Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Hermans (OCW) over toekomst CASO-salarissysteem

Datum nieuwsfeit: 22-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.253 brief min ocw toekomst caso
Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 9:33

De voorzitter van de vaste commissie voor OCenW

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

22 februari 2000

Onderwerp

Toekomst CASO

In antwoord op uw brief dd. 24 januari 2000, kenmerk OCW-99-1272, zend ik u bijgaand een afschrift van mijn antwoord aan de heer drs. A.H.M. Frissen van de Stichting Regionaal Onderwijs Bureau Groep inzake de toekomst van het CASO-systeem.

De minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Stichting Regionaal Onderwijs

Bureau Groep

drs. A.H.M. Frissen

Uw brief van

13 december 1999

16 februari 2000

Onderwerp

Toekomst CASO-systeem.

In uw brief van 13 december 1999 geeft u aan verontrust te zijn over de mogelijke verkoop van het CASO-systeem. U vraagt te bevorderen dat ik het CASO salarissysteem onder mijn hoede houd.

Met u ben ik van mening dat CASO niet louter een salarisproduct is en dat het CASO-systeem omvangrijk en complex is. Het CASO-systeem bevat oplossingen voor specifieke onderwijsregelgeving, verzorgt voorschotaanvragen voor de PO-sector, voorziet in beleidsinformatie en in gevensuitwisselingen met tal van instanties zoals het Vervangingsfonds, USZO etc. Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening op al deze terreinen vind ik van het grootste belang, welke oplossing voor de exploitatie en het beheer van het CASO-systeem ook gekozen wordt.

Zoals u weet heb ik het beheer en de exploitatie van het CASO-systeem uitbesteed aan CASO Informatiesystemen BV (Roccade).

De overeenkomst die het beheer en de exploitatie regelt zou op 1 januari 2000 aflopen maar is echter in verband met het millennium-probleem met 1 jaar verlengd. Verdere verlenging is niet mogelijk. Als ik de dienstverlening per 1 januari 2001 opnieuw wil uitbesteden, moet aanbesteed worden conform de Europese regelgeving.

Daarom wil ik nu beslissen over de toekomst van het CASO-systeem.

Ik wil een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen CASO Informatie-systemen BV, OCenW en de instellingen, waarbij ik streef naar sterke instellingen die zelf verantwoordelijkheid dragen.

Er is een firma (OPTIM) die met een eigen salarissysteem een pilot wil starten. Als dat slaagt, wil ik niet als eigenaar van het CASO-systeem en formeel dienstverlener voor de onderwijsinstellingen, actief zijn op een commerciële markt. Daarom is in juni 1999 besloten te laten onderzoeken onder welke condities het CASO-systeem kan worden verkocht.

Het onderzoek naar de condities heeft plaatsgevonden. Voor verschillende varianten is bekeken of de condities kunnen worden gerealiseerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat er onzekerheid bestaat over het ontstaan van voldoende concurrentie. Verkoop kan dan leiden tot een monopolie, waardoor voor de beheersing van de prijs en de kwaliteit ingewikkelde constructies nodig zijn.

Uit uw schriftelijke reactie, maar ook die van VSWO, VF, PF, USZO, Spaarfonds en de HBO-raad, blijkt een grote mate van gereserveerdheid ten aanzien van het verkoopplan. Daarmee is het draagvlak op dit moment broos.

In verband met de onzekerheid over het ontstaan van concurrentie en het broze externe draagvlak, heb ik besloten het systeem nu niet te verkopen.

Bij het handhaven van de huidige situatie blijven de problemen met de verantwoordelijk-heidsverdeling, de eigendomsverhoudingen en de betrokkenheid van OCenW bij commerciële activiteiten bestaan.

Daarom is besloten de toekomst van het CASO-systeem te bespreken met ondermeer het VSWO, om tot een andere oplossing te komen. Een oplossing waarbij de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd zijn, de verantwoordelijkheidsverdeling duidelijk is en OCenW niet commercieel actief is.

De instellingen zijn als werkgever zelf verantwoordelijk voor de salarisadministratie. Als het CASO-systeem onder mijn «hoede en verantwoordelijkheid» blijft, leidt dat tot een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Ik streef naar een regeling waarbij een toekomstige exploitant-beheerder de volle verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor de juiste werking van het systeem.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie