Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Robuuste groei gezinsconsumptie in 1999

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

1999: robuuste groei gezinsconsumptie

De groei van de binnenlandse individuele consumptie bedroeg vorig jaar 3,6%. De groei is minder sterk dan in 1998, maar blijft hoog in vergelijking met eerdere jaren. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat de volumegroei van de consumptie in de loop van het jaar afzwakt. Niet alle consumptiecategorieën dragen in 1999 evenveel bij aan de robuuste toename. Bij de voedings- en genotmiddelen is de volumestijging praktisch nihil. De aankopen van duurzame goederen kennen een flinke toename, al blijft deze achter bij de zeer sterke stijging die over 1998 gemeten is. De positieve ontwikkeling van de grootste bestedingscategorie, de diensten, legt een stevig fundament onder de toename van de consumptieve bestedingen als geheel.

Uitgaven aan voeding nauwelijks gestegen
Het niveau van de binnenlandse bestedingen aan voedings- en genotmiddelen ligt in 1999 slechts 0,2% boven dat van het jaar daarvoor. In het eerste halfjaar deed zich een daling voor, maar in de tweede helft van 1999 herstelden de uitgaven zich. Het zomerse weer was mede debet aan het relatief hoge groeicijfer in het derde kwartaal. Bij de horeca heeft de consument wel meer besteed. Deze ontwikkeling duidt op een toenemend belang van consumptie buitenshuis, ten koste van de inkoop van voedings- en genotmiddelen voor thuisgebruik.

Groei van bestedingen aan duurzame goederen vlakt af De groei van de uitgaven aan duurzame goederen is na de eerste helft van 1999 flink teruggevallen. Op de stijging over het eerste (10,5%) en tweede kwartaal (8,2%) volgden in het derde en vierde kwartaal groeicijfers van respectievelijk 4,1 en 4,3%. Tot de duurzame goederen rekent het CBS onder meer de consumentenaankopen van kleding, electronica, meubels en auto's. Het volume van de bestedingen aan alle duurzame goederen tezamen was in 1999 6,7% groter dan in 1998.

Overige goederen: groei geremd
Het niveau van de bestedingen aan overige goederen, waaronder energie en brandstoffen, ligt 3,2% hoger dan in 1998. Het groeicijfer is geremd door een lager energieverbruik onder invloed van het zachte weer.

Diensten: stabiele groei
Het volume van de bestedingen aan diensten was vorig jaar 3,5% groter dan in 1998. De groei is evenwichtig over de kwartalen verdeeld. De sterkste volumegroei doet zich in 1999 voor bij diensten met betrekking tot vervoer en communicatie en bij de financiële en zakelijke diensten.

Nationale consumptie groeit harder dan binnenlandse consumptie De groei van de consumptie door Nederlandse ingezetenen in 1999 (de nationale consumptie) ligt met 3,8% een fractie boven de toename van de consumptieve bestedingen op Nederlands grondgebied (de binnen- landse consumptie). Dit betekent dat de uitgaven van Nederlanders tijdens vakantie en andere uitstapjes in het buitenland harder zijn gestegen dan de vergelijkbare uitgaven van buitenlanders in ons land.

Technische toelichting
De consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 1998 en de reguliere Kwartaalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de nieuwe internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR'95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën. Het in de tabel opgenomen begrip 'nationale consumptie' bevat in tegenstelling tot de term 'binnenlandse consumptie' wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie