Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport van Europese Commissie over coherentie

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.664 rapport van europese commissie inzake coherentie
Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 16:12


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 februari 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 15 februari 2000

kenmerk 2990006890, waarbij gevoegd waren de door het lid Hessing overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Drs. D.A. Benschop

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de heer Benschop, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Hessing

Vraag 1

Is het waar dat een kritisch intern rapport van de Europese Commissie, met als werktitel "Naar een verbeterde samenhang tussen het gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid en andere terreinen van gemeenschappelijk beleid", in een la is verdwenen ?

Antwoord

Het in het Volkskrantartikel genoemde rapport betreft een eerste versie van een document dat op korte termijn door de Commissie aan de Raad zal worden gepresenteerd. Het stuk zal derhalve niet 'in een la verdwijnen', zoals door het artikel lijkt te worden gesuggereerd.

Vraag 2

Deelt u de observaties en conclusies van het rapport ?

Antwoord

Pas als de definitieve versie van het betreffend document door de Commissie aan de lidstaten wordt gepresenteerd, zal het mogelijk zijn een gefundeerd oordeel te geven.

Meer in het algemeen zijn wij van mening dat een grotere coherentie tussen het EU-ontwikkelings-samenwerkingsbeleid en andere terreinen van Gemeenschapsbeleid moet worden nagestreefd. Daartoe zou de Commissie interne mechanismen in het leven dienen te roepen die bij kunnen dragen tot een grotere coherentie van beleid en uitvoering. Tevens zou moeten worden voorzien in een zekere onafhankelijke monitoring en een klachtenbureau voor derden.

Vraag 3

Bent u bereid het rapport zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen aan de Tweede Kamer ?

Antwoord

Zodra de definitieve versie van het Commissievoorstel beschikbaar is, zal ik u deze doen toekomen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie