Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring ministeriËle ontmoeting EU - Andesgemeenschap

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
EU-ANDESGEMEENSCHAP: MINISTERIËLE ONTMOETING Press Release: 35 (24-02-2000) - Press: 46 - Nr: 6447/00
Vilamoura, 24 februari 2000 6447/00 (Presse 46) (OR. en) Onderwerp : MINISTERIËLE ONTMOETING EUROPESE UNIE - ANDESGEMEENSCHAP Vilamoura, 24 februari 2000 GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS 1. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Andesgemeenschap en de Europese Unie zijn op 24 februari 2000 te Vilamoura bijeen gekomen voor de IXe Geïnstitutionaliseerde Ministeriële Ontmoeting tussen de Europese Unie en de Groep van Rio. 2. Tijdens deze ontmoeting, die is gehouden in het kader van de bij de verklaring van Rome van 1996 ingestelde mechanismen voor de politieke dialoog tussen de Andesgemeenschap en de Europese Unie, werd van gedachten gewisseld over de politieke en economische situatie in beide regio's alsmede over de stand van de betrekkingen tussen beide regio's en de vooruitzichten daarvan. 3. De ministers begroetten tevens de positieve ontwikkeling van de geïnstitutionaliseerde politieke dialoog en de gespecialiseerde dialoog met de Andeslanden over drugsbestrijding en samenwerking op dit gebied, op basis van het beginsel van medeverantwoordelijkheid. Zij wezen op het belang van ontwikkelingssamenwerking als mechanisme bij uitstek voor armoedebestrijding en beklemtoonden het harmonische karakter van de economische betrekkingen tussen beide regio's, waarvan een van de hoofdkenmerken is het systeem van algemene preferenties, met zijn positieve sociale gevolgen. 4. De ministers releveerden met name de resultaten van de recente vergaderingen van de Gemengde Subcomités voor Handel en Industrie en voor Wetenschap en Technologie. Tevens begroetten zij de komende derde vergadering over chemische precursoren en de vierde vergadering op hoog niveau over drugs, die in Lima zullen worden gehouden. 5. De ministers verklaarden dat versterking van de politieke, economische, sociale en culturele banden tussen beide regio's, en aanpassing van deze banden aan de 21e eeuw voor hen een prioriteit vormen. In dit verband hielden de ministers een gedachtewisseling over de wijze waarop deze banden kunnen worden versterkt en over het initiatief van de Andesgemeenschap om overleg te plegen over de onderhandelingen inzake een associatieovereenkomst, waarbij rekening zou worden gehouden met het ontwikkelingsniveau van de landen in beide regio's en waarbij het huidige systeem zou worden gehandhaafd, d.w.z. dat de landen van de Andesgemeenschap preferentiële toegang wordt verleend tot de Europese markt in het kader van de drugsbestrijding. 6. In dit verband kwamen de partijen overeen om de Europese Commissie en het secretariaat-generaal van de Andesgemeenschap te verzoeken een studie te maken op grond waarvan de huidige stand van de economische en commerciële betrekkingen tussen beide regio's en de vooruitzichten ter zake in het kader van het Andesinitiatief kunnen worden beoordeeld. Ook besloten zij de vorderingen en resultaten van die studie binnen de bestaande biregionale fora te toetsen. 7. De ministers bevestigden hun wens om de versterking van het multilaterale handelssysteem te bevorderen en een allesomvattende onderhandelingsronde zo spoedig mogelijk van start te zien gaan. 8. De ministers lieten de recente ontwikkelingen in de Andesregio de revue passeren. In dit verband benadrukten zij hun vaste voornemen om participatieve democratie en een volledig vrije werking van democratische instellingen, pluralisme en de rechtsstaat te vrijwaren en te bevorderen. 9. De ministers spraken hun steun uit voor de consolidering van het democratische systeem in Ecuador, en riepen de internationale gemeenschap op met de urgentie die de situatie vereist, samen te werken met de Ecuadoriaanse regering om een oplossing te zoeken voor de ernstige economische problemen waarmee dit land wordt geconfronteerd. 10. De ministers spraken hun tevredenheid uit over het initiatief van de Colombiaanse regering om in het kader van de vredesonderhandelingen een missie naar Europa te zenden bestaande uit woordvoerders van de regering en van de rebellen. Zij erkennen dat deze missie de geloofwaardigheid van het vredesproces heeft versterkt en moedigen de partijen aan dit proces voort te zetten, om zo spoedig mogelijk tot tastbare resultaten te komen. 11. Wat de initiatieven betreft die thans worden ontplooid zegden de ministers opnieuw hun steun toe voor een evenwichtige en snelle uitvoering van de conclusies van de Top van Rio de Janeiro en spraken zij hun vaste voornemen uit om hun inspanningen voort te zetten.

nl/er/06447.NL0.html Top of page

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie