Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoge werkloosheid en criminaliteit Oost-Europese migranten

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MINBZK :werkloosheid en criminaliteit migranten Oost-Europa

Hoge werkloosheid en criminaliteit onder migranten uit Oost-Europa

Onder migranten uit verschillende Oost-Europese landen tekent zich onverwacht een serieus werkloosheidsprobleem af. Vooral de meer recent in Nederland aangekomen vluchtelingen en asielzoekers uit voormalig Joegoslavië hebben slechte vooruitzichten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van een ernstig criminaliteitsprobleem bij migrantengroepen uit Oost-Europa. Het aantal verdachten als percentage van de totale bevolkingsgroep ligt bij personen uit voormalig Joegoslavië en uit de voormalige Sovjet-Unie ruim tweemaal hoger dan bij Turkse migrantengroepen. Meer dan bij traditionele migrantengroepen is bij deze migranten sprake van tijdelijke migratie, pendelmigratie en illegale migratie. Tot de illegale migranten behoren ook afgewezen asielzoekers die in Nederland blijven.

Dit zijn de eerste conclusies uit een verkennend onderzoek van het RISBO, een onderzoeksinstituut dat verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door prof.mr. E.C.M. Jurgens, lid van de Eerste Kamer. De onderzoekers baseren hun conclusies vooral CBS


de IND.

Volgens het ministerie van BZK geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot zorg. Nadere verdieping van het onderzoek in de richting van de achtergronden van de geconstateerde problemen wordt noodzakelijk geacht. In deze eerste fase van het onderzoek zijn de samenstelling en maatschappelijke positie van deze relatief nieuwe migrantengroepen in kaart gebracht. Het is de bedoeling om in het vervolg van het onderzoek dieper in te gaan op de relaties tussen migratie, integratie en criminaliteit. Het onderzoek kan dan antwoord geven op de vraag of specifieker beleid richting de nieuwe migrantengroepen noodzakelijk is en hiervoor ook aanknopingspunten bieden.

Noot aan de redactie/

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie