Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt adviezen markt en overheid

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

KABINETSSTANDPUNT ADVIEZEN MARKT EN OVERHEID

Datum: 22-02-2000

Op voordracht minister Jorritsma van Economische Zaken, minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Korthals van Justitie heeft het kabinet standpunten bepaald over twee adviezen die samenhangen met de zogenoemde markt en overheid problematiek. Het gaat hier om het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over de vraag of publieke dienstverlening onderhevig kan zijn aan marktwerking en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarnaast betreft het een advies van de Sociaal-economische Raad (SER) over de totstandkoming van wetgeving op het terrein van concurrentievervalsing door overheden.

Het Rob-advies accentueert dat het niet goed mogelijk is in het algemeen een keuze voor of tegen marktwerking bij uitvoering van publieke taken te maken. De keuze daarvoor is context- en tijdgebonden. Betrouwbaarheid, effectiviteit, transparantie, efficiency en rechtvaardigheid zijn voor de Raad de belangrijkste criteria voor de beoordeling van de wenselijkheid van meer marktwerking bij de uitvoering van publieke taken. Steeds moet worden aangetoond dat uitvoering door de markt voordelen biedt ten opzichte van de bestaande situatie.
Het kabinet wijst erop dat de door de Rob geformuleerde criteria voor de beoordeling of de overheid bij de uitvoering van een bepaalde taak meer marktwerking moet gebruiken grote overeenkomsten vertonen met wat hierover in het Regeerakkoord staat. Bij privatiseringsprojecten moet steeds goed worden vastgesteld welke randvoorwaarden daarbij in acht moeten worden genomen en hoe toezicht wordt gehouden op naleving van deze randvoorwaarden.

De SER constateert in zijn advies dat marktactiviteiten van overheden of met overheden verbonden ondernemingen (obo's) kunnen leiden tot concurrentievervalsing. Als uitgangspunt voor de in voorbereiding zijnde wetgeving markt en overheid kiest de SER voor de variant dat marktactiviteiten van overheden een wettelijke basis moeten hebben en dat er materiële beperkingen aan worden verbonden (de "ja mits" variant). Dit biedt naar het oordeel van de SER een werkbare oplossing voor zowel overheden als ondernemingen. Overheden en obo's moeten steeds goed aangeven welk publiek doel met de marktactiviteit is gediend. Een besluit om marktactiviteiten te ontplooien moet worden geregistreerd bij een onafhankelijke toezichthouder. Gegevens die bij de uitoefening van een publieke taak zijn verkregen, mogen niet worden gebruikt bij het verrichten van marktactiviteiten of moeten tegen dezelfde voorwaarden ook aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle kosten die voor marktactiviteiten worden gemaakt, moeten aan de betreffende producten worden toegerekend en doorberekend en er moet een doorzichtige administratie worden gehanteerd.
Het kabinet beschouwt het SER-advies als een ondersteuning voor het voorgenomen beleid op dit gebied. Het is de bedoeling dit voorjaar een wettelijke regeling voor de aanpak van de markt en overheid problematiek voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie