Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Pronk (Vrom) op vragen Nota Ruimtelijke Ordening

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

24 februari 2000

Hiermee stuur ik U de antwoorden op de vragen onder nummer 2990005630 van het lid mevrouw Verbugt.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

J.P. Pronk

1. Ja.

2. Nee.

3. De grondgedachten betreffende de vitaliteit van de steden en het landelijk gebied en de uitgangspunten van het model Stedenland-Plus zijn uitgewerkt in de Startnota Ruimtelijke Ordening welke de Kamer begin 1999 is toegestuurd. Mijn toespraak dient gezien te worden als een volgende stap, na de gemaakte start, op weg naar de afronding van de ideeënvorming in de 5e Nota zelf. In die toespraak zijn de hierboven genoemde grondgedachten centraal gesteld en is een poging gedaan deze verder uit werken.

4. Het antwoord op de eerste en tweede vraag is Ja.

5. De VROM-Raad stelt dat het ruimtelijke ordeningsbeleid op het punt van een vermindering van de landelijke mobiliteit en landelijke emissies niet of nauwelijks een effectieve bijdrage kan leveren. Algemene volumereductiedoelen zijn onvoldoende effectief gebleken. Het ruimtelijke ordeningsbeleid heeft echter juist wél grote betekenis bij het verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid op regionaal en lokaal niveau.
Ik ben het met de VROM-Raad eens dat het belangrijker is om de negatieve effecten van de mobiliteit tegen te gaan dan om de mobiliteit zelf terug te dringen. Ik stem eveneens in met de constatering van de Raad dat op lokaal en regionaal niveau de ruimtelijke ordening een bijdrage kan leveren aan het beïnvloeden van de mobiliteit.

Dit is nodig om het autoverkeer in goede banen te leiden en te voorkomen dat zich effecten voordoen die uit maatschappelijk en economisch oogpunt ongewenst zouden zijn. Regionale ontwerpen die voeren naar een goede ruimtelijke structuur waarbij onder meer wonen en werken nauw aansluiten bij lijnen van openbaar vervoer dan wel andersom, kunnen meehelpen de mobiliteit in de gewenste richting te leiden.

6. Het kabinet brengt in de tweede helft van dit jaar de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening uit. Het daarin op te nemen beeld ware te beschouwen als de kabinetsvisie op de ruimtelijke kaart van Nederland zoals deze zich zal kunnen ontwikkelen in de komende dertig jaar.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie