Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicaties Bestemmingsplannen gemeente Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer

* Publicaties Bestemmingsplannen

* Vaststelling bestemmingsplan "Koepelbesluit"

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 februari 2000, nr. 148 het bestemmingsplan Koepelbesluit gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan, dat de geluidzones vastlegt naar aanleiding van een aanwijzing van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, ligt met ingang van 6 maart 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de volgende locaties:
Dienst Ruimte, Wonen en Economie, sector RPV, Burg. V.d. Willigenlaan 4 te Hoofddorp, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur;

Hulpsecretarie Nieuw-Vennep, Eug. Prévinaireweg 63 te Nieuw Vennep en
Gemeentewinkel, Dennenlaan 119-121 te Zwanenburg, de beide laatste gedurende de normale openingstijden.

De wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht, hebben betrekking op de geluidzones (de veiligheidszones blijven buiten deze vaststelling), in concreto:

1. bestemmingsplan De Hoek en Rozenburg 1966 a. artikel 2A is geschrapt;
b. aan artikel 8 is na agrarische bedrijfsgebouwen toegevoegd "geen woning zijnde";
c. op de kaart zijn de veiligheidszones geschrapt;
2. bestemmingsplan De Hoek op de kaart zijn de veiligheidszones geschrapt;

3. bestemmingsplan derde wijziging Uitbreidingsplan in Hoofdzaak op de kaart zijn de veiligheidszones geschrapt;
4. bestemmingsplan Landelijk Gebied
a. artikel 2A is geschrapt;
b. in de toevoeging aan artikel 16, lid 5 onder a is geschrapt "en op de gronden gelegen binnen de RESA-veiligheidszone"; c. 65 Ke is gewijzigd in 45 Ke;
d. de bestemming bebouwing voor agrarische doeleinden, voor zover gelegen binnen de RESA-zone, is hersteld; e. de veiligheidscontouren zijn van de plankaarten geschrapt;
5. bestemmingsplan De Liede op de plankaart zijn de veiligheidscontouren geschrapt;

6. bestemmingsplan Schiphol-Zuidoost
a. artikel 2A is geschrapt;
b. op de bladen 3 en 4 zijn de wegbestemde woningen met tuinen en erven, voor zover gelegen binnen de veiligheidszone in engere zin, weer als zodanig bestemd;
c. de veiligheidscontouren zijn van de plankaart verwijderd;
7. bestemmingsplan Schiphol en Omgeving
a. artikel 2A is geschrapt;
b. in artikel 24 is de verwijzing naar artikel 2A geschrapt; c. op de plankaart zijn de veiligheidszones geschrapt;
8. bestemmingsplan Uitbreidingsplan in onderdelen Zwanenburg West I Dit bestemmingsplan is inmiddels vervangen door het bestemmingsplan Zwanenburg Midden. In verband hiermee wordt in hoofdstuk 3 van de toelichting punt 32 aangepast, wordt bijlage A aangepast en wordt het Besluit punt 32 als volgt gewijzigd: "32. het bestemmingsplan "Zwanenburg Midden" als volgt te herzien:
1. aan artikel 1 wordt aan het begrip plan toegevoegd "alsmede de herziening Koepelbesluit";

2. aan artikel 1 wordt aan het begrip kaart toegevoegd "alsmede de tekening herziening Koepelbesluit";
3. aan artikel 40 wordt toegevoegd "alsmede de voorschriften herziening Koepelbesluit";

4. de kaart te herzien door het opnemen van geluidcontourlijnen, zoals aangegeven op de kaart gewaarmerkt "herziening Koepelbesluit".
In verband hiermede wordt ook op de plankaart van het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in onderdelen Zwanenburg West I vervangen door de plankaart van het bestemmingsplan Zwanenburg Midden."

9. bijlage B van het Koepelbesluit In bijlage B van het Koepelbesluit onder punt 4b een gedeelte van de laatste zin te schrappen, namelijk het gedeelte "of dienen ter opvulling van gaten tussen bestaande bebouwing".

10. Bestemmingsplan Burgerveen

1. aan artikel 1 onder "het bestemmingsplan of plan" wordt toegevoegd: alsmede de " herziening Koepelbesluit";
2. aan artikel 1 onder "de plankaart of kaart" wordt toegevoegd: alsmede de "herziening Koepelbesluit";
3. aan artikel 25 wordt toegevoegd: alsmede de voorschriften "herziening koepelbesluit".

Zij, die tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD te Haarlem.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bedenkingen heeft tegen wijzigingen, welke door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht.

Hoofddorp, 3 maart 2000.
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie