Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bericht Vrom met brief aan Greenpeace over tinhoudende verf

Datum nieuwsfeit: 21-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de Voorzitter van de vaste commissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Onderwerp:

brief aan Greenpeace

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u een afschrift van mijn brief aan Greenpeace toekomen inzake een mogelijk verbod van tinhoudende aangroeiwerende verven.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Greenpeace Nederland

t.a.v. de heer A. Crielaars

Keizersgracht 174

1016 DW Amsterdam

's-Gravenhage, 21 februari 2000

Geachte heer Crielaars,

In antwoord op uw brief van 20 december 1999 bericht ik u het volgende.

Hoewel ik positief sta tegen-over uw verzoek het gebruik van TBT-houdende aangroeiwerende verf in Nederland vanaf 1 ja-nuari 2003 te verbieden, aarzel ik erop in te gaan.

Mijn aarzeling wordt ingegeven door het feit dat de winst voor het milieu uiterst minimaal zal zijn, zo er sprake is van winst, wanneer Nederland, eventueel met België, als enige land de toepassing zou verbie-den. Immers, schepen die TBT-houdende verf op de scheepshuid hebben, zullen onze havens blijven aan-doen en de enige die iets van het ver-bod zullen merken, zijn de scheepswerven, omdat bij een dok-beurt die verf niet meer mag worden toegepast. Dat zal leiden tot minder werk, aangezien dan het onder-houds-werk aan een schip voorzover dat gepaard gaat met het opnieuw aanbren-gen van of onder-houd ver-richten aan een TBT-houdende aangroeiwerende verflaag veelal in het buiten-land zal worden verricht. Nieuw-bouw zal, voorzover de opdrachtgever kiest voor TBT-houdende aaangroeiwerende verf, niet meer plaats-vin-den.

Dat betekent in feite zowel dat het milieu er weinig of niet op vooruit zal gaan, als dat de scheeps-werven minder opdrachten krijgen.

Uw argument dat er andere verven zijn van vergelijkbare kwaliteit kan ik niet ontkennen, gelet op wat de verfindustrie schrijft, maar uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever. Ik als minister kan nu wel zeggen dat er andere goede aangroeiwerende verven zijn, maar bij twijfel zullen veel opdrachtgevers, zolang ze nog keus hebben, naar het buitenland uitwij-ken. Ik denk daarom dat een verbod van Nederland alleen, al dan niet tezamen met België, uiterst weinig zoden aan de dijk zet en eerder opgevat kan worden als etalage-materiaal dan als een echte maat-regel die effect sor-teert. Alles afwegende besluit ik dan ook niet op uw verzoek in te gaan.

Ik kijk overigens met spanning uit naar de reacties op de Belgische notificatie, waarbij ik opmerk dat het voorgenomen verbod van België op het eerste gezicht in strijd is met Europese wetgeving ter-zake.

Tegenover dit voor u negatieve bericht staat dat aan een ander verzoek van u wel degelijk kan worden en in feite al is voldaan: vanaf 1 ja-nuari 2000 wordt op de Nederlandse civiele schepen geen TBT-hou-dende aan-groeiwerende verf meer toegepast. In hoeverre dat ook het geval kan zijn met marineschepen, kan ik thans nog niet overzien. Deze liggen in havens zeer veel stil en varen slechts weinig. Of andere soorten aangroeiwerende verf zodanig zijn dat zij bruikbaar zijn voor deze zeer specifieke toepassing, moet wor-den nagegaan.

Wat uw vraag inzake de motie-van der Steenhoven betreft, ik heb niet formeel gereageerd op die motie, aangezien deze niet in stemming is gebracht.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. J.P. Pronk

van 20 december 1999

ICB2000014591

verbod op TBT-houdende aangroeiwerende verf

Directoraat-Generaal Milieubeheer

Directie Industrie- en Consumentenbeleid

Afdeling Producten en Consumenten

SJJ00007 brf

Rijnstraat 8


2515 XP Den Haag

Interne postcode 650

Tel : (+31)(0)70)3394379

Fax: (+31)(0)703391292/3

Geachte heer Crielaars,

In antwoord op uw brief van 20 december 1999 bericht ik u het volgende.

In reactie op mijn eerdere brief aan u van 1 december 1999, nr. ICB1999240862, verzoekt u mij nogmaals het toepassen van TBT-houdende aangroeiwerende verf op schepen te verbieden met ingang van 1 januari 2003. U wees in uw brief van 2 november daarbij op het voorgenomen verbod van België op die datum toepassing van die verven te verbieden. Uit informatie is mij inmiddels gebleken dat uw mededeling betreffende het voorgenomen verbod in België op een misverstand berust. Twee Vlaamse ministers hebben weliswaar de wens te kennen gegeven met ingang van 1 ja-nuari 2003 de toepassing van TBT-houdende aangroeiwe-ren-de verven te verbieden, maar op federaal niveau is uitein-de-lijk besloten de besluit-vorming in de International Maritime Organization (IMO) in Londen te volgen.

Zoals ik u in mijn eerdere brief schreef, is reeds nu in het Besluit milieutoelating niet-landbouwbe-strijdings-mid-delen opgenomen dat de verplichting, bij de toelating van TBT-houdende aangroeiwerende verf bepaalde milieucriteria in de beoordeling te betrekken, tot 1 januari 2003 buiten toepassing blijft. Het College voor toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) verstrekt toelatingen die in beginsel geldig zijn tot die datum. Na 1 januari 2003 moet het CTB die criteria gaan toepassen. Ik verwacht dat door het CTB dan geen nieuwe toelatingen meer worden verstrekt.

Voorts kan ik u mededelen dat op civiele overheidsvaartuigen sinds 1 januari 2000 geen TBT-hou-dende verf meer wordt toegepast. Dit beleid is neergelegd in de betreffende onderhoudshandboeken. Ook is er inmiddels een convenant tussen de Vereniging van Verffabrikanten, de zeevisserij en de scheepswerven waarin is vastgelegd dat op Nederlandse vissersvaartuigen geen TBT-houdende aangroeiwerende verf meer wordt toegepast met ingang van 1 januari 2000.

Een besluit van de IMO heeft geen betrekking op marineschepen en schepen voor marine-hulpdiensten. Ik heb inmiddels begrepen dat u recentelijk een brief aan mijn ambtgenoot van Defensie heeft gestuurd over toepassing van TBT-houdende aangroeiwerende verf op marineschepen. Van die zijde zult u daarover bericht worden. Van mijn kant zal ik bij mijn ambtgenoot van Defensie aandringen op een positief antwoord in deze.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...