Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruimte voor kwaliteit bij aanpak onderwijsachterstanden

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 22-02-2000 Home

Persbericht
Nummer: 15

Ruimte voor kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden:

Betere onderwijskansen door individuele aanpak op scholen en door kennisverspreiding

Verbetering van de onderwijskansen van allochtone leerlingen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Verschillende analyses geven aan dat er vele inspanningen worden geleverd, maar dat toch de indruk overheerst dat de resultaten van vooral allochtone leerlingen achterblijven. Het stadium meer plannen en nog meer regelgeving lijkt voorbij. Er is een aanpak nodig die "de keuken van de school" als uitgangspunt neemt en de ondersteuning via schoolbestuur, gemeentelijke overheid en landelijke overheid regisseert. De beheersing van de Nederlandse taal is de sleutel tot schoolsucces. Taal heeft prioriteit, maar er moet meer gebeuren om tot verbetering van onderwijskwaliteit te komen. Dat schrijft staatssecretaris Adelmund in de notitie "Onderwijskansen" die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Rijk, gemeenten en scholen gaan zich gezamenlijk inspannen om leerlingen met onderwijsachterstanden betere kansen te bieden. Een beperkte groep van acht basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs in de vier grote steden vormt een "kwaliteitslaboratorium". De zestien scholen in het "kwaliteitslaboratorium" maken samen met gemeente en Rijk een ontwikkelingsplan op basis van de gegevens van de inspectie en de school zelf. In het plan staan maatregelen om de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs op die school te verbeteren. De betrokken partijen leggen zich vast op de in een convenant gemaakte afspraken. Rond de school vormt zich een gerichte groep van deskundigen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling en realisatie van het plan. De zestien scholen moeten inzichten opleveren in de belemmeringen die zich in de praktijk voordoen bij het verbeteren van de kwaliteit. Deze inzichten moeten door het Rijk, gemeenten en andere scholen gebruikt worden om alle scholen die te weinig kwaliteit leveren, tot betere prestaties in staat te stellen. De landelijke overheid is daarbij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook zal het Rijk in specifieke situaties, in overleg met de Inspectie knellende regels wegnemen om onderwijskwaliteit te verbeteren.
Verder zal de vele kennis en ervaring die er al is in de vorm van goede voorbeelden, werkwijzen en effectieve leermiddelen, beter toegankelijk worden gemaakt. Alle scholen die het aangaat zullen hiermee worden geconfronteerd. De resulaten van het "kwaliteitslaboratorium" krijgen een plaats in dit kennisuitwisselingstraject.

Individuele scholen
Uit rapporten van de inspectie en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen sterk verschilt. De aanpak van achterstanden is een ingewikkeld vraagstuk; er is vaak sprake van een optelsom van problemen. De term `zwarte school' is geen criterium voor kwaliteit. Er zijn scholen die er in slagen kwalitatief goed onderwijs te leveren. Er zijn ook scholen die daar minder goed in slagen, ook al staan deze scholen in een vergelijkbare omgeving. Scholen zijn steeds minder goed in categorieën in te delen.
Daarom richt het voorstel zich op individuele scholen met veel allochtone leerlingen met achterstanden, die problemen ervaren.

Kwaliteitsontwikkeling
De beheersing van de Nederlandse taal is de sleutel tot schoolsucces. Duidelijk is dat taal prioriteit heeft, maar dat er daarnaast meer moet gebeuren. Er is inmiddels het nodige bekend over de factoren die een rol spelen bij de verbetering van kwaliteit. Het gaat dan onder meer om goed onderwijskundig leiderschap, een veilig en ordelijk schoolklimaat, nadruk op basisvaardigheden van leerlingen, betrokkenheid van ouders, taalontwikkeling in de voorschoolse periode en integraal taalbeleid. Extra aandacht verdienen ook initiatieven uit de allochtone groepen zelf, in de vorm van huiswerkklassen en mentorprojecten. Verder dragen de inspanningen van maatschappelijk werk, gezondheidszorg en jeugdzorg bij aan betere ontwikkelingskansen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De werkwijze van de inspectie (integraal schooltoezicht) geeft inzicht in wat er in de scholen gebeurt. Dit inzicht vormt het vertrekpunt voor `Onderwijskansen'.

Vooruitgang
De autochtone bevolking in Nederland heeft wat het onderwijsniveau betreft de laatste twintig jaar een forse sprong gemaakt. Allochtone leerlingen groeien hierin mee. De verschillen in onderwijsprestatie worden kleiner, zeker in vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden. Veel allochtone leerlingen hebben in vergelijking met hun ouders een sprong gemaakt en het aantal allochtonen dat studeert aan een hogeschool of universiteit stijgt gestaag. In internationale vergelijking op het gebied van wiskunde scoren Nederlandse allochtone leerlingen zelfs beter dan autochtone leerlingen in Engeland, Schotland en Noorwegen. Er is echter een extra inspanning nodig om de achterstand van allochtone leerlingen ten opzichte van autochtonen in te halen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie