Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NOM tevreden over 1999

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

N.V. NOM
Van Swietenlaan 25/2
Postbus 424
9700 AK Groningen
Tel.:
Fax:
E-mail: (050) 521 44 44
(050) 521 44 00
(info@nom.nl)

NOM tevreden over 1999

GRONINGEN - NOM verdubbelt de winst en boekt ook anderszins uitstekende resultaten. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over 1999.

De NOM heeft op haar beide taakvelden uitstekend gescoord. Het ene taakveld is het risico-dragend deelnemen in noordelijke bedrijven. In 1999 heeft de NOM bij 33 bedrijven 38,3 miljoen gulden uitgezet (1998: ƒ 51,2 miljoen bij 28 bedrijven).

De verdeling van het risicogeld is: bij 11 nieuwe participaties ƒ 23,4 miljoen; bij 11 uitbreidingen
ƒ 13,3 miljoen en bij 11 stimulerings- en innovatiekredieten ƒ 1,6 miljoen.

De deelnemingen vinden enerzijds plaats in concurrentie met andere verschaffers van venture capital, anderzijds beschouwt de NOM tot haar markt ook de bedrijven die moeilijk toegang vinden tot de puur commerciële geldgevers. Gedacht moet worden aan deelnemingen, waarvan het absolute bedrag laag is of omdat rendement pas op langere termijn valt te verwachten.

In totaal had de NOM per ultimo 1999 bij 132 bedrijven ƒ 185 miljoen uitstaan. De winst over de portefeuille (na aftrek van de kosten die voor het tweede taakveld worden gemaakt) bedraagt in 1999 ƒ 5,6 miljoen (1998: ƒ 2,8 miljoen).

Het andere taakveld (waarvan de kosten slechts ten dele door de centrale overheid en de drie provincies worden vergoed) is de combinatie van investeringsbevordering, advisering en ontwikkeling van nieuwe projecten in Noord-Nederland.

In 1999 heeft de NOM 21 stuwende bedrijven succesvol begeleid bij hun investeringsplannen, evenveel als in 1998. Het investeringsbedrag per project is wat kleiner dan in 1998, maar levert volgens opgave van de bedrijven op termijn toch 692 nieuwe arbeidsplaatsen op. Het totale investeringsbedrag is 322 miljoen gulden.

Het grootste deel van dit bedrag (ƒ 260 miljoen) heeft te maken met strategische uitbreidingen van al gevestigde bedrijven die echter ook elders vestigingen hebben. Deze investeringen leveren circa 275 arbeidsplaatsen op en stellen ook de werkgelegenheid van 485 mensen meer zeker.

De 13 nieuwe bedrijven die naar het Noorden zijn gekomen, hebben ƒ 62 miljoen geïnvesteerd, wat op termijn 400 nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren.

De werkzaamheden die hiervoor zijn verricht, zijn steeds in innige samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken gedaan en ook met de drie provincies en de gemeenten.

De kansen op een magnesium-industriecluster in Delfzijl nemen toe, zo blijkt uit het onderzoek van een gespecialiseerde Canadese consultant. Voor een aantal industriële bedrijven nadert het moment dat ze gaan participeren in een rechtspersoon waarin het project wordt ondergebracht.

Nieuwe voorbeelden van ontwikkelingsprojecten in samenwerking met het regionale bedrijven zijn onder meer:

In vervolg op de sectorcampagne chemie heeft NOM het initiatief genomen tot een metaal-, kunststof- en rubbercluster. Inmiddels zijn drie business-developmentprojecten opgezet.

In de Groningse kartonindustrie is een clusterproject opgezet. Aan dit kwaliteitsproject nemen vijf kartonfabrieken en een jong hi-tech bedrijf deel. NOM is projectmanager.


Groningen, 22 februari 2000


Nadere informatie bij Bob Nuys, tel. 050-5214420, fax 050-5214520 of E-mail (nuys@nom.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie