Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Pronk (Vrom) over IRMA-hoogwaterprogramma

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

26800XI.057 brief min vrom inzake irma-hoogwaterprogramma Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 12:14

26800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000

nr. 57 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 februari 2000

In het afgelopen jaar hebben wij u in een tweetal brieven ( M247, 28 juni; M373, 27 oktober) geïnformeerd over de uitvoering van het IRMA-hoogwaterprogramma. In beide brieven hebben wij onze zorg uitgesproken over de problemen rond de committering van de door de Europese Commissie (EC) aan ons land toegezegde gelden. Een eerder verzoek om verlenging van de committeringstermijn werd door de EC afgewezen. Eind 1999 liep de committeringstermijn van het programma, de datum waarvóór alle door de EC toegezegde gelden formeel moesten zijn vastgelegd in projecten, af. Daarom wil ik u - mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat - informeren over de laatste ontwikkelingen rond IRMA.

Alle toegezegde Europese gelden, uiteindelijk 141 miljoen euro (ruim 300 miljoen gulden), zijn tijdig gecommitteerd in projecten van de deelnemende landen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Nederland heeft daarvan 93 miljoen euro in 88 projecten vastgelegd; 36 miljoen ging naar Duitsland, 7 miljoen naar België, 2,7 miljoen naar Frankrijk, en 2,1 miljoen naar Luxemburg. Totaal zijn 163 projecten goedgekeurd met een totale kostenomvang van 420 miljoen euro ( (926 miljoen gulden). De transnationale samenwerking in het programma is benadrukt doordat de deelnemende landen in een aantal onderzoeksprojecten gezamenlijk hebben geïnvesteerd.

Oorspronkelijk was er voor Nederland 100 miljoen euro aan trekkingsrechten beschikbaar.

Zoals we u in de vorige brief meldden, heeft het Kabinet al eerder besloten de trekkingsrechten op een bedrag van 10,6 miljoen euro uit het IRMA-budget over te dragen aan Duitsland, omdat voor die gelden onvoldoende Nederlandse projecten beschikbaar waren die tijdig konden worden gecommitteerd. Duitsland gebruikt dit geld voor projecten in Nordrhein-Westfalen gericht op dijkterugleggingen en retentiebekkens. Deze projecten hebben, behalve op de Duitse, ook een gunstige invloed op de Nederlandse hoogwatersituatie. Tevens wordt hiermee de noodzaak van een transnationale stroomgebiedsaanpak benadrukt. Van de uiteindelijk door Nederland gecommitteerde IRMA-gelden (93 miljoen euro) is 66 miljoen euro naar projecten voor rivierverruiming van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gegaan (oorspronkelijke planning: 85 miljoen). Een bedrag van ruim 18 miljoen euro (oorspronkelijke planning: 12 miljoen) is vastgelegd in projecten in de instroomgebieden van de Rijn en de Maas in ons land. Het gaat hier vooral om projecten van de waterschappen, en in mindere mate van de gemeenten. Ruim 7 miljoen euro (oorspronkelijke planning 2 miljoen) is in model- en systeemontwikkeling en publieksvoorlichting gegaan, en het resterende bedrag, ruim 1 miljoen euro is bijgedragen aan de technische ondersteuning van het internationale programma. Al deze projecten zijn voorzien van een contract met de Bank, die de Europese IRMA-gelden beheert. Als bijlage is te uwer informatie een lijst bijgevoegd met alle Nederlandse IRMA projecten. *)

De vorig jaar gesignaleerde committeringsproblemen zijn opgelost door te accepteren, dat nog niet alle projecten op 1 januari 2000 zijn gegund aan een aannemer, die het project moet gaan uitvoeren. De gunning van betreffende projecten zal op korte termijn plaatsvinden, zodat de uitvoering van de projecten niet noemenswaard vertraagd wordt. De door de EC aan deze projecten toegekende bedragen zullen vóór het einde van de uitvoeringsperiode van het IRMA programma zijn uitgegeven. Hierover hebben we u in de vorige brief reeds geïnformeerd. De oplossing van de committeringsproblemen is geslaagd dankzij de inspanningen van alle projectverantwoordelijken.

IRMA is nu een nieuwe fase ingegaan. In de komende jaren zullen de IRMA-projecten moeten worden uitgevoerd. Daarbij is ieder deelnemend land verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar projecten en de controle daarop. Voorts zal aandacht besteed worden aan de communicatie van de resultaten van zowel de individuele projecten als van het totale IRMA-programma.

Tot slot kunnen we u meedelen, dat van de EC goedkeuring is ontvangen op een verzoek om de uitvoeringstermijn van het IRMA-programma met een jaar te mogen verlengen.

Mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie