Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe technologieën ingezet bij criminaliteitspreventie

Datum nieuwsfeit: 24-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Senter

30 Dec 1999.

Nieuwe technologieën ingezet bij criminaliteitspreventie

Virtual reality, gezichtsherkenning-technologie, persoonlijke alarmeringssystemen, nieuwe hang- en sluittechnieken, agressiedetectie en een nieuwe manier van terreinbewaking. Deze en andere voorbeelden van nieuwe technieken voor criminaliteitspreventie komen aan de orde op 24 februari 2000 tijdens het seminar `Technologie & Criminaliteitspreventie 2000´ van Senter/Technologie & Samenleving (T&S).

Tijdens het seminar presenteren de zeven projecten zich die in 1999 een subsidie hebben ontvangen in het kader van T&S Criminaliteitspreventie. De projectuitvoerders lichten toe wat zij met hun projecten willen bereiken en hoe zij de projecten opzetten.

Daarnaast geven Drs. Victor Jammers, hoofd Sector Criminaliteitspreventie en slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en dr. Hubert-Jan Albert, clustercoördinator Veiligheidsvraagstukken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hun visie op criminaliteitspreventie via het stimuleren van innovatieve technologische ontwikkelingen. Eind 1999 hebben de drie bij het deelprogramma T&S Criminaliteitspreventie betrokken ministeries (BZK, Justitie en Economische Zaken) namelijk besloten het deelprogramma T&S Criminaliteitspreventie te verlengen tot 2003.

Het seminar is in Kasteel De Wittenburg te Wassenaar en duurt van 12.30 tot 18.00 uur. Deelname is gratis. Voor aanmelding, volledige programma en informatie kunt u contact opnemen met het T&S-secretariaat, telefoon (070) 361 05 97 of 361 03 39, e-mail:

t-en-(s@senter.nl)

De volgende projecten zijn in 1999 gehonoreerd en worden tijdens het seminar nader toegelicht:

Virtual Reality voor een veilige realiteit Bij het ontwerpen van (nieuwe) stedenbouwkundige projecten speelt de sociale en fysieke veiligheid een belangrijke rol. Een groot probleem hierin is dat beslissers en betrokkenen zich geen goed beeld kunnen vormen van de nieuwe plannen, waardoor zij belangrijke beslissingen op het gebied van criminaliteitspreventie (sociale en fysieke veiligheid) niet goed kunnen nemen. ´Virtual Reality (VR) voor een veilige realiteit´ ondersteunt dit proces door een optimale perceptie van de toekomst te geven. De meerwaarde van VR in een dergelijk ontwerpproces zal worden aangetoond. Het verwachte eindresultaat is een VR-model van een nieuw te ontwerpen gebied in het stadshart van Almere en een handboek met de methodiek voor het gebruik van VR als ondersteuning bij sociaal en fysiek veilig ontwerpen.

Personen Identificatie Vliegtuig Opsporingssysteem Bij de douane op Schiphol melden zich jaarlijks drieduizend passagiers die op dat moment geen papieren (meer) bij zich hebben en asiel aanvragen. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee, omdat niet bekend is met welke vlucht de asielzoekers naar Schiphol zijn gekomen. Om de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij te kunnen achterhalen, is het de bedoeling om van alle passagiers op `de gate´ de gezichten te registreren en gedurende een korte periode te bewaren in een gegevensbestand. Door middel van gezichtsherkenningstechnologie kan vervolgens van asielaanvragers worden achterhaald met welke vlucht zij naar Schiphol zijn gekomen.

Persoons Alarmerings Systeem
Personen die beroepsmatig of anderszins binnen gebouwen verblijven (bijvoorbeeld ziekenhuizen), krijgen steeds vaker te maken met geweld en het gevoelens van onveiligheid. Het PAS-systeem (Persoons Alarmerings Systeem) heeft tot doel een systeem te realiseren waarmee naast alarmering ook locatiebepaling mogelijk is. De pilot wordt gerealiseerd in een ziekenhuis.

Communicator
In de huidige praktijk is sociaal veilig ontwerpen niet eenvoudig, ondanks de kennis die hierover reeds beschikbaar is. De communicatie over het ontwerp verloopt niet optimaal, bestaande hulpmiddelen schieten te kort. Een goed voorbeeld van een sociaal onveilige object is Hoog Catharijne. Door het programmeren van een logische koppeling tussen kennis over sociaal veilig ontwerpen, geografische informatie en virtual reality kan een instrumentarium worden ontwikkeld voor het toetsen van sociale veiligheid van ruimtelijke ontwerpen. Dit instrumentarium krijgt de naam Communicator en moet ervoor zorgen dat aspecten van sociale veiligheid in de ontwerpfase kunnen worden getoetst. Dit moet resulteren in sociaal veilige ontwerpen, te beginnen met de OV-terminal van het Utrecht Centrum Project (UCP).

Agressiedetectie
Agressie op straat en in en rond openbare gelegenheden dragen bij aan de toename van het gevoel van onveiligheid bij de burger. Door agressie in een vroeg stadium te constateren, kunnen enerzijds escalaties worden voorkomen en anderzijds aanstichters worden herkend en eventueel aangehouden. Door het toepassen van fusiealgoritmen op de informatie van meerdere sensoren, kan agressie tegen mensen en objecten in een vroeg stadium worden gedetecteerd.

Herontwikkeling sluittechnologie Inmiddels is er sprake van een succesvolle doorontwikkeling van hang- en sluittechniek voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een volgende stap is de toepassing van sluittechnologie in combinatie met geautomatiseerde systemen. De beschikbare technologie voor kantoor en utiliteitsgebouwen blijkt in de praktijk niet optimaal toepasbaar te zijn voor woningen en woongebouwen. Het project richt zich op het herontwerp van sluittechnieken op basis van hedendaagse inzichten, mogelijkheden, materialen en de stand der techniek. Hierbij wordt ook rekening gehouden met comfortabel gebruik bij afnemende fysieke mogelijkheden van een massaal ouder wordend Nederland.

Bewaking elektriciteitscentrales Het project realiseert op twee locaties een operationeel terreinbeveiligingssysteem op basis van drukgevoelige grondkabels. Het betreft een innovatieve toepassing van terreinbeveiliging dat een positief effect zal hebben op de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie