Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Gevolgens koppelingswet in strijd met mensenrechten'

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Johannes Wier Stichting

PERSVERKLARING

De Johannes Wier Stichting grijpt de evaluatie van de Koppelingswet door de vaste Kamercommissies voor Justitie en Volksgezondheid op 22 februari aan, om haar visie over de gevolgen van de Koppelingswet aan deze Kamerleden kenbaar te maken.

De Johannes Wier Stichting constateert dat de invoering van de Koppelingswet heeft geleid tot situaties die in strijd zijn met de elementaire mensenrechten waar Nederland zich middels verdragen aan verbonden heeft, zoals het recht op gezondheid. De toegankelijkheid en kwaliteit van de medische zorg voor illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen schiet regelmatig tekort. De Koppelingswet heeft derhalve onaanvaardbare neveneffecten, zoals een toename van risico's voor de volksgezondheid en oneigenlijke morele dilemma's voor werkers in de gezondheidszorg. Het is van het grootste belang dat zeer spoedig en op indringende wijze aan alle hulpverleners en instellingen voor gezondheidszorg duidelijk wordt gemaakt dat er in Nederland aan ieder mens, zonder aanzien des persoon, de medisch noodzakelijk hulp moet worden verleend. Er moet vanuit de overheid gewezen worden op de hulpverleningsplicht, tevens op de bestaande mogelijkheden om problemen rond de financiële gevolgen daarvan op te lossen.

De Johannes Wier Stichting voor Mensenrechten en Gezondheid heeft de gevolgen van de Koppelingswet voor de toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg voor illegalen nauwlettend in de gaten gehouden. Zij fungeert als landelijk meldpunt voor misstanden en voor advisering bij complexe hulpvragen voor degenen die direct bij de zorg voor illegalen zijn betrokken: artsen, verloskundigen, vrijwilligers. Hoewel Minister Borst ondubbelzinnig heeft gesteld dat ook illegalen toegang moeten hebben tot alle medisch noodzakelijke zorg, dit ter beoordeling aan de behandelend arts, worden wij nog steeds bijna dagelijks geconfronteerd met problemen aangaande de zorg voor illegalen. Nog steeds blijken met name ziekenhuizen niet op de hoogte van hun plicht tot het verlenen van medisch noodzakelijke zorg waarbij met name de nazorg tekortschiet, weigeren apothekers en tandartsen medewerking wanneer zij geen zekerheid tot betaling hebben en levert de financiering van de zorg problemen op. Twee recente problemen: een illegale vrouw die in verwachting was van een tweeling werd door de gynaecoloog naar de verloskundige terugverwezen, terwijl normaal zo iemand altijd door de gynaecoloog begeleid moet worden. Een man die door de internist behandeld zou worden voor een besmettelijke vorm van TBC heeft nooit in de apotheek zijn medicatie opgehaald. Geen enkele officiële instelling weet waar die man leeft, zodat hij dus niet geregistreerd wordt als een problematisch geval, terwijl hij wel een potentieel gevaar vormt voor onze volksgezondheid. Dit voorbeeld illustreert de betrekkelijkheid van de zogenaamde `monitoringonderzoeken' zoals het NIVEL in opdracht van VWS worden verricht. De resultaten van deze onderzoeken worden beperkt door de kern van deze problematiek: "de onzichtbaarheid" van de illegalen. Een cijfermatige onderbouwing van de problematiek van de illegalen zal nimmer verkregen kunnen worden. Een door onze stichting gehouden enquête onder artsen, verloskundigen en vrijwilligers die vaak met een vraag om gezondheidszorg van een illegaal te maken hebben waarvan de resultaten werden besproken op een symposium op 21 januari j.l. met ongeveer 80 direct bij de gezondheidszorg voor illegalen betrokkenen leidde tot de conclusies dat

* de invoering van de Koppelingswet heeft geleid tot een verdere marginalisering van illegalen, hetgeen artsen terughoudend maakt in het verlenen van zorg en illegalen in het vragen om de nodige zorg.

* knelpunten vooral worden gesignaleerd ten aanzien van de niet-acute medische hulp, de nazorg en de zorg voor kwetsbare groepen, zoals psychiatrische patiënten, zwangeren en HIV-geïnfecteerden.

* de invoering van de Koppelingswet heeft geleid tot de door velen als onrechtvaardig beoordeelde situatie dat artsen verplicht zijn medische zorg te verlenen maar daar in principe zelf het financiële risico voor moeten dragen;

* de informatie over de mogelijke financiering van de zorg middels de post dubieuze debiteuren en het Koppelingsfonds tekort schiet. Nog steeds leiden financiële barrières tot drempels in de toegang.
* de informatie aan artsen, verloskundigen, tandartsen en apothekers over hun plichten en mogelijkheden tot zorgverlening aan illegalen onvoldoende is;

* het noodzakelijk is dat er ook garanties komen voor sociale voorzieningen zoals bad, bed brood daar waar deze nodig zijn in het kader van de het genezingsproces.

* het inzicht in de leefsituatie en gezondheidsrisico's van illegalen zeer beperkt is;

* zelforganisaties van buitenlanders of vrijwilligers vaak het enige contact vormen tussen illegalen en de samenleving en derhalve ondersteuning verdienen.

Nader informatie:
Kea Fogelberg; tel: 071-5803182(prive) / 071-5132877 (praktijk) Maria van den Muijsenbergh; tel: 024-3232656


Johannes Wier Stichting, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort, Nederland

Bureau: Julianaplein 16b, 3817 CS Amersfoort.
Tel: 033-4614812/4614899
Fax: 033-4615048
E-mail: (johannes.wier.stg@wxs.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie