Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer over overboord zetten van bijvangst

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.661 overboord zetten van bijvangst

Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 16:1


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 februari 2000

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid M.B. Vos (GroenLinks) over het overboord zetten van bijvangst.


1

Ja.


2

Ik beschik niet over een cijfermatige onderbouwing van de hoeveelheden wijting die door de vissers overboord worden gezet. De vissers zelf registreren deze hoeveelheden niet en zijn daar krachtens EU-regelgeving ook niet toe verplicht. Het is dan ook niet mogelijk om de omvang van de in de zuidelijke Noordzee overboord gezette hoeveelheden wijting in te schatten.


3

Het huidige EU-systeem, waarbij jaarlijks TAC's en quota worden vastgesteld op basis van biologische adviezen, kan in voorkomende gevallen leiden tot het overboord zetten van vis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gemengde visserijen waarbij voor de ene soort de toegestane vangsthoeveelheid volledig is benut, terwijl dat voor andere eveneens in die visserij gevangen soorten niet het geval is. In zo'n geval mogen vangsten van eerst-genoemde soort niet langer worden aangeland.


4

Vrijwel elk type visserij wordt gekenmerkt door bijvangsten, resulterend in teruggooi van vis. Teneinde de bijvangstproblematiek te verminderen streef ik naar de ontwikkeling van meer selectieve vistuigen en vismethoden. Ik wijs er in dit verband op dat op 1 januari jongstleden de nieuwe Raadsverordening betreffende technische instandhoudings-maatregelen van kracht is geworden. Eén van de hoofddoelstellingen van deze verordening is vermindering van het overboord zetten van vis.

In Europees verband heeft de bijvangstproblematiek voortdurend mijn aandacht.


- 5 Zoals -


5

Zoals ik heb uiteengezet in de 1999 aan de Kamer gezonden notitie «Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2002», ben ik van mening dat bij het beheer van de visbestanden vooralsnog het TAC's/quota-systeem de belangrijkste bepalende factor is. Regulering van de visserij-inspanning door middel van zeedagen is hierbij een belangrijk ondersteunend instrument.


6

Het onderzoek waarop hierbij wordt gedoeld maakt deel uit van het jaarlijkse internatio-naal gecoördineerde onderzoek ten behoeve van de jaarlijkse advisering door de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) omtrent de biologisch verantwoorde vangsthoeveelheden voor het volgende kalenderjaar. Het relevante ICES-advies komt elk jaar in november beschikbaar en vormt de basis voor de vaststelling van TAC's/quota door de Visserijraad. Over de Nederlandse inzet terzake vindt overleg met uw Kamer plaats.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie