Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Koninklijke Grolsch NV

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

KONINKLIJKE GROLSCH N.V.

JAARCIJFERS KONINKLIJKE GROLSCH NV

WINST GROLSCH 6% HOGER

SAMENVATTEND

De netto-winst over 1999 is 6% hoger uitgekomen op EUR 24,2 miljoen. Het onder controle van Grolsch gebrouwen volume is in het afgelopen jaar met ca 2% gestegen naar 2,93 miljoen hl.
Voor 2000 wordt een voortgaande winststijging verwacht.

OMZET EN RESULTATEN

De netto-omzet steeg met 2,2%, van EUR 246,8 miljoen in 1998 naar EUR 252,1 miljoen in 1999.
De positieve effecten van de prijsverhoging in Nederland en de hogere afzet in Engeland en de Verenigde Staten konden de gevolgen van de grotendeels weggevallen export naar Rusland en het sterk teruggelopen Duty Free volume meer dan compenseren.

Het bedrijfsresultaat kwam 3,1% hoger uit op EUR 35,8 miljoen (1998: EUR 34,7 miljoen).
Deze toename is de resultante van:
- enerzijds positieve effecten van de prijsverhoging in Nederland en lagere grondstoffenprijzen;
- anderzijds de gevolgen van ruim 10% hogere verkoopkosten en gestegen loonkosten. Voorts is een reservering gemaakt van ruim EUR 1 miljoen voor stroomlijning van de distributie-organisatie. (Mede hierdoor is de post .overige bedrijfskosten. bijna 8% gestegen).

De post rentebaten/rentelasten bedroeg in het afgelopen jaar EUR 1,0 miljoen tegenover EUR 0,2 miljoen in 1998.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting bedroeg EUR 36,8 miljoen (1998: EUR 34,9 miljoen).

De netto-winst kwam na aftrek van 34,8% vennootschapsbelasting 6% hoger uit op EUR 24,2 miljoen (1998: EUR 22,8 miljoen), hetgeen per aandeel van nominaal EUR 1.- overeenkomt met een winst van EUR 1,43 (1998: EUR 1,36). Door conversie is het aantal dividendgerechtigde aandelen sedert 31 december 1998 toegenomen met 0,7% tot 16.880.208.

Het dividend-voorstel bedraagt EUR 0,61 per aandeel, gelijk aan een payout van ca 43% (1998: EUR 0,58, respectievelijk ca 43%).

AFZETONTWIKKELING IN 1999

Het afzetvolume op de binnenlandse markt is vrijwel gelijk gebleven.
Vooral onder impuls van een sterke groei in Engeland en de Verenigde Staten is de afzet in het buitenland opnieuw toegenomen; dit ondanks de fors gedaalde afzet in Rusland en bij Duty Free. Het geven van prioriteit aan ontwikkelde biermarkten blijkt succesvol te zijn.

VOORUITZICHTEN VOOR 2000

Volume
Uitgaande van gemiddelde weersomstandigheden kan het bierverbruik in Nederland in 2000 op ongeveer hetzelfde niveau uitkomen als in 1999. Wij verwachten verdere volumegroei in het buitenland, voornamelijk in Engeland en de Verenigde Staten.

Investeringen en personeel
Voor het lopende boekjaar wordt een totaal investeringsbedrag voorzien van ca EUR 15 miljoen. Hoeveel daarnaast geïnvesteerd zal worden ten behoeve van de nieuwe brouwerij, hangt af van het moment waarop de vergunningen verleend worden. Wij houden er rekening mee in het najaar van 2000 met de bouw te kunnen beginnen. Het aantal medewerkers zal dit jaar ongeveer gelijk zijn aan de gemiddelde bezetting in 1999.

Prognose
De verwachte afzetontwikkeling zal het resultaat positief beïnvloeden.
Anderzijds zullen de verkoopkosten en personeelskosten stijgen. Deze kostenverhoging zal in Nederland waarschijnlijk niet volledig in de verkoopprijzen kunnen worden doorberekend.
De rentebaten zullen toenemen, mede door volledige aflossing van de achtergestelde lening per 28 december 1999.
Wij verwachten per saldo voor 2000 een voortgaande winstgroei.

Enschede, 23 februari 2000
De Raad van Bestuur

Bijlagen: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1999 Geconsolideerde Groepsbalans per 31 december 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie