaste deelname van 70 verenigingen en instellingen. Zij informeren de bezoekers door middel van informatiestands over de thema's welzijn, cultuur, jeugd en jongeren, kerk, onderwijs, ouderen, zorginstellingen, politiek en sport. Daarnaast zullen medewerkers van de gemeente en leden van het college van burgemeester en wethouders aanwezig zijn om informatie te geven over de gemeentelijke organisatie. Gedurende de hele dag worden er diverse leuke demonstraties gegeven, zoals country dance voor ouderen, muziekschool, koersbal en volksdansen.

Radio Exxact FM verzorgt van 10.00 tot 12.00 uur een rechtstreekse uitzending vanaf de Informatiemarkt.

Informatiemarkt
Datum : 19 februari 2000
Plaats : De Dijk, Middeldijk 112-118
Tijd : 11.00 - 16.00 uur

Einde persbericht nummer 7

Persbericht nummer 6, 9 februari 2000

College Barendrecht: Heerjansdammers welkom

BARENDRECHT - Woensdagmorgen 9 februari heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer D. Dekker, die onder andere belast is met het onderzoek naar de herindeling van de gemeente Heerjansdam.
Het college van Barendrecht heeft gewezen op de van oudsher bestaande banden met Heerjansdam. Dat kan worden afgeleid uit de vele samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld verenigingen en zorginstellingen.

Identiteit en historie
Ook zijn de bewoners naar de indruk van het college georiënteerd op Barendrechtse voorzieningen zoals het NS-station, winkels en onderwijsinstellingen. Als de provincie besluit dat aansluiting zou dienen te worden gezocht bij de gemeente Barendrecht, dan zijn de Heerjansdammers van harte welkom. Uiteraard met respectering van de eigen identiteit en historische achtergrond.

Einde persbericht nummer 6

Persbericht nummer 5, 7 februari 2000

Resten van Middeleeuwse nederzetting in Havenkwartier

BARENDRECHT - Bij opgravingen in de toekomstige wijk Havenkwartier zijn resten van een Middeleeuwse nederzetting aangetroffen. De resten zijn opgegraven door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van

Gemeentewerken Rotterdam (BOOR).

Om geen waardevolle archeologische vondsten verloren te laten gaan, is sinds 1996 het BOOR betrokken bij de aanleg van de nieuwbouwlocatie Carnisselande. De recente vondsten zijn gedaan bij kleine opgravingen naar de bebouwing op de dijk in het Havenkwartier. De nu gevonden nederzetting, op een dijk, dateert van ongeveer 1300 na Christus en is herkenbaar aan paalresten, mesthoudende afvallagen en verschillende voorwerpen. Vanwege het grote belang het bouwproces niet te vertragen, zal de opgraving maar gedurende korte tijd (tot vrijdag
11 februari) zichtbaar zijn.

Inventarisatie

Het BOOR begon in 1996 in opdracht van de gemeente Barendrecht met een bureaustudie, waarbij de tot dan toe bekende archeologische, historische en geologische informatie van Carnisselande werd verzameld. Vervolgens is van 1997 tot en met 1999 per deelgebied een archeologische inventarisatie door middel van grondboringen uitgevoerd. Bij het zetten van grondboringen wordt gekeken naar de geologische situatie van de ondergrond en naar de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen/overblijfselen. Op deze manier zijn veel nieuwe vindplaatsen ontdekt. Enkele met vernietiging bedreigde vindplaatsen worden opgegraven.

Middeleeuwse dijk
Zo is in 1997 een woonplek uit de Nieuwe Steentijd en de Bronstijd opgegraven in Waterkant. Hierbij is veel informatie verzameld over de leef- en eetgewoonten van dit gebied uit de periode tussen 3000 en
1800 voor Christus. Eind november 1999 is in Havenkwartier een deel van de Middeleeuwse dijk om de Riederwaard opgegraven. De Riederwaard is in 1373 verloren gegaan door overstromingen. Op de dijk zijn resten van houten bebouwing aangetroffen. Daarbij zijn onder meer potten van aardewerk, bot, resten van leren schoenen en metalen voorwerpen gevonden. De metalen voorwerpen variëren van spijkers en beitels tot insignes, messen en een riek. Bij een kleine opgraving in Gaatkensoog zijn twee greppels met soortgelijke vondsten uit de 13e en 14e eeuw aangetroffen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jurrien Moree (BOOR), tel. (010) 477 70 53.

Einde persbericht nummer 5

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...