Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Welstandsbeleid kleine bouwwerken Maassluis in inspraak

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO041
Datum: 24 februari 2000

Welstandsbeleid kleine bouwwerken in inspraak

De Maassluise raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling heeft besloten de lichte inspraakprocedure toe te passen op de concept-nota welstandsbeleid 2000 kleine bouwwerken. Deze nota ligt daarom in de periode van 28 februari tot 27 maart 2000 voor alle belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Gedurende deze inspraaktermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn of haar mening over deze nota geven.

De nota welstandsbeleid 2000 kleine bouwwerken biedt handvatten voor een verduidelijking van de welstandsbeoordeling en -toetsing van de zogenaamde kleine bouwwerken. Het gaat bijvoorbeeld om dakkapellen, aan- en uitbouwen aan de zij- of achtergevel, dakopbouwen etcetera. De in de nota vermelde criteria zijn vooral bedoeld om bouwplannen voor kleine bouwwerken direct te kunnen toetsen en om personen die iets willen bouwen vooraf snel inzicht te geven in de (on-)mogelijkheden van hun bouwplannen.

Welstand kleine bouwwerken
Wie in Maassluis iets wil bouwen dat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, moet voldoen aan de welstandseisen. De Welstandscommissie van de Stichting Dorp, Stad en Land en de commissie beschermd stadsgezicht (voor binnenstad- en havengebied) adviseren in Maassluis over de welstand.
Het bouwen van kleine bouwwerken is vaak een omstreden onderwerp van de welstandszorg. Toch is het juist ook voor kleine bouwwerken van groot belang dat er een goed beleid wordt gevoerd om de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en leefomgeving te beschermen. Zeker nu er een wijziging van de Woningwet aan zit te komen. De huidige verdeling van vergunningsvrije, meldingsplichtige en bouwvergunningsplichtige bouwwerken wordt dan gewijzigd in een tweedeling in vergunningsvrije en vergunningsplichtige bouwwerken. De behandeltijd van een aanvraag voor een bouwvergunning wordt dan voor een aantal kleine bouwwerken aanzienlijk bekort.

Niet gevoelige gebieden
Er zijn gebieden in Maassluis waar het welstandsaspect van kleine bouwwerken minder belangrijk is. Vooral als het gaat om bouwwerken aan de zij- of achterkant van een pand, die vanaf de openbare weg niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Voor deze gebieden, met vrijwel gesloten bouwblokken binnen de bebouwde kom, is het zinvol het verplichte welstandsadvies voor een aantal kleine bouwwerken achterwege te laten. Dat kan echter alleen als er heldere welstandscriteria zijn, waaraan het bouwplan door de gemeente kan worden getoetst. In de concept-nota welstandsbeleid worden verschillende gebieden in Maassluis genoemd waarvan wordt voorgesteld deze uit te sluiten van een verplichte welstandstoets bij de aanvraag van een vergunning voor een bouwplan voor een in de nota met name genoemd "klein bouwwerk". Nadat de nota door de commissie is vastgesteld, na het doorlopen van de inspraakprocedure, moet de gemeenteraad een besluit nemen over het uitsluiten van deze gebieden voor de welstandstoets.

Inspraak
Tot 27 maart kunnen belangstellenden reageren op de concept-nota welstandsbeleid kleine bouwwerken. De nota, met de bijbehorende kaarten waarop de voorgestelde "niet gevoelige gebieden" staan aangegeven, ligt voor alle belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Hier kan men van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur terecht om de stukken in te zien. Alleen tijdens de voorjaarvakantie (van 28 februari t/m 3 maart) is het informatiecentrum `s avonds gesloten. Reageren kan zowel mondeling als schriftelijk. Een schriftelijke reactie kan worden gestuurd naar het college van B&W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Wie mondeling wil reageren kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R. Groen van de afdeling ruimtelijke ordening en milieubeheer in het stadhuis, telefoon 5931 827.

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een verslag gemaakt van alle ingediende reacties. Dit verslag wordt toegezonden aan iedereen die een reactie heeft ingediend en wordt uiteraard meegenomen met de behandeling van de nota welstandsbeleid in een openbare vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Daarna zal de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Laatste wijziging: 24 February 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie