Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Meer aandacht nodig voor leren om samen te leren

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nijmeegs onderwijskundige Bolhuis in proefschrift over leren in het Studiehuis:
MEER AANDACHT NODIG VOOR LEREN OM SAMEN TE LEREN

Leerlingen in de huidige tweede fase havo-vwo luisteren minder naar de docent en worden meer actief aan het werk gezet. Meestal gaat het daarbij om individueel studeren. Aan samen leren en aan het léren om zelfstandig te leren besteedt het onderwijs nog weinig aandacht. Dit concludeert de Nijmeegse onderwijskundige Sanneke Bolhuis in het proefschrift Naar zelfstandig leren: wat doen en denken docenten?
Het onderwijs binnen havo en vwo is drastisch aan het veranderen. Driekwart van de scholen startte in het najaar van 1999 met de vernieuwde tweede fase. Daaraan vooraf gingen heel wat voorbereidingen. Docenten verdiep-ten zich in hun nieuwe rol. Er kwamen studiewijzers voor de leerlingen, lesroosters werden veranderd, studieruimtes ingericht, enzovoort. Leerlingen moeten leren om zelfstandig te leren. Wat is daarvoor nodig en hoe staat het ermee? Daarover gaat dit proefschrift. Sanneke Bolhuis hoopt op donderdag 24 februari te promoveren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een handelsuitgave verschijnt bij uitgeverij Garant, Leuven- Apeldoorn.

Ideeën over leren
Welke ideeën over leren gaan schuil achter het propageren van zelfstandig leren in het onderwijs? Ten eerste de opvatting dat leren pas goed werkt als je het zelf stuurt. Leren is echter niet een louter individuele bezigheid, maar een sociaal verschijnsel waarbij mensen samen naar oplossingen zoeken en informatie uitwisselen. Ook is leren niet zozeer het passief opnemen, maar veel meer het actief construeren van kennis. Voorts veronderstelt het idee van zelfstandig leren dat mensen niet nu eenmaal dom of slim zijn, maar hun leervermogen kunnen ontwikkelen. Dit wordt een dynamische intelligentie-opvatting genoemd. Tenslotte: zelfstandig levenslang leren vraagt om openstaan voor onzekerheid. Onzekerheidstolerantie is nodig om je steeds weer open te stellen voor het leren van nieuwe, andere dingen. Docenten hebben niet altijd dezelfde opvattingen over hun eigen leren als over het leren van hun leerlingen. Voor zichzelf hanteren ze een meer dynamische intelligentie-opvatting dan voor hun leerlingen. Onzekerheidstolerantie verwachten ze echter in sterkere mate van hun leerlingen dan van zichzelf.

Docenten als team
Docenten stemmen over het algemeen in met opvattingen die passen bij zelfstandig leren. Toch betekent dat niet dat hun lesgeven daarop ook automatisch meer is gericht. Bolhuis vindt het belangrijk dat leerlingen beter worden begeleid in het proces van zelfstandig leren. Een nieuwe manier van lesgeven vereist echter ook van de docenten een leerproces. Docenten en scholen moeten voldoende tijd en steun krijgen om individueel maar vooral ook als team het nieuwe onderwijs te ontwikkelen.

Waarom zelfstandig leren?
Waarom willen we dat leerlingen op school zich oefenen in zelfstandig leren? Het zal hen helpen om efficiënter te studeren. Toch gaat het niet alleen om hun onderwijsloopbaan, want in de hedendaagse samenleving is levenslang leren noodzakelijk. Economische en technologi-sche veranderingen vragen om bijblijven en om het bijdragen aan de productie van nieuwe kennis. Het toenemende multiculturele en wereldwijde karakter van de samenleving betekent dat steeds meer mensen worden geconfronteerd met andere opvattingen en gewoonten. Daarbij vraagt een open en democratische samenleving om zelfstandig denkende, kritische en verant-woordelijke burgers. Allemaal redenen waarom levenslang zelfstandig leren nodig is.

'Naar zelfstandig leren. Wat doen en denken docenten?' Sanneke Bolhuis, promotie 24 februari 2000 KU Nijmegen. ISBN 90-5350-972-0, uitgeverij Garant, Leuven/Apeldoorn. Prijs f 59,50

Noot voor de pers:
Recensie-exemplaren verkrijgbaar bij de uitgever in Apeldoorn, tel. (055) 5220 625/
fax. (055) 522 56 94.
Sanneke Bolhuis is verbonden aan de Sectie Onderwijs en Educatie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar het professionele leren van (aanstaande) beroepsbeoefenaars, zoals medici en docenten op de werkplek.
Sanneke Bolhuis is bereikbaar op tel. (024) 361 2094, e-mail:(S.Bolhuis@ped.kun.nl)

Stellingen bij de dissertatie van Bolhuis:

Het is verwonderlijk hoe hardnekkig wij in het onderwijs en daarbuiten geloven dat ons gedrag vanzelf volgt als we de juiste kennis maar bezitten

Vier misverstanden over zelfstandig leren in het onderwijs zijn:
1) zelfstandig leren doe je alleen
2) bij zelfstandig leren is de docent overbodig
3) zelfstandig leren is alleen geschikt voor betere leerlingen
4) zelfstandig leren kan niet in dit vak
(naar believen in te vullen)

Persberichten van de Katholieke Universiteit Nijmegen kunnen ook worden geraadpleegd via Internet, in de hoofdrubriek 'Nieuws' van het campusinformatiesysteem op www: www.kun.nl/

Bets Berntsen, Dienst Communicatie Katholieke Universiteit Nijmegen, tel. (024) 361 60 00, fax. (024) 361 60 22, email: (b.berntsen@bureau.kun.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie