Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Gedeputeerde Staten Friesland

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 22 februari 2000


1. Jaarlijks krijgt de provincie een bijdrage van het Rijk voor het openbaar vervoer. GS hebben vandaag een verdeling van het bedrag voor het jaar 2000 gemaakt:
Arriva 21.864.746,-
Noordned 28.897.351,-
Innovatieve projecten 525.630,-
Buurtbusprojecten 44.100,-
Vervolgprocedure: 27 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

2. Gedeputeerde Staten zijn akkoord met het herbenoemen van de leden van de Interprovinciale Wadloopadviescommissie. Deze commissie is in
1996 geïnstalleerd tegelijk met de vaststelling van de Wadloopverordening 1996. De commissie adviseert de Colleges van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland bij de uitvoering van de verordening. De commissie bestaat uit zeven leden: de heren C. Oele, Y. Bouma, J. Stolp, R. Cazemier (voorzitter), K. Dijkema, L. Kwant en G. Mast.


3. Gedeputeerde Staten hebben vandaag het Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma 2000-2005 (PRUP) definitief vastgesteld. Op 7 december 1999 werd het ontwerp vastgesteld, waarna het vier weken ter inzage heeft gelegen.
Vervolgprocedure: april 2000 Statencommissie Ruimtelijke Ordening (mededeling)
Persbericht nr. 22 beschikbaar
PRUP 2000-2005 is beschikbaar


4. Gedeputeerde Staten hebben de wurklist voor de vergadering van Provinciale Staten van 15 maart 2000 (10.00 uur) vastgesteld. Op de wurklist staan onder andere de volgende punten:
- Krediet voor verkeersmaatregelen N354 Sneek Sneekerhoek
- Krediet voor reconstructie N356 Tuskendyken-Elingsloane
- Verdeling van de Gebundelde Doeluitkeringen 2000 (GDU)
- Fiscalisering omroepbijdrage


5. Gedeputeerde Staten hebben aan Stichting De Pleats een eenmalige subsidie toegekend van 100.000,-. De bijdrage is aangevraagd voor het starten van een werk-zorgboerderij in Himpens voor jongeren met een verstandelijke handicap en moeilijk inpasbare jongeren.

6. Gedeputeerde Staten hebben vandaag de ontwerp-regeling Provinciale milieuverordening vierde tranche vastgesteld en inspraakrijp verklaard. Het ontwerp heeft met name betrekking op wijzigingen van het onderdeel milieu-effect-rapportage voor het Waddengebied. Daarnaast hebben ze de partiële herziening Provinciaal milieubeleidsplan 2000-2003, grondwaterbescherming Vlieland, vastgesteld en inspraakrijp verklaard. Deze partiële herziening heeft betrekking op een wijziging van de zonering van het grondwaterbeschermingsgebied.

Vervolgprocedure ontwerp-regeling Provinciale milieuverordening Het ontwerp (onderdeel m.e.r.) wordt voor advies aan de Stuurgroep Waddenprovincies voorgelegd. De Provinsjale Kommisje Kritebelied adviseert op 16 maart 2000 over de ontwerp-regeling. Na inspraakrijpheid-verklaring door de Statencommissies W & M en RO op
27 maart 2000 wordt het Regionaal Coördinatiecollege Waddenbeleid geïnformeerd over het onderdeel m.e.r .
De inspraakperiode is van 1 mei tot 1 juli 2000.

7. Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten om aan motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga, een gedoogbeschikking te verlenen. De motorcrossclub kan nu doorgaan met de exploitatie van het terrein totdat een vergunning op basis van de Wet milieubeheer is verleend.


8. Gedeputeerde Staten hebben een bijdrage van 46.882,50 beschikbaar gesteld voor het project Lijmen in de jachtbouw. Dit is het vierde project dat voortkomt uit de sectordoorlichting van de Maritieme sector in het Noorden. Bij dit project gaat het om het overdragen van kennis over het lijmen van metalen en kunststoffen in de jachtbouw.

9. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het financieren voor het jaar 2000 van Omrop Fryslân en de begrotingswijziging hiertoe. Deze wijziging is nodig vanwege de fiscalisering van de Omroepbijdragen.
Vervolgprocedure: 15 maart Provinciale Staten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie