Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA bij overleg voortgangsrapport Westerschelde

Datum nieuwsfeit: 23-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

23 februari 2000

INBRENG VAN RIK HINDRIKS (PVDA)BIJ HET ALGEMEEN OVERLEG VIJFDE EN ZESDE VOORTGANGSRAPPORTAGE VAN DE WESTERSCHELDE OEVERVERBINDING

De PvdA fractie is ongerust over de voortgang en kosten van de Westerscheldetunnel en verlangt vóór 31 maart een voortgangsrapportage tot en met 1 januari 2000. Daarnaast is het wenselijk een externe project audit te laten uitvoeren.

De PvdA fractie heeft van harte ingestemd met de bouw van de Westerscheldetunnel omdat daarmee voor Zeeland en Zeeuws West Vlaanderen nieuwe kansen voor economische ontwikkeling tot stand komen.

Een strikte voorwaarde daarbij was en is dat het project strak bestuurd wordt en binnen de tijd en binnen de begroting wordt gerealiseerd. Het is een groot project en valt daarmee binnen de rapportage-eisen die voor grote projecten zijn afgesproken.

De uitvoering van deze rapportageverplichting stemt ons niet vrolijk. Niet alleen verschijnt de rapportage veel te laat. Daarnaast stellen wij vast dat door het ontbreken van een goedkeurende verklaring van een externe controleur niet kan worden vastgesteld of de rapportage volledig en juist is.

Wij stellen de eis dat rapportages voldoen aan juistheid volledigheid en tijdigheid. Daarom vragen we de minister uiterlijk 31 maart aanstaande de rapportage tot en met 1 januari van dit jaar te leveren en deze te doen voorzien van een goedkeurende verklaring door een registeraccountant.

De vijfde en zesde rapportage geven daarnaast aanleiding om ons zorgen te maken over de wijze waarop het projectmanagement van het project wordt uitgevoerd.

Projectmanagement behoort de elementen tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie te beheersen. De rapportage geeft daar onvoldoende inzicht in.

Met betrekking tot de voortgang in de tijd wordt geen inzicht verschaft in de activiteiten die zich op het kritieke pad bevinden en evenmin in de verwachte oplevertijd ten opzichte van de basisplanning. Op de verstrekte barchart ontbreken zelfs de voortgangsbalken. Wel is uit dat overzicht op te maken dat op basis van de tijdlijn tenminste vier kritieke activiteiten vertraagd zijn met twee tot vier maanden. Het is daarom verbazingwekkend dat de minister meedeelt niet te weten hoeveel vertraging er is en evenmin te kunnen zeggen wat de consequenties zijn voor de opleverdatum. En dat terwijl op pagina 3 onder voortgang wordt gemeld "Gevolgen voor opleverdata heeft dat echter niet". Over het detailontwerp wordt opgemerkt dat goede vorderingen zijn gemaakt, maar uit de barchart blijkt een vertraging van circa 2 maanden. Van de planologische inpassing is een gedeelte kritiek, maar welk deel dat is en wat de gevolgen zijn van eventuele vertraging is onduidelijk. Ik verzoek de minister bij de eerstvolgende rapportage inzicht te verschaffen in de kritieke activiteiten, de vroegstmogelijke leverdatum en de laatstmogelijke leverdatum. Tevens graag voortaan de voortgangsbalken rapporteren.

Met betrekking tot de financiële voortgang wordt slechts een begrotingsoverzicht verstrekt, maar blijft volstrekt onduidelijk wat de financiële gevolgen van vertraging zullen zijn. Evenmin wordt een helder inzicht verstrekt in de financiële realisatie per hoofdactiviteit ten opzichte van de basisplanning. Wel wordt met betrekking tot kabels en leidingen gemeld dat er een financieel risico is, maar niet hoe groot dat is en onder welke omstandigheden het kan optreden. Evenmin wordt ingegaan op de financiële gevolgen voor het Rijk van de gevolgen van de opgetreden vertraging bij het uitgeven van aandelen. Kortom of het project binnen het budget gerealiseerd kan worden is onduidelijk, mede gezien de opgetreden vertragingen Ik verzoek de minister bij de volgende rapportage een financiele voortgangsanalyse mee te leveren gebaseerd op "Earned Value" ofwel de verdiende waarde ten opzichte van de basisplanning. Dat is binnen projectmanagement een bekende techniek voor rapportage.

Informatie over de organisatie van het project en eventuele problemen daarmee ontbreekt, dus misschien kan de minister ons informeren over de stand van zaken. Met betrekking tot de informatie valt op dat veel aandacht wordt besteed aan positieve publieksinformatie. Daar is op zichzelf natuurlijk niets tegen, maar ware het niet verstandig ook transparant te zijn op momenten dat zich bij de voortgang technisch, financieel of organisatorisch problemen voordoen. In grote projecten is het een goed gebruik om op gezette tijden een onafhankelijk oordeel (een zogenaamde projectaudit) van derden te vragen. Projectmanagementbureaus hebben grote expertise met het doorlichten van projecten op risico's voor tijd en kosten. Is de Minister bereid op korte termijn opdracht te geven voor zo'n audit?

Gezien deze rapportage wil ik graag van de Minister nu horen of zij over informatie beschikt dat sprake is van vertraging dan wel kostenoverschrijdingen teneinde de urgentie te kunnen bepalen.

Tevens hoor ik graag van de Minister wie verantwoordelijk is voor eventuele kostenoverschrijdingen en of er sprake is van boetes voor te laat opleveren. Indien Verkeer en Waterstaat het kostenrisico draagt ben ik zeer benieuwd hoe de Minister haar eigen principe denkt waar te maken dat kostenoverschrijdingen moeten worden gecompenseerd door versoberingen binnen het project.

De Minister is tenslotte onze nationale superprojectmanager. De PvdA fractie roept haar op zich als een echt Zeeuws meisje te gedragen: ..* GEEN CENT TEVEEL!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie